bannerPos

Dyhr står på flere ben

Gyrit og Jens Dyhr Nielsen, der grundlagde virksomheden 1. juli 1970, sammen med de nuværende ejere af J. Dyhr A/S i Gudbjerg, datteren Dorte og svigersønnen Bo Bukkehave. Foran kontorbygningen, som netop er blevet udvidet med en førstesal, ses et eksemplar af en Volvo BM Valmet fra 1986, hvor Jens Dyhr Nielsen fik forhandlingen af det skandinaviske traktorprogram, sammen med en splinterny Valtra.

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
29-06-2020 08:00
Gudbjerg-virksomheden startede for 50 år siden med reparation af alt fra knallerter til traktorer, biler, lastvogne og entreprenørmaskiner. J. Dyhr A/S er i dag en moderne maskinforretning, hvor værkstedsarbejdet er en stor aktivitet, blandt andet med klargøring og service af lastvogne med kraner.

De fleste maskinforretninger, som ligger rundt i det danske landskab, har deres oprindelse i den daværende stigende mekanisering i landbruget og ofte grundlagt af en smed med olie på fingrene. Sådan er historien også for maskinforretningen i Gudbjerg, som nu har 50-års jubilæum. Og dog.

Den har nemlig udspring i et autoværksted, hvor dengang 26-årige Jens Dyhr Nielsen fem år forinden var blevet udlært mekaniker.

- Jeg blev en dag sidst i maj ringet op på mit arbejde hos Scania i Odense af bankdirektør Helge Søgaard fra Andelsbanken i Svendborg. Han og min gamle mester var blevet enige om, at jeg skulle overtage værkstedet i Gudbjerg. Finansieringen skulle jeg ikke tænke på. Den var i orden, og jeg skulle kun lige sætte min underskrift. En måned senere var jeg i gang sammen med de seks-syv erfarne folk dernede på værkstedet og en kontordame.

- Og, tilføjer hans hustru Gyrit, jeg lå på det tidspunkt i barselssengen med Dorte. Så der skete noget i de uger.

David Brown i 1974

Allerede fra sin læretid på Gudbjerg Autoværksted var landbrugsmaskiner dog ikke ukendt for Jens Dyhr Nielsen. Der blev repareret alt fra knallerter, motorcykler, biler og lastbiler til traktorer og maskiner til grusgrave, entreprenører og for landmænd.

Konceptet er fulgt med i alle de 50 år, som J. Dyhr A/S nu har eksisteret, om end landbrugsdelen i dag fylder en større del af aktiviteterne.

Første traktorforhandling fik Gyrit og Jens Dyhr Nielsen i 1974. Det skete efter en kontakt fra maskinhandler Otto Pedersen i Flemløse om at blive underforhandler af de engelske David Brown-traktorer. Kort tid efter kom også Case entreprenørmateriellet med i konceptet.

Fremtidssikret værksted

- Nogle rystede på hovedet ad mig, da vi et par år senere i 1977 købte et tidligere frilandsgartneri på modsatte side af vejkrydset og begyndte at opføre et værksted med kontor på 1.000 kvadratmeter, husker Jens Dyhr Nielsen.

Men det skulle vise sig, at det både var en god og fremtidssikret beslutning for den fortsat familieejede virksomhed.

J. Dyhr A/S

● 1. juli 1970 - Jens Dyhr Nielsen køber Gudbjerg Autoværksted

● 1974 – forhandling af David Brown traktorer og året efter af Case entreprenørmaskiner

● 1977 - virksomheden flytter ind i nyopført værksted og kontor på 1.000 kvadratmeter på Teglværksvej 8, på modsatte hjørne af krydset midt i byen

● 1986 – forhandlingen af Case ophører. I stedet får Jens Dyhr Nielsen forhandlingen af Volvo BM Valmet traktorer

● 2005 - Gyrit og Jens Dyhr Nielsen overdrager virksomhedens drift til deres to svigersønner. Syv år senere overtager de også bygningerne

