bannerPos

Stemningen er vendt fuldstændigt

- Regnskab er ikke bare historie, men brug det til at se, hvad man lykkes med, lyder anbefalingen fra Søren Bækholm, chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice. Fotos: Camilla Bønløkke

Camilla Bønløkke

Journalist (Svineproduktion)
24-05-2019 12:05
Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

- Den længe ventede stigning i svinenoteringen giver en fornyet tro på, at vi overhovedet skal have en svineproduktion i Danmark. Selv dygtige, velkørende producenter begyndte at tvivle i efteråret, mens der her i andet kvartal er kommet en helt anden stemning.

Ordene kommer fra chefkonsulent i driftsøkonomi for svineproduktion hos Centrovice, Søren Bækholm, der tilføjer, at det faktisk først er her i uge 13-14, at smågriseprisen er nået over produktionsprisen.

- Det er heldigt med en vending i markedet nu, hvor vi forhåbentlig kan få sat en prop i de nedlukninger af landbrug, som vi ellers har set. For en gangs skyld er noteringen bedre end prognosen – det lysner.

Midt i et vadested

Ifølge Søren Bækholm, giver den højere afregningspris naturligvis optimisme. Dog ikke i en grad, så man vil opleve et byggeboom.

- Nogle steder er der måske et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, men vi står også i et vadested, da de fleste også har noget, der skal samles op på.

- Det er som om, at bekymringen for tørke ligger dybt i folk. Det gør måske også, at klimadebatten fylder mere for landmanden her i valgkampen.

Økonomikonsulenten har for nylig afsluttet gennemgangen af 2018-regnskaberne, hvor konklusionen er, at det ikke er så blodrødt som frygtet. Dog blev det lidt værre for soholdere end for slagtesvineproducenter, der har købt billige smågrise ind. Imidlertid rammes slagtesvineproducenter nu af, at de er lidt bagefter på afregningsprisen.

- Der er virkelig behov for en længere periode med priser over produktionsprisen, så man kan få skabt en buffer og sikre familie og pension. Det er også nødvendigt med en periode med fornuftige priser, så man kan tænke ud af boksen og ruste sig med en plan, der vil gøre det lettere at komme videre, påpeger konsulenten.

Strategi

Søren Bækholm understreger, at det netop er en tid som nu, at man skal konsolidere sig og få lavet en plan for, hvordan bedriften skal drives videre.

- Mange steder, hvor der er kørt nedslidningsstrategi i lang tid, begynder der at være en økonomi, hvor man kan tænke strategisk, og overveje i hvilken retning man skal fremadrettet. Man kan jo ikke tage for givet, at ens husdyrproduktion kan sælges til en, der vil køre det videre, for der er ikke ret mange unge i erhvervet. – Jorden skal vi nok få drevet, men med den animalske produktion skal man tænke videre.

Konsulenten påpeger, at mange har en god exit-strategi, mens andre ikke får holdt momentet i strategien.

- Hele den der exit-strategi er der mange, der bør tage op, og planen skal laves i tide. Faktisk skal man allerede som 50-årig overveje, om man vil bindes til for eksempel en ny slagtesvinestald i 25 år frem.

Søren Bækholm peger også på udfordringen i, at det netop er den animalske produktion, der fylder i hele branchen og som er svær at få ført videre i en tid med få naturlige generationsskifter. Det er jo den animalske produktion, der giver aktivitet i forhold til handel og rådgivning, og ikke mindst rent samfundsmæssigt vil der blive tomt i landsbyerne, hvis der ikke er animalsk produktion i de mange stalde.

Flere faktorer bekymrer

Når økonomikonsulenten tager udgangspunkt i egen kundeportefølje, så vurderer han, at de fleste landbrug rent produktionsmæssigt sagtens kan tilpasse sig forbrugernes krav. Der hvor strategiplanerne udfordres er, at der mangler klare udmeldinger for retningslinjerne i forhold til fremtidige rammevilkår, ligesom de manglende generationsskifter og tiltrækningen af arbejdskraft vækker bekymring.

- Man skal sørge for at give medarbejderne noget at arbejde for, og det skal være stolthed. For der er meget, der arbejder imod erhvervet, og medarbejderne oplever også, at de skal ud og forsvare sig i samfundet. Så kunsten er også at skabe den rigtige ånd i produktionen, påpeger Søren Bækholm, der dermed understreger, at der også er mange andre parametre, der skal være styr på for at sikre en velfungerende bedrift.

Hold kæden stram

Nu, hvor man er kommet på den anden side af årsregnskaberne, er det også blevet tiden, hvor der skal kigges på nøgletal og få lavet benchmarking.

