bannerPos

Ewers udvider kapaciteten til indlagring i høst

Brødr. Ewers ser frem til at servicere deres kunder med gode modtage- og aflæsseforhold samt fleksible åbningstider med ny modtagelse af afgrøder ved Højlundsgaard Maskinstation. Til venstre er det Peter Godskesen fra Brødr. Ewers, Arne Van der Veen, Højlundsgaard Maskinstation i midten, samt markedschef Frederik Corydon Larsen til venstre.

Camilla Bønløkke

Journalist (Svineproduktion)
07-06-2019 08:00
Højlundsgaard Maskinstation har hidtil klaret stort set alt i maskinstationsarbejde. I et samarbejde med Brødr. Ewers tilbydes nu også modtagelse og opbevaring af korn på maskinstationens lagerplads i Ellerup på Sydøstfyn.

Med en aftale om kornmodtagelse med Højlundsgaard Maskinstation i Ellerup ved Gudbjerg fortsætter korn- og foderstofselskabet Brødr. Ewers deres målrettede strategi om at sprede sig i landet og rykke tættere på kunderne.

- Landmænd, der høster i området, skal kunne indlevere deres korn selv, og som det er nu, er der trods alt en afstand til Kværndrup, Svendborg eller Ørbæk, lyder det fra markedschef Frederik Corydon Larsen og peger på grovvareselskabets ønske om at leve op til nærhedsprincippet i deres kundeservice.

Arne Van der Veen fra Højlundsgaard Maskinstation har netop investeret i en helt ny certificeret brovægt. Og i kraft af maskinstationens øvrige opgaver med blandt andet halm, kalk, flis og græs, rådes der over det maskineri, der skal til for at skubbe op og flytte korn.

Service i døgndrift

Salgskonsulent Peter Godskesen fra Brødr. Ewers har allerede igennem flere år handlet med Højlundsgaard Maskinstation – også før generationsskiftet, hvor det var Arne Van der Veens svigerfar, Jens Munk, der stod som indehaver af foretagendet på Galdbjergvej 22.

- Vi håber da, at mange vil tage imod tilbuddet om at indlevere kornet her. Det kan spare transporttid for mange, ligesom flere i området vil kunne undgå markstakke og leje af containere, vurderer Peter Godskesen, der blandt andet nævner kornmodtagelsen i Birkum som et eksempel på, at indlagringskapacitet ude i oplandet bliver en succes, når muligheden først er der.

Arne Van der Veen har allerede ansat to mand til fast at passe indvejningen i høst, hvor der skal tages kornprøver og vandanalyser ved brovægten.

- Jeg ser muligheder i et samarbejde med Brødr. Ewers, da jeg tror på en synergieffekt i forhold til, at vi hver især har kunder i forvejen, der kan have glæde af det vi kan tilbyde. Desuden kan vi leve højt på vores service, idet vi altid har åbent så længe, der kan høstes, og vi kan tage vandprøver på alle tider af døgnet.

Brødr. Ewers tager ikke penge for analyser af foderkorn. Vognstørrelsen betyder derfor intet for det samlede regnskab.

Kunder på Fyn og øerne

Højlundsgaard Maskinstation har i forvejen et kundeopland, der dækker det meste af Fyn og ørene, når det blandt andet kommer til spredning af kalk og presning og kørsel af halm.

- Vi driver selv 340 hektar planteavl med korn, raps og frøgræs, og udover alle de traditionelle maskinstationsopgaver i landbruget, er de fem ud af de 12 medarbejdere beskæftiget med at køre flis ind til Dalum Papirvarefabrik, samt olivenpiller og flis til Fynskværket, forklarer Arne Van der Veen, der dog påpeger, at hovedbeskæftigelsen er presning af halm og halmtransport til værket, ligesom der er en hel del opgaver med græs og kalkspredning.

 

- Stoltheden springer i øjnene her på dyrskuepladsen

- Her midt i Odense er Det Fynske Dyrskue hvert år med til at minde os om, hvorfor vi med god grund kan være stolte af dansk landbrug og danske fødevarer, lød det fra Torben Povlsen ved åbningen af årets skue.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Praktisk Porcus-app letter dokumentationen

Siden 1. januar i år har et EU-krav betydet, at behovet for halekupering skal dokumenteres skriftligt. Porcus Svinefagdyrlæger er klar med en gratis app, der gør dokumentationen ualmindelig enkel.

Åbent hus i forsøgsmark

Centrovice inviterer til gennemgang af forsøgene i Nr. Søby den 25. juni.

Fremtiden er robotter på markerne

- Danske landmænd er blandt verdens bedste til ny teknik, siger Richa Misri, der er fynsk bestyrelsesformand for den nye Farmdroid-markrobot, som nu kører ude i praksis – blandt andet i Jordløse.

Jerseyfolk hygger sig på Helnæs

Kvægfolk forstår at hygge sig i smukke omgivelser. Det skete i sidste uge på Horneland, hvor de fynske RDM- og holsteinfolk mødtes til den traditionelle grillaften. Onsdag den 19. juni er det så jerseyfolkenes tur til et hyggearrangement ved grillen. Det foregår hos Peter Mygind Hansen på Helnæs Søgård. Bedriften med 140 jerseykøer plus opdræt fungerer desuden som besøgsvært for Arlas madskole, der ligger tæt på gården. Aktivitetsudvalget Jersey Fyn oplyser, at det af hensyn til maden er nødvendigt med tilmelding til VikingDanmark senest den 14. juni.

Flere møder i Centrovice-teltet

Flere unge i erhvervet og bæredygtighed er blandt emnerne, som rådgivningsvirksomheden tager op i dyrskuedagene.

Traditionsrig hesteudstilling

Udstillingen kommer igen i år til at dække over et bredt udvalg af hestesportens discipliner, og de fleste racer vil være repræsenteret.

Jerseykalve skal nurses fra fødslen

Jerseyteam lancerer fagdage i juni, blandt dem en på Fyn den 18. juni, og håber, at flere jerseykælvninger resulterer i en levende kalv ved seks måneder.

Velkommen til det »nye« dyrskue

På en række felter, blandt andet på fødevareområdet, har Det Fynske Dyrskue fået et løft. Den nye dyrskueledelse glæder sig over fin opbakning fra udstillerne og ser frem til tre spændende dyrskuedage i Odense med et spækket program.
Side 1 af 30 (593 artikler)Prev1234567282930Next