bannerPos

Renset drænvand risler ud i Kongshøj Å

Etableringen af Fyns første minivådområde er nu tilendebragt, og drænvand renset for kvælstof og fosfor løber nu ud over en iltningstrappe ud i Kongshøj Å.

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
08-07-2019 08:00
Første fynske minivådområde er færdigetableret for cirka 520.000 kroner på Anhof i Øksendrup.

De første gæs svømmer rundt i de to nye søer med 8.000 kvadratmeter vandspejl langs Kongshøj Å på Anhofs jorde ved Øksendrup. At der er tale om et minivådområde afslører de to bræmmer, som anes under vandoverfladen på tværs af det største bassin, og de rør, som stikker ud i begge ende af anlægget. Og endelig er der udløbet til åen, hvor rent vand risler ned over en stensætning – en såkaldt iltningstrappe.

Både Anhofs ejer, Henrik Hoeck, oplandskonsulent Anne Sloth, gravemester Jørgen Andersen fra Gislev og lederen af projektet, Ulrik Schrøder fra HedeDanmark, viser stolt Fyns første færdiglavede minivådområde på i alt 0,8 ha frem.

- Det har kørt rigtig godt, og vi har fået en perfekt løsning, som nu skal passe sig selv, indleder Henrik Hoeck fra vandkanten i det skønne sommervejr. Ud over at slå græsset på banketten rundt om anlægget og fjerne bundfaldet i det første bassin (sedimentationsbassinet, red.) måske hvert 5.-8. år, så glæder vi os over, at det renser drænvandet fra omkring 80 hektar landbrugsarealer og har givet os et nyt naturområde.

44 flere på vej

Også indehaveren af Jørgens Graveservice er tilfreds med arbejdet, som blev indledt kort før jul, og efter en vinterpause blev tilendebragt omkring 1. maj.

- Det har været en spændende opgave, som vi har lært meget af, siger Jørgen Andersen.

Anne Sloth fra Centrovice ser frem til, at etableringen af kommende anlæg nu for alvor kan sættes i gang, for at landbruget kan opfylde kravene i aftalen om optimal gødskning i Landbrugspakken.

I årets ansøgningsrunde viste næsten 300 fynske lodsejere interesse for et minivådområde på deres arealer. Af disse er der søgt tilskud til 44 projekter, og til dem skal der nu søges om landzonetilladelser.

Hun forventer, at der kommer en tilsvarende runde i 2020, hvor der igen bliver mulighed for at søge om deltagelse i de kollektive virkemidler, som er med fuld finansiering.

Mere end 650.000 kroner

I første runde, hvor Anhof-anlægget deltog, var der krævet mindst to tilbud til en max. grænse på 650.000 kroner for et minivådområde med 1 ha vandoverflade. Årets runde er ændret til en startpris på 161.800 kroner og en kvadratmeterpris for anlægsarealet på 36,50 kroner.

Dertil kommer tilskud til en eventuel pumpe, planter, stianlæg samt til rådgivning og tilladelser. Endelig opretholdes hektartilskuddet uændret til arealet, som anlægget omfatter, og der er en engangskompensation på 47.000 kroner pr. ha, hvis minivådområdet ligger på omdriftsareal.

For anlægget 0,8 ha på Anhof har udgiften til etableringen været cirka 520.000 kroner.

- Vi har dog ændret drænene med blandt andet en ny tværgående ledning, og derefter ender den samlede pris på mere end 650.000 kroner, fortæller Henrik Hoeck, som endnu mangler at få anlægget godkendt af Landbrugsstyrelsen, så pengene til etableringen kan blive udbetalt.
I alt er der på landsplan i 2019 afsat 120 millioner kroner til etablering af minivådområder. Af disse er de 20 millioner kroner til filtermatriceanlæg, hvor bassinerne tilføres flismateriale. Disse anlæg har en dobbelt så stor effekt som minivådområderne og fylder arealmæssigt mindre. Af de ansøgte 44 fynske anlæg i indeværende runde er et af dem et filtermatriceanlæg. På forsøgsplan er allerede etableret et sådant på Midtfyn og på Hofmansgave.

Korn i amerikanersiloer kræver korrekt management

- Husk, at korn opbevaret i amerikanersiloer skal beluftes hver tredje uge hele året rundt. Det er blot en af anbefalingerne fra chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen.

IT-bøvl skubber tilsagnsfrister

Landbrugsstyrelsen udskyder efter IT-problemer fristen til at søge nyt tilsagn til økologi eller pleje af græs til 30. september.

Legat til talentfuld montør

Landbrugsmaskinmekaniker Mathias Lundehave Kristensen fra Flemløse Maskinforretning overrakt Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat og 10.000 kroner.

Renset drænvand risler ud i Kongshøj Å

Første fynske minivådområde er færdigetableret for cirka 520.000 kroner på Anhof i Øksendrup.

51.309 besøgte Landsskuet

Lunefuldt dansk sommervejr afholdt ikke publikum fra at besøge Landsskuet i Herning

Konceptavl med fynske fortrin

- Herhjemme kan vi ikke konkurrere på bulkvarer, påpegede Danish Agros detaildirektør, der ved åbent hus-arrangementet i Centrovice’s forsøgsmark ikke forudskikkede stigning i kornprisen.

Afgrøderne står rigtig flot

Efter en vejrmæssig skiftende sæson tegner det til en stor avl på de fynske marker. Det var konklusionen efter en rundtur i Centrovice-forsøgsmarken ved Nr. Søby, hvor over 100 fynske planteavlere deltog forleden.

Solrig 2. dag på Landsskuet

En grå og halvvåd torsdag bød gav godt 15.000 gæster på Landsskuet i Herning. Fredag er startet ud i dansk sommer med sol og lune temperaturer

En effektiv og klimavenlig landbrugsproduktion

Den nyslåede fødevareminister, Mogens Jensen, (S), ser frem til et givtigt samarbejde med landbruget og fødevaresektoren – som han mener både er, og bør være både effektiv og klimavenlig

Skarpere østfynsk korn og foderstoffer

Østfyns Korn & Foderstof har ansat Hans Jørgen Hansen, der har over 30 års erfaring i branchen.
Side 1 af 32 (622 artikler)Prev1234567303132Next