bannerPos

Renset drænvand risler ud i Kongshøj Å

Etableringen af Fyns første minivådområde er nu tilendebragt, og drænvand renset for kvælstof og fosfor løber nu ud over en iltningstrappe ud i Kongshøj Å.

Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
08-07-2019 08:00
Første fynske minivådområde er færdigetableret for cirka 520.000 kroner på Anhof i Øksendrup.

De første gæs svømmer rundt i de to nye søer med 8.000 kvadratmeter vandspejl langs Kongshøj Å på Anhofs jorde ved Øksendrup. At der er tale om et minivådområde afslører de to bræmmer, som anes under vandoverfladen på tværs af det største bassin, og de rør, som stikker ud i begge ende af anlægget. Og endelig er der udløbet til åen, hvor rent vand risler ned over en stensætning – en såkaldt iltningstrappe.

Både Anhofs ejer, Henrik Hoeck, oplandskonsulent Anne Sloth, gravemester Jørgen Andersen fra Gislev og lederen af projektet, Ulrik Schrøder fra HedeDanmark, viser stolt Fyns første færdiglavede minivådområde på i alt 0,8 ha frem.

- Det har kørt rigtig godt, og vi har fået en perfekt løsning, som nu skal passe sig selv, indleder Henrik Hoeck fra vandkanten i det skønne sommervejr. Ud over at slå græsset på banketten rundt om anlægget og fjerne bundfaldet i det første bassin (sedimentationsbassinet, red.) måske hvert 5.-8. år, så glæder vi os over, at det renser drænvandet fra omkring 80 hektar landbrugsarealer og har givet os et nyt naturområde.

44 flere på vej

Også indehaveren af Jørgens Graveservice er tilfreds med arbejdet, som blev indledt kort før jul, og efter en vinterpause blev tilendebragt omkring 1. maj.

- Det har været en spændende opgave, som vi har lært meget af, siger Jørgen Andersen.

Anne Sloth fra Centrovice ser frem til, at etableringen af kommende anlæg nu for alvor kan sættes i gang, for at landbruget kan opfylde kravene i aftalen om optimal gødskning i Landbrugspakken.

I årets ansøgningsrunde viste næsten 300 fynske lodsejere interesse for et minivådområde på deres arealer. Af disse er der søgt tilskud til 44 projekter, og til dem skal der nu søges om landzonetilladelser.

Hun forventer, at der kommer en tilsvarende runde i 2020, hvor der igen bliver mulighed for at søge om deltagelse i de kollektive virkemidler, som er med fuld finansiering.

Mere end 650.000 kroner

I første runde, hvor Anhof-anlægget deltog, var der krævet mindst to tilbud til en max. grænse på 650.000 kroner for et minivådområde med 1 ha vandoverflade. Årets runde er ændret til en startpris på 161.800 kroner og en kvadratmeterpris for anlægsarealet på 36,50 kroner.

Dertil kommer tilskud til en eventuel pumpe, planter, stianlæg samt til rådgivning og tilladelser. Endelig opretholdes hektartilskuddet uændret til arealet, som anlægget omfatter, og der er en engangskompensation på 47.000 kroner pr. ha, hvis minivådområdet ligger på omdriftsareal.

For anlægget 0,8 ha på Anhof har udgiften til etableringen været cirka 520.000 kroner.

- Vi har dog ændret drænene med blandt andet en ny tværgående ledning, og derefter ender den samlede pris på mere end 650.000 kroner, fortæller Henrik Hoeck, som endnu mangler at få anlægget godkendt af Landbrugsstyrelsen, så pengene til etableringen kan blive udbetalt.
I alt er der på landsplan i 2019 afsat 120 millioner kroner til etablering af minivådområder. Af disse er de 20 millioner kroner til filtermatriceanlæg, hvor bassinerne tilføres flismateriale. Disse anlæg har en dobbelt så stor effekt som minivådområderne og fylder arealmæssigt mindre. Af de ansøgte 44 fynske anlæg i indeværende runde er et af dem et filtermatriceanlæg. På forsøgsplan er allerede etableret et sådant på Midtfyn og på Hofmansgave.

Ny erfagruppe sætter fokus på kalve og klove

Medarbejdere på kvægbedrifter får nu mulighed for at hente ny viden og inspiration hjem til staldgangen i en ny erfagruppe, som Centrovice starter op.

Danish Agro åbner endnu en butik

Grovvarekoncernen Danish Agros landsdækkende butiksnetværk er netop blevet en butik rigere i kraft af en ny Danish Agro Shop i Nyborg. I en tid hvor flere fysiske butikker har det svært i konkurrencen med nethandlen, går det således anderledes positivt for Danish Agros butikker.

Regler for nødslagtning præciseres

Kreaturer må kun slagtes på marken ved akut tilskadekomst eller hvis et vildt dyr på slagteriet vil kunne være til fare for sig selv og sine omgivelser.

Handelsgigant i højt gear

Gasa Group er blandt de helt store spillere på det europæiske blomstermarked, og med det nye domicil i Odense er den fynske handelsvirksomhed gearet til fremtiden.

Fordel for følgeerhverv

EU’s støttekroner har med udvidelsen af Lars Iversens bedrift også åbnet for flere arbejdspladser.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Fynsk Kvæg har fået ny formand

Næstformand Peter Høj tager over efter Lars Iversen, der siden år 2000 var været de fynske kvægbrugeres førstemand.

Udfordringer og muligheder i grovfoder

Fynske majsmarker og attraktive græssorter var i fokus, da Kvægrådgivning Danmark sammen med DLG forleden inviterede til grovfodermøde hos mælkeproducent Palle Bjerggaard Hansen i Såderup på Østfyn.

Fra kultur til køer

Den tidligere kulturchef i Odeon er ansat som ny dyrskuechef.

Blev selvstændig uden bankens hjælp

Banken sagde nej, og så måtte den unge Thomas Bæk Jensen gøre det selv. Købe et slidt husmandssted, etablere malkerum og købe 40 køer. I dag sidder han for bordenden på Kjærholm – en mælkeproduktionsejendom med plads til knap 300 malkekøer.
Side 1 af 36 (706 artikler)Prev1234567343536Next