bannerPos

500 hektar til nyt skov- og naturprojekt

Rejsning af ny skov er et af de mest effektive midler, når det gælder optagelse og lagring af CO2 fra atmosfæren. Derfor glæder Assens kommune, Hedeselskabet og Vandcenter Syd sig over det samarbejde, de har indgået med henblik på at etablere et nyt skov- og naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup. Arkivfoto

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
20-10-2020 08:29
Naturområde skal sikre rent drikkevand og mindske udledningen af kvælstof i Odense Fjord.

Et nyt skov- og naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup skal beskytte grundvandet mod pesticider og Odense Fjord mod kvælstof. Det sker ved at plante skov og etablere et vådområde, der mindsker udledning af kvælstof til fjorden og samtidig mindsker CO2.

Projektet består dels af ny skov, som Hedeselskabet og VandCenter Syd står bag, samt et vådområdeprojekt, der har Assens Kommune ved roret. De tre parter er gået sammen om at søge penge til naturområdet og sikre en koordineret dialog med områdets lodsejere.

Parterne vil i samarbejde med lodsejerne give mulighed for at dele af naturområdet kan bruges af lokalsamfundet til blandt andet gå-, løbe- og cykelture.  

Rent drikkevand og mindre CO2

Den nye grønne oase skal etableres ved en af Danmarks største kildepladser for grundvand, Holmehave Kildeplads, som spiller en stor rolle i drikkevandsforsyningen til Odense. Der arbejdes på at inddrage op til 500 hektar af oplandet til kildepladsen som en del af det samlede naturområde.

- Rejsning af ny skov er ét af de mest effektive midler, når det gælder optagelse og lagring af CO2 fra atmosfæren. Derfor er vi i Hedeselskabet altid glade for at være med til at rejse ny skov. Denne skov er speciel, fordi den ikke bare beskytter grundvandet og gavner klimaet, men også bliver etableret sammen med vådområde og andre lysåbne områder, som sikrer en mere mangfoldig natur, siger skovrider Allan Bechsgaard, der er Hedeselskabets projektleder på projektet.  

Godt for klimaet

Naturområdets nye vådområde kommer til at reducere udledning af kvælstof til Odense Fjord og modvirke udledningen af CO2 fra lavbundsjorden. Udsigten til de positive klima- og miljøeffekter har stor betydning for Assens Kommune.

- Vi har et stærkt ønske om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling. En del af vores overordnede klimastrategi har desuden skovrejsning som væsentligt element. Derfor er vi meget begejstrede for det klima- og miljøpotentiale, der er i et naturområde, som kombinerer både ny skov og nyt vådområde, siger Dan Gørtz, formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget.  

Gentager succes fra 2017

Det er ikke første gang, at parterne samarbejder om skovrejsning. I 2017 indviede parterne, sammen med Odense Kommune, Brylle Vandskov. Den var den første af sin slags i Danmark – hvor et vandselskab og en privat virksomhed gik sammen om et større skovrejsningsprojekt.

Lige som Brylle Vandskov bliver også den nye skov etableret og drevet uden brug af pesticider og gødning. Det er netop grunden til, at VandCenter Syd deltager, da det underliggende grundvand på den måde bliver beskyttet af den nye skov.  

Grøn håndsrækning

Landbrugsstyrelsen har allerede givet tilskud til forundersøgelsen, der omhandler vådområdet. Næste skridt er at søge styrelsen om tilskud til »multifunktionel jordfordeling«.

- Hvis der ikke kan opnås tilskud fra Landbrugsstyrelsen til skovrejsningsprojektet, vil vi i samspil med VandCenter Syd og Hedeselskabet forsøge at finde andre veje til at realisere den del, så vores lokale borgere og besøgende – men så sandelig også naturen, klimaet og havmiljøet i Odense Fjord, kan se frem til en grøn håndsrækning under alle omstændigheder, siger Dan Gørtz.

Lodsejerne har netop modtaget besked om projektet, og håbet er, at de første træer kan plantes i 2022.

0

Kartoffelprojektet kulet ned

- Det kunne have blevet et rigtigt spændende projekt for os landmænd at samarbejde om, lyder det fra en ærgerlig initiativgruppe bag de nu kuldsejlede planer om en fynsk kartoffelmelsfabrik.

Kold College afholder alternativt åbent hus

Lørdag den 21. november er der mulighed for privat rundvisning på de tre uddannelsesgrene, der tilbydes på Kold College. Man skal blot booke tid på skolens hjemmeside.

Juletræsfældningen er godt i gang

Covid-19 sætter sit præg over hele landet – også på juletræsmarkedet. Julen kommer dog heldigvis uanset, så der skal stadig fældes og sælges juletræer.

Online overblik over fodersiloerne

Sparet tid, overblik og en effektiviseret arbejdsgang er blandt de fordele, som svineproducent Jakob Krogh Andersen på Egensøgaard i Martofte har opnået med installering af niveaufølere fra NiveauTeknik i fodersiloerne.

Ny model ændrer EU-støtten – og styrker dyrelivet

Landmænd kan i fremtiden formentlig lade naturen råde uden at blive trukket i støtte. Det vækker begejstring hos både landmand og forsker i biodiversitet.

Deadline for minkavlen

På Ellinge Minkfarm og hos alle kollegerne har det de seneste 10 dage været en kamp mod uret at skulle aflive samtlige mink. Den ulykkelige situation har samtidig været nærmest uden informationer fra myndighederne.

Erfarne kræfter i nyt tæt partnerskab

Nybolig Landbrug og VKST går sammen om at styrke rådgivningen til kunder i forbindelse med salg af landbrugsejendomme.

Med det nye år følger nye miljøkrav

Nye krav om miljøledelse træder i kraft til næste år. Ifølge miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, er formålet at forebygge utilsigtet miljøpåvirkning omkring bedriften og uheld.

Kvægårsmødet aflyses

Corona-situationen betyder, at de fynske kvægfolk ikke kan mødes til det traditionelle årsmøde før jul.

Der er travlhed i tømrerfirmaet

Erfaringen er stor og de varierende opgaver er mange for håndværkerne hos Arne Mose Hansen. Helt aktuelt er den midtfynske tømrervirksomhed i gang med hele tre staldbyggerier på Fyn, men derudover er opgaverne i ordrebogen fordelt rundt i hele landet.
Side 1 af 63 (1245 artikler)Prev1234567616263Next