● 2017 – Bo Bukkehave bliver eneejer af J. Dyhr A/S

● 2018 – J. Dyhr A/S bliver eneforhandler af Valtra på Fyn

● 2020 – i jubilæumsåret tages ny førstesal på 283 kvadratmeter i brug. Virksomheden beskæftiger 15 ansatte

● 2021 – på grund af coronaen udskydes markeringen af 50 års jubilæet til næste år

Her i jubilæumsåret fremstår værkstedet fortsat som tidssvarende og med gode faciliteter til de nu i alt 15 ansatte. Eneste tilpasninger har været en koldhal på 500 kvadratmeter og en 200 kvadratmeter smedje i 1986. Og den seneste udvidelse med en førstesal på 235 kvadratmeter over kontorbygningen, som netop er taget i brug for at give mere plads til lager, butik samt møde- og personalefaciliteter.

Flere ben

Som nævnt er det brede aktivitetsområde blevet fastholdt gennem alle årene, og på værkstedet har de 10 mekanikere og lærlinge travlt med eftersyn, reparation og klargøring af både traktorer, landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner og lastvogne. Også en enkelt personbil kan i ny og næ snige sig derind.

- For os har det været vigtig at have flere ben at stå på. Derfor har vi aldrig manglet arbejde, og altid haft en fornuftig økonomi i virksomheden. Og ikke mindst har vi en god kultur og nogle rigtig dygtige og erfarne medarbejdere, lyder det samstemmende fra Jens Dyhr Nielsen og svigersønnen Bo Bukkehave, som siden 2017 har været eneejer af J. Dyhr A/S.

Generationsskifte med svigersønner

Bo Bukkehave (44) er selv udlært på værkstedet, og efter endt militærtjeneste kom han tilbage som værkfører i 1997. Desuden bliver han så gift med datteren Dorte, og i 2005 indledes et generationsskifte, hvor han sammen med Gyrit og Jens Dyhr Nielsens anden svigersøn, Flemming Østergaard – gift med Yvonne Dyhr, overtager driften af J. Dyhr A/S.

Som nævnt er Bo Bukkehave i dag eneejer og direktør, da Flemming Østergaard for tre år siden udtrådte, efter han var blevet chef for brugtvognsafdelingen hos Scania.

Foruden at være indehaver er Bo Bukkehave fortsat værkfører, mens Toke Andersen siden 2012 har forestået salget af landbrugsmaskiner.

Med Valtra hele vejen

De første mange år tog Jens Dyhr Nielsen sig selv af salget. Det var først de hvide David Brown, som siden blev til Case, og så også Case entreprenørmaskinerne. Men da International Harvester i 1985 købte Case, fik det også konsekvenser for Gudbjerg-virksomheden.

- Vi må stoppe med at sælge begge produkter, men fortsatte med servicen. I stedet fik vi aftale med Volvo BM Valmet, og dermed været med hele vejen til, hvad Valtra i dag står for, påpeger Jens Dyhr Nielsen, som i anledningen af jubilæet foran forretningen kan betragte en Volvo BM Valmet, som han solgte dengang, sammen med en ny stor, topmoderne Valtra på vej ud til en kunde.

For netop to år siden her ved jubilæumsdagen den 1. juli blev J. Dyhr A/S eneforhandler af Valtra på hele Fyn.

- Vi har altid haft en stor, loyal kundekreds. Både lokalt og nu også over hele øen, og kan glæde os over en god markedsandel af det fynske traktorsalg, påpeger Bo Bukkehave.

Krone i ti år

På landbrugsdelen kom de første andre forhandlinger med tiden også ind hos Gudbjerg-maskinforretningen. Det skete med Krone-programmet i 2010 og siden også Lemken-produkterne.

I dag er Krone-programmet en stor aktivitet, og desuden er der salg og service af blandt andet Weidemann og Bobcat produkterne.

Dertil kommer service og opbygning af lastbiler med kraner som en stor beskæftigelse for værkstedsfolkene.

Ny skovmaskine

Blandt kunderne tæller mange fynske skoventreprenører, idet Valtra jo netop er kendt for traktorer med skovudstyr.

En udvidelse indenfor skovmateriel er forhandlingen af programmet af de mindre svenske Mawa skovmaskiner. Inden længe vil der blive en demonstration af nyheden i Glorup-skovene.

Som nævnt er en udvidelse af kontorbygningen netop færdiggjort. Det giver plads til et større butikslokale, hvor blandt andet forhandlingen af Echo-programmet kan blive præsenteret bedre. Endvidere vil der i butikken være plæneklippere og andet udstyr samt brugsvarer til landbruget fra Kramp. 

Jubilæet venter til næste år

Den officielle dag, hvor Gyrit og Jens Dyhr Nielsen overtog Gudbjerg Autoværksted, var den 1. juli 1970. Men på grund af coronaen bliver jubilæet kun markeret internt for personalet.

- I stedet har vi valgt at udskyde det ellers planlagte jubilæums-arrangement til næste år. Her vil alle kunder og forretningsforbindelse blive inviteret til åbent hus omkring den 1. juli, fortæller Bo Bukkehave.

 

0

Har brugt 200.000 kroner på sagen – indtil videre

- Vi er oppe mod en stor magt, og derfor har der været brug for konsulent- og advokatbistand, siger ejeren af Rønningesøgaard. Han har måttet udarbejdet tre høringssvar, og savner som berørt lodsejer opbakning fra Landbrug & Fødevarer.

- Vi bliver fuldstændig kørt over

Stig Bille Brahe Selby, der får to kilometer gasledning gravet ned i Rønningesøgaards marker, føler sig krænket over erstatningen og hele sagsforløbet for projektet, der skal sikre norsk naturgas til en polsk købmandsforretning, som han udtrykker det.

Kartoffelprojektet kulet ned

- Det kunne have blevet et rigtigt spændende projekt for os landmænd at samarbejde om, lyder det fra en ærgerlig initiativgruppe bag de nu kuldsejlede planer om en fynsk kartoffelmelsfabrik.

Kold College afholder alternativt åbent hus

Lørdag den 21. november er der mulighed for privat rundvisning på de tre uddannelsesgrene, der tilbydes på Kold College. Man skal blot booke tid på skolens hjemmeside.

Juletræsfældningen er godt i gang

Covid-19 sætter sit præg over hele landet – også på juletræsmarkedet. Julen kommer dog heldigvis uanset, så der skal stadig fældes og sælges juletræer.

Online overblik over fodersiloerne

Sparet tid, overblik og en effektiviseret arbejdsgang er blandt de fordele, som svineproducent Jakob Krogh Andersen på Egensøgaard i Martofte har opnået med installering af niveaufølere fra NiveauTeknik i fodersiloerne.

Ny model ændrer EU-støtten – og styrker dyrelivet

Landmænd kan i fremtiden formentlig lade naturen råde uden at blive trukket i støtte. Det vækker begejstring hos både landmand og forsker i biodiversitet.

Deadline for minkavlen

På Ellinge Minkfarm og hos alle kollegerne har det de seneste 10 dage været en kamp mod uret at skulle aflive samtlige mink. Den ulykkelige situation har samtidig været nærmest uden informationer fra myndighederne.

Erfarne kræfter i nyt tæt partnerskab

Nybolig Landbrug og VKST går sammen om at styrke rådgivningen til kunder i forbindelse med salg af landbrugsejendomme.

Med det nye år følger nye miljøkrav

Nye krav om miljøledelse træder i kraft til næste år. Ifølge miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, er formålet at forebygge utilsigtet miljøpåvirkning omkring bedriften og uheld.
Side 1 af 63 (1247 artikler)Prev1234567616263Next