- Kunsten er at holde fokus, og dem der klarer sig godt i nedgangstid, klarer sig rigtig godt i opgangstid i forhold til konkurrenterne. Det er derfor vigtigt at få kigget på fraktilanalyserne og få set, om man er det rigtige sted i forhold til konkurrenceevnen, påpeger økonomikonsulenten.

- Benchmarking er ikke en bibel til, hvordan man skal drive landbruget, men inspiration til at holde kæden stram. Så får man nemmere ved at lykkes med tingene

Søren Bækholm, chefkonsulent i driftsøkonomi

Centrovice holder netop i denne tid tværfaglige årsmøder, hvor man går et spadestik dybere i analyserne.

- Årsmøderne er rigtig god inspiration til, hvor man gør det godt eller modsat hænger lidt i bremsen. Og netop hvordan man klarer sig kan både give motivation og stolthed, samt en tro på at det man gør er rigtigt, understreger Søren Bækholm, der også nævner benchmarking som et redskab til at involvere medarbejdere.

- Benchmarking er ikke en bibel til, hvordan man skal drive landbruget, men inspiration til at holde kæden stram. Så får man nemmere ved at lykkes med tingene.

Handlefrihed på ønskelisten

Maj-juni måned er ifølge konsulenten oplagt at bruge til at reflektere over regnskabet.

- Regnskab er ikke bare historie, men brug det til at se hvad man lykkedes med, lyder anbefalingen fra Søren Bækholm, der samtidig bemærker, at flere også er blevet mere sikre på, hvor de er, og at der faktisk også er mange producenter, der har klaret sig igennem de seneste år med få ridser i lakken og har handlefrihed.

Og lige nøjagtig handlefrihed i forhold til pengeinstitutter er ifølge konsulenten noget, der står højt på prioriteringslisten.

- Nogle klarer sig endda så godt, at banken endda vil spørge, om de ikke vil låne penge. Mange kan være stolte af det, som de går og laver i deres landbrugsvirksomhed, og de har også stor frihedsgrad, lyder det fra Søren Bækholm, der tilføjer:

- Bevidsthed flytter mere, end du tror.

- Stoltheden springer i øjnene her på dyrskuepladsen

- Her midt i Odense er Det Fynske Dyrskue hvert år med til at minde os om, hvorfor vi med god grund kan være stolte af dansk landbrug og danske fødevarer, lød det fra Torben Povlsen ved åbningen af årets skue.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Praktisk Porcus-app letter dokumentationen

Siden 1. januar i år har et EU-krav betydet, at behovet for halekupering skal dokumenteres skriftligt. Porcus Svinefagdyrlæger er klar med en gratis app, der gør dokumentationen ualmindelig enkel.

Åbent hus i forsøgsmark

Centrovice inviterer til gennemgang af forsøgene i Nr. Søby den 25. juni.

Fremtiden er robotter på markerne

- Danske landmænd er blandt verdens bedste til ny teknik, siger Richa Misri, der er fynsk bestyrelsesformand for den nye Farmdroid-markrobot, som nu kører ude i praksis – blandt andet i Jordløse.

Jerseyfolk hygger sig på Helnæs

Kvægfolk forstår at hygge sig i smukke omgivelser. Det skete i sidste uge på Horneland, hvor de fynske RDM- og holsteinfolk mødtes til den traditionelle grillaften. Onsdag den 19. juni er det så jerseyfolkenes tur til et hyggearrangement ved grillen. Det foregår hos Peter Mygind Hansen på Helnæs Søgård. Bedriften med 140 jerseykøer plus opdræt fungerer desuden som besøgsvært for Arlas madskole, der ligger tæt på gården. Aktivitetsudvalget Jersey Fyn oplyser, at det af hensyn til maden er nødvendigt med tilmelding til VikingDanmark senest den 14. juni.

Flere møder i Centrovice-teltet

Flere unge i erhvervet og bæredygtighed er blandt emnerne, som rådgivningsvirksomheden tager op i dyrskuedagene.

Traditionsrig hesteudstilling

Udstillingen kommer igen i år til at dække over et bredt udvalg af hestesportens discipliner, og de fleste racer vil være repræsenteret.

Jerseykalve skal nurses fra fødslen

Jerseyteam lancerer fagdage i juni, blandt dem en på Fyn den 18. juni, og håber, at flere jerseykælvninger resulterer i en levende kalv ved seks måneder.

Velkommen til det »nye« dyrskue

På en række felter, blandt andet på fødevareområdet, har Det Fynske Dyrskue fået et løft. Den nye dyrskueledelse glæder sig over fin opbakning fra udstillerne og ser frem til tre spændende dyrskuedage i Odense med et spækket program.
Side 1 af 30 (593 artikler)Prev1234567282930Next