bannerPos

Renset drænvand risler ud i Kongshøj Å

Etableringen af Fyns første minivådområde er nu tilendebragt, og drænvand renset for kvælstof og fosfor løber nu ud over en iltningstrappe ud i Kongshøj Å.

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
08-07-2019 08:00
Første fynske minivådområde er færdigetableret for cirka 520.000 kroner på Anhof i Øksendrup.

De første gæs svømmer rundt i de to nye søer med 8.000 kvadratmeter vandspejl langs Kongshøj Å på Anhofs jorde ved Øksendrup. At der er tale om et minivådområde afslører de to bræmmer, som anes under vandoverfladen på tværs af det største bassin, og de rør, som stikker ud i begge ende af anlægget. Og endelig er der udløbet til åen, hvor rent vand risler ned over en stensætning – en såkaldt iltningstrappe.

Både Anhofs ejer, Henrik Hoeck, oplandskonsulent Anne Sloth, gravemester Jørgen Andersen fra Gislev og lederen af projektet, Ulrik Schrøder fra HedeDanmark, viser stolt Fyns første færdiglavede minivådområde på i alt 0,8 ha frem.

- Det har kørt rigtig godt, og vi har fået en perfekt løsning, som nu skal passe sig selv, indleder Henrik Hoeck fra vandkanten i det skønne sommervejr. Ud over at slå græsset på banketten rundt om anlægget og fjerne bundfaldet i det første bassin (sedimentationsbassinet, red.) måske hvert 5.-8. år, så glæder vi os over, at det renser drænvandet fra omkring 80 hektar landbrugsarealer og har givet os et nyt naturområde.

44 flere på vej

Også indehaveren af Jørgens Graveservice er tilfreds med arbejdet, som blev indledt kort før jul, og efter en vinterpause blev tilendebragt omkring 1. maj.

- Det har været en spændende opgave, som vi har lært meget af, siger Jørgen Andersen.

Anne Sloth fra Centrovice ser frem til, at etableringen af kommende anlæg nu for alvor kan sættes i gang, for at landbruget kan opfylde kravene i aftalen om optimal gødskning i Landbrugspakken.

I årets ansøgningsrunde viste næsten 300 fynske lodsejere interesse for et minivådområde på deres arealer. Af disse er der søgt tilskud til 44 projekter, og til dem skal der nu søges om landzonetilladelser.

Hun forventer, at der kommer en tilsvarende runde i 2020, hvor der igen bliver mulighed for at søge om deltagelse i de kollektive virkemidler, som er med fuld finansiering.

Mere end 650.000 kroner

I første runde, hvor Anhof-anlægget deltog, var der krævet mindst to tilbud til en max. grænse på 650.000 kroner for et minivådområde med 1 ha vandoverflade. Årets runde er ændret til en startpris på 161.800 kroner og en kvadratmeterpris for anlægsarealet på 36,50 kroner.

Dertil kommer tilskud til en eventuel pumpe, planter, stianlæg samt til rådgivning og tilladelser. Endelig opretholdes hektartilskuddet uændret til arealet, som anlægget omfatter, og der er en engangskompensation på 47.000 kroner pr. ha, hvis minivådområdet ligger på omdriftsareal.

For anlægget 0,8 ha på Anhof har udgiften til etableringen været cirka 520.000 kroner.

- Vi har dog ændret drænene med blandt andet en ny tværgående ledning, og derefter ender den samlede pris på mere end 650.000 kroner, fortæller Henrik Hoeck, som endnu mangler at få anlægget godkendt af Landbrugsstyrelsen, så pengene til etableringen kan blive udbetalt.
I alt er der på landsplan i 2019 afsat 120 millioner kroner til etablering af minivådområder. Af disse er de 20 millioner kroner til filtermatriceanlæg, hvor bassinerne tilføres flismateriale. Disse anlæg har en dobbelt så stor effekt som minivådområderne og fylder arealmæssigt mindre. Af de ansøgte 44 fynske anlæg i indeværende runde er et af dem et filtermatriceanlæg. På forsøgsplan er allerede etableret et sådant på Midtfyn og på Hofmansgave.

0

Vent med at tegne lange mineralkontrakter

En lukning af den kinesiske mineralproduktion har medført prisstigninger på mineraler på op til 20 procent siden januar. Derfor skal der kun tegnes korte kontrakter nu, lyder rådet fra Jonas Bøge Breinholt, svinekonsulent hos Velas.

Store varmeforskelle kan give udfordringer i stalden

Maj måneds varme dage og kolde nætter er en udfordring for staldenes ventilationsanlæg. Det koster både på dyrenes produktionstal og sundheden, lyder det fra svinekonsulent, der opfordrer til at få tjekket staldenes luftstrømme netop nu.

Stærke køer på Dyregård

Endnu en jerseyko i besætningen hos Anders Nielsen i Gelsted er blevet hædret for en livsydelse på over 10.000 kg værdistof.

Stor græskaravane tager på Danmarksturné

De orange græsmaskiner fra Kuhn kommer i juni forbi flere danske byer spredt over hele landet.

- Vi skal også dyrke landbruget her

Tidligere i år fik Sparekassen Sjælland-Fyn ny landbrugschef. Peter Jørgensen har en fortid som markedschef hos VKST. Og det giver klare fordele for bankens landbrugskunder, mener han.

Høst solens stråler og få 15.000 kroner pr. hektar

Solceller er en ny »afgrøde«, som kan give landmanden et solidt dækningsbidrag.

Personlig relation prioriteres højt

I over 20 år har minkavler Thomas Beck haft alle sine forsikringer i Lokal Forsikring med landbrugsassurandør Christian Bang som tæt samarbejdspartner.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.
Side 1 af 52 (1030 artikler)Prev1234567505152Next