bannerPos

Landbruget advarer mod særregler for vandløb i Aalborg Kommune

Nordjyske landboforeninger og ålav vurderer, at det kommer til at skabe problemer for afvandingen - og dermed oversvømmede marker - at man i Aalborg Kommune har valgt at lave særregler for alle kommunens 300 vandløb. Arkivfoto
10-01-2020 07:49

Aalborg Kommune har planer om at lade særregler gælde for kommunens samtlige 300 vandløb. Et samlet nordjysk landbrug advarer om, at det vil skabe store problemer blandt andet med oversvømmelser.

Aalborg Kommune har sendt nye vandløbsregulativer i høring. Alle landets kommuner står overfor at opdatere regulativerne for deres vandløb, men i Aalborg har energi- og miljøforvaltningen valgt at lave særregler udover opdateringen. De såkaldte fællesbestemmelser.

Det kommer til at skabe store problemer. Både på landmændenes marker, men i sidste ende også i byerne, for hvis særreglerne vedtages, vil det blive sværere og sværere at få vandet væk.

Det vurderer et samlet nordjysk landbrug bestående af Agri Nord, LandboNord, nf plus samt Danske Vandløb og ålavene i Aalborg Kommune Nord og Ålav Syd.

De har sendt høringssvar til de nye vandløbsregulativer og fællesbestemmelserne, som skal behandles til foråret i energi- og miljøudvalget i kommunen.

- Vi ser med stor bekymring på de foreslåede indsatser i de nye fællesbestemmelser. Afvandingsevnen skal indtænkes i regulativerne, så vi sikrer, at vandet kommer væk fra landbrugsarealerne. Ellers kan vi ikke dyrke vores marker, siger formand for nf plus, Kurt Jørgensen

Fællesregler skaber problemer

Et af problemerne ved at lave fællesbestemmelser er blandt andet, at de samme regler kommer til at gælde for forskellige vandløb som gravede kanaler og naturlige vandløb. Det kan være regler for, hvornår og hvordan der må grødeskæres, og hvordan landmanden må rense dræn.

- Samtlige 300 vandløb i kommunen er ikke ens, og det giver derfor ingen mening at lave fælles regler for dem. Vandløbene er simpelthen for forskellige, siger Hans Ole Kristensen, der er landboretskonsulent i Agri Nord og medforfatter til høringssvaret.

I de foreslåede fællesbestemmelser står der for eksempel, at man kun må grødeskære efter en bestemt metode i Aalborg Kommune; netværksskæring.

- Den metode fungerer kun i store vandløb, så det vil skabe store problemer med afvandingen i de små vandløb, siger miljøkonsulent i LandboNord, Rasmus Arvidson, der også har været med til at lave høringssvaret.

Ingen hensyn til klimatilpasning

Landbruget opfordrer kommunen til at tage hensyn til klimatilpasning af vandløbene. Et område, de vurderer til at være forsømt i forslaget.

- Klimatilpasning er en af de vigtigste pointer i vores indsigelse. Vi ser, at byerne i stigende grad indtænker afvanding i bymæssig bebyggelse i form at regnvandsbassiner, men de glemmer, at vandet også skal kunne komme væk fra landbrugsjorden. Det er jo de samme offentlige grøfter, som skal klare begge dele, siger Carl Christian Pedersen.

Carl Christian Pedersen understreger, at afvanding og miljø går hånd i hånd. Selvom man sikrer, at vandet kan komme væk, så ødelægger man ikke den gode økologiske tilstand i vandløbet.

Nærmere tværtimod.

 – En effektiv afvanding sikrer et godt miljø i vandløbet for fisk og smådyr, siger han.

cc

0

Stor styrbar sprøjte

Den nye Amazone UX6201 vist frem ved arrangement hos O. Søndergaard & Sønner.

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.

Coronakrisen slår hårdest til i landdistrikterne

Der er brug for en langsigtet plan, mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug og Fødevarer, som er kommet med et udspil.

Resultat af forsøg med no-till skal nu vise sig i høsten på Nordlangeland

Ulrik Bremholm på Nordlangeland nåede at høste en god portion af sin vinterbyg, inden regnen satte ind. I år har han eksperimenteret med no-till på en femtedel af bedriften, så det er spændende at se, hvad udbyttemålerne viser.
Side 1 af 56 (1112 artikler)Prev1234567545556Next