bannerPos

Landbruget advarer mod særregler for vandløb i Aalborg Kommune

Nordjyske landboforeninger og ålav vurderer, at det kommer til at skabe problemer for afvandingen - og dermed oversvømmede marker - at man i Aalborg Kommune har valgt at lave særregler for alle kommunens 300 vandløb. Arkivfoto
10-01-2020 07:49
Aalborg Kommune har planer om at lade særregler gælde for kommunens samtlige 300 vandløb. Et samlet nordjysk landbrug advarer om, at det vil skabe store problemer blandt andet med oversvømmelser.

Aalborg Kommune har sendt nye vandløbsregulativer i høring. Alle landets kommuner står overfor at opdatere regulativerne for deres vandløb, men i Aalborg har energi- og miljøforvaltningen valgt at lave særregler udover opdateringen. De såkaldte fællesbestemmelser.

Det kommer til at skabe store problemer. Både på landmændenes marker, men i sidste ende også i byerne, for hvis særreglerne vedtages, vil det blive sværere og sværere at få vandet væk.

Det vurderer et samlet nordjysk landbrug bestående af Agri Nord, LandboNord, nf plus samt Danske Vandløb og ålavene i Aalborg Kommune Nord og Ålav Syd.

De har sendt høringssvar til de nye vandløbsregulativer og fællesbestemmelserne, som skal behandles til foråret i energi- og miljøudvalget i kommunen.

- Vi ser med stor bekymring på de foreslåede indsatser i de nye fællesbestemmelser. Afvandingsevnen skal indtænkes i regulativerne, så vi sikrer, at vandet kommer væk fra landbrugsarealerne. Ellers kan vi ikke dyrke vores marker, siger formand for nf plus, Kurt Jørgensen

Fællesregler skaber problemer

Et af problemerne ved at lave fællesbestemmelser er blandt andet, at de samme regler kommer til at gælde for forskellige vandløb som gravede kanaler og naturlige vandløb. Det kan være regler for, hvornår og hvordan der må grødeskæres, og hvordan landmanden må rense dræn.

- Samtlige 300 vandløb i kommunen er ikke ens, og det giver derfor ingen mening at lave fælles regler for dem. Vandløbene er simpelthen for forskellige, siger Hans Ole Kristensen, der er landboretskonsulent i Agri Nord og medforfatter til høringssvaret.

I de foreslåede fællesbestemmelser står der for eksempel, at man kun må grødeskære efter en bestemt metode i Aalborg Kommune; netværksskæring.

- Den metode fungerer kun i store vandløb, så det vil skabe store problemer med afvandingen i de små vandløb, siger miljøkonsulent i LandboNord, Rasmus Arvidson, der også har været med til at lave høringssvaret.

Ingen hensyn til klimatilpasning

Landbruget opfordrer kommunen til at tage hensyn til klimatilpasning af vandløbene. Et område, de vurderer til at være forsømt i forslaget.

- Klimatilpasning er en af de vigtigste pointer i vores indsigelse. Vi ser, at byerne i stigende grad indtænker afvanding i bymæssig bebyggelse i form at regnvandsbassiner, men de glemmer, at vandet også skal kunne komme væk fra landbrugsjorden. Det er jo de samme offentlige grøfter, som skal klare begge dele, siger Carl Christian Pedersen.

Carl Christian Pedersen understreger, at afvanding og miljø går hånd i hånd. Selvom man sikrer, at vandet kan komme væk, så ødelægger man ikke den gode økologiske tilstand i vandløbet.

Nærmere tværtimod.

 – En effektiv afvanding sikrer et godt miljø i vandløbet for fisk og smådyr, siger han.

cc

Tilfredsstillende år for frøavlen

Formanden for de fynske og langelandske frøavlere udtrykte på Frødagen sin tilfredshed med frøavlen i 2019 og håber på gentagelse i 2020. Usikkerheden lurer dog i form af udfasning af kemi og kravet om ekstra efterafgrøder.

Flere støttekroner til økologi i 2020 og 2021

I kvælstofaftalen er der sat flere danske tilskudsmidler af til økologi, mens politikere venter på den næste programperiode for EU’s fælles landbrugspolitik.

EU’s fælles dyrevelfærd er gået i stå

EU har i en periode gjort meget for at styrke dyrevelfærden i Europa. Men indsatsen for at lave fælles regler på tværs af medlemslandene er gået i stå, siger professor i bioetik, Peter Sandøe.

Nødvendig nedskydning

Der skal afskydes flere dåer og kalve, lyder det fra landbrugets repræsentant i den fynske hjortevildtgruppe, efter landmænd oplever flere og flere markskader i takt med den øgede bestand af dåvildt.

Danmarks største rådgivningsselskab, Velas, vil vise vej

Efter fusionen mellem de to rådgivningsvirksomheder LMO og Centrovice, vil den nye virksomhed nu blive kendt som Velas.

Leif Hagelskjær bliver landskonsulent

Chefen for planteavlsafdelingen i Centrovice rykker til Seges.

Ny maskine til bedre tider

Hos Åskovgård Mink I/S mener Jørgen og Jens Jensen at kunne se lyset for enden af tunnelen efter seks år med underskud.

Flere udstillere end nogensinde før

Midt i januar går det løs med årets NutriFair, og messen har ikke mindre end 270 udstillere.

Lodsejere får lille sejr over Energinet

Energinet skal give lodsejerne fra Stenderuphalvøen-initiativet aktindsigt i, hvilke lodsejere der bliver berørt af Baltic Pipe-byggeriet. Det havde Energinet ellers i flere omgange afvist.

EU-støtte til regntag sikrede frugtplantages afsætning

Ægteparret Susanne Hansen og Anders Lindgård sprang for 12 år siden ud som frugtplantageejere med »Kysøko« ved Næstved, der blandt andet leverer æbler til restauranten Noma. Frugtrejsen har de fået EU-støttemidler til. Det har sikret firmaets bundlinje.
Side 1 af 43 (847 artikler)Prev1234567414243Next