bannerPos

Rørlagt bæk op til overfladen

Både de ansvarlige for projektet fra de involverede kommuner, til venstre vandløbsmedarbejder Søren Okkels Uhrskov, Nyborg Kommune, og biolog Søren Bay, Kerteminde Kommune, og lodsejer Stig Bille Brahe Selby, Rønningesøgaard, glæder sig over, at Refsvindinge-Ellinge Bæk omlægges fra røret midt gennem den 25 hektar mark til slyngninger langs kanten af arealet

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
17-11-2018 08:00
Et projekt fra Vandplan I føres nu ud i virkeligheden på Rønningesøgaard. Men i stedet for 600 meters opgravning i den lige linje på tværs af en stor mark, kommer det sidste stykke af Refsvindinge-Ellinge Bæk til at sno sig langs hegnet.

Konsekvenser af de ofte meget omdiskuterede vandplaner begynder at vise sig i landskabet. Flere vådområder er blevet etableret, og de første minivådområder er snart på vej. Også enkelte vandløb er blevet reguleret i forbindelse med vedtagelsen af Vandplan I for tre år siden.

Et eksempel herpå er det igangværende store gravearbejde på en af Rønningesøgaards marker langs vejen mellem Rønninge og Ellinge.

Her bliver de sidste 600 meter rørlagte sidste stykke af Refsvindinge-Ellinge Bæk før udløbet i Vindinge Å nu opgravet til en åben vandløbsstrækning. Men vel og mærke med en ny linjeføring på 835 meter, der snor sig ude langs hegnet, i stedet for den hidtidige rørføring lige på tværs gennem marken.

Rørlagt i 1962

Det glæder både godsejer Stig Bille Brahe Selby og de ansvarlige fra de to involverede kommuner, Nyborg og Kerteminde, at det er lykkes at få et sådant projekt ført ud i livet for midler fra EU’s fiskerifond. Anlægsprisen er omkring 800.000 kroner, samt omkring 200.000 kroner i erstatning til lodsejeren for ulemper, herunder for en mindre og dermed ubrugelig trekant til landbrugsdrift.

- Det var min far, som i 1962 endda med tilskud fik tilladelse til at rørlægge bækken, for at få en bedre arrondering af landbrugsarealet.

Derfor ville det være en meget stor ulempe, hvis bækken igen skulle løbe lige gennem den 25 hektar mark. Det er rigtig god jord, og der kan, som i de fleste af vores øvrige arealer, vandes i forbindelse med vores oppumpningstilladelse for at fjerne fosfor fra Vomme Sø.

Derfor var det Stig Bille Brahe, som selv kom med forslaget om at lægge bækken ud langs hegnet ved Ellingevej.

Læs mere om projektet på Rønningesøgaard i næste uges LandbrugFyn, som allerede fra i dag kan ses her på hjemmesiden – eller downloades på iPad eller smartphone via den gratis app: LandKiosken

Flyv en tur over området – klik her!

 

Ekstra drøn på DM

Landboungdommens DM-stævne i traktortræk i Brande indgår samarbejde med European Championships.

Mælkeanlæg i farestalden har været en dyr fornøjelse

I anden halvdel af 2018 kostede mælkeanlæg i svinestalden soholderne godt 300 kroner i snit pr. so. Det viser den nyeste opgørelse af DB-tjek.

Brede dæk i Ringe

To virksomheder langs Svendborg-motorvejen ved Ringe holdt åbent hus i fredags.

Debutant forventer op mod 5.000 til økodag

Anita og Niels Erik Maegaard i Eskildstrup ved Søllinge deltager for første gang ved den populære, landsdækkende »Økodag«, hvor køerne sendes på græs.

Landbrugsforeninger er utilfredse: ingen hjælp fra minister til landmænd i Baltic Pipe-sagen

Lodsejere, der bliver berørt af anlægget af Baltic Pipe-gasledningen skal ikke forvente at få en højere servituterstatning i ved ekspropriation end normalt, trods pres fra landboforeningerne mod Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V). Det er for dårligt, mener de.

Kulturarven i Lumby sogn føres videre

Skovdyrkerne Øerne har bistået menighedsrådet i ambitionen om at koble historie og nutidigt på en vellykket måde i en fire hektar præsteskov.

25 år i Egense

Erland Pedersen markerer på fredag og lørdag jubilæet med Egense Service Værksted.

Dødelighed bekæmpes med digital overvågning

Sandager Skovgaard har indlogeret et ungt iværksætterteam på bedriften, som afprøver digitale faringsovervågning, der skal sænke antallet af dødfødte grise.

Skov skaber miljø - og glæde

Skovrejsning er et oplagt virkemiddel for at opfylde de kollektive miljøkrav. Ikke mindst på Fyn, hvor terrænet flere steder forhindrer anlæggelse af vådområder, påpeger skovfoged Stefan Petersen.

Løkkes Maskinfabrik klar med nyskabelse til plantørrerier

En fuldautomatisk »Power Mix«-afgrødeomrører ser nu dagens lys. Systemet sikrer en systematisk gennemrøring af hele stakken i et planlager. Allerede før anlægget er markedsført, har flere planteavlere taget idéen til sig.
Side 1 af 26 (505 artikler)Prev1234567242526Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer