bannerPos

Stormøde med fokus på et vigtigt nøgletal

Dagens tema er »Fravænnede pr. fravænning«, når Porcus Svinefagdyrlæger inviterer til stormøde i forbindelse med Fokus 35 Vital-konceptet onsdag den 12. juni. Foto: Camilla Bønløkke

Tekst og foto: Camilla Bønløkke

Fagjournalist
29-05-2019 08:02
Porcus Svinefagdyrlæger inviterer til Fokus 35 Vital-møde den 12. juni i lokalerne på Dalum Landbrugsskole.

Porcus Svinefagdyrlæger inviterer til endnu et stormøde i forbindelse med »Fokus 35 Vital«-konceptet. Fokus 35 Vital er gruppen for dem, der gerne vil have fuld fokus på effektiviteten. Det er et koncept, hvor der månedligt laves benchmark imod de andre gruppedeltagere, og hvor der fire gange årligt arrangeres møder med eksperter fra hele Danmark som indledere.

Det traditionsrige stormøde finder i år sted på onsdag klokken 13-16 på Dalum Landbrugsskole, hvor der fra klokken 12-13 er ankomst med sandwich og vand/øl i aulaen, hvor der også vil være messe med åbne stande.

Over 13 fravænnede

Dagens tema er »Fravænnede pr. fravænning«, som er et yderst vigtigt nøgletal for fortsat mange levendefødte. Her vil dyrlæge Jesper B. Sanden, Porcus og svineproducent Theis Nordtorp, Nordtorp Svineproduktion, samt chefforsker Vivi Aarestrup, Seges, bidrage med en række indlæg til emnet. Desuden er rådgiver og svineproducent Mette Lundsgaard på podiet med indlægget: »Hvordan får vi 1.100 kilo fravænnet gris pr. faresti årligt?«

Konsulent Poul Said Fredsted, Agrosoft, er ligeledes på programmet med en ny og interaktiv løsning til at få præsenteret besætningens data på. Og efter kaffen vil forfatter og konsulent Maiken Juul holde foredraget »Den ubekymrede medarbejder«.

Overrækkelse af Porcus-prisen 2018

Sidst men ikke mindst vil der være en gennemgang af årets resultater i Fokus 35 Vital, og der vil være kåring af den besætning, der det sidste år har rykket sig allermest i produktionsniveau, samt af den besætning, der præsterer det højeste effektivitetsniveau netop nu.

Tilmelding til stormødet skal ske med antal deltagere til kontoret senest mandag den 10. juni, og mødet er også åbent for besætningsejere eller driftsledere, som endnu ikke er med i Fokus 35 Vital-konceptet. Prisen for deltagelse er 300 kroner pr. person.

Spændende fremtid for halmen

Der er mange muligheder for, at halm bliver brugt og får en merværdi, siger Hans Stougaard, der efter 23 år som formand for Danske Halmleverandører ikke stiller op til genvalg på generalforsamlingen 3. marts.

Sunde hønsefødder i kyllingestalden

Svidninger på trædepuderne er en vigtig indikator for dyrevelfærden i kyllingestalde. Med effektiv ventilation og selvrensende varmevekslere har sydjysk landmand reduceret svidningerne til under en procent.

Vandløbene passes bedre

Generelt er der tilfredshed med kommunernes indsatser, lyder det ved generalforsamlingerne i de lokale vandløbslaug. Kun i Middelfart er der markante problemer på grund af manglende kommunal oprensning.

DLG tjente 36,5 millioner på Fyn

Den fynske grovvareafdeling er forbillede for DLG’s nye landsdækkende struktur.

625 kroner kiloet

Karl Larsen fra Herrested på Østfyn er for femte år i træk først med nye danske kartofler.

Udskyd skatten på ubestemt tid

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit, fortæller Velas-skatteekspert.

Virksomme veteraner

2019 var et aktivt og begivenhedsrigt år for Motor og Veterantraktor Klubben Fyn.

Ib Jensen stopper

Fyns Familielandbrug skal vælge ny formand på den kommende generalforsamling.

Vådt år for planteavlen

Efter tørken i 2018 blev 2019 et af de vådeste år nogensinde, fastslog Fyns Familielandbrugs formand på LRS’s planteavlsaften i Svendborg.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.
Side 1 af 45 (897 artikler)Prev1234567434445Next