bannerPos

Ukrudtsgræsser kan bekæmpes i sukkerroer

I nogle tilfælde kan agerrævehale også bekæmpes før såning af sukkerroer

Tekst og foto: Bo Secher

06-08-2020 08:52
Sukkerroer i sædskiftet giver gode muligheder for at bekæmpe genstridige ukrudtsgræsser.

Vintersæd og frøgræsmarker har medført, at mange landmænd kæmper med at kontrollere nogle genstridige ukrudtsgræsser. Det er særligt rajgræs, rævehale og væselhale, som gør livet surt for planteavlere og særligt frøavlere.

Særligt for agerrævehale og væselhale, men også rajgræs, gælder det, at sædskifte med forårssåede afgrøder er et af de kraftigste virkemidler. Agerrævehale spirer ikke så kraftigt om foråret, og forårsspiret væselhale sætter slet ikke frøstande. Så forårsfremspiringen i sig selv dæmper betydeligt en opformering. Kombineret med pløjning kan det reducere frøpuljen betydeligt.

Over 90 procent af en agerrævehales frø er døde efter to år på bunden af en plovfure, og også for væselhale er der god effekt af pløjning. I den sammenhæng er det kun en fordel, at sukkerroer kvitterer positivt for en pløjning.

Udover sædskifte og jordbehandling, giver sukkerroer mulighed for en kemisk bekæmpelse af græsukrudt med midlerne Focus Ultra eller Agil 100 EC. Og skulle den mulighed være forpasset, er der yderligere en mulighed for mekanisk bekæmpelse ved at radrense mellem rækkerne.

Weedviper virker

I England har man i de senere år fået oparbejdet meget store problemer med agerrævehale. Så store problemer, at man der har fundet god effekt af at behandle rævehale i hvede med en weedviper monteret på den almindelige marksprøjte.

Det vil også være muligt at benytte den teknik i sukkerroer. Blot er det vigtigt at man benytter en weedviper som ikke på noget tidspunkt rammer roerne. Hvis det er mindre pletter, vil det være en fordel at køre begge veje for at sikre bedst mulig effekt. Midlet Glyfonova 450 Plus er godkendt med denne metode til bekæmpelse af tidsler, skræpper og ukrudtsroer.

Som det fremgår, er der mange skud i bøssen mod græsukrudt, når sukkerroerne indgår i sædskiftet. Sukkerfabrikkerne tegner netop nu kontrakter for dyrkning af sukkerroer i 2021 og tegningen vil være åben frem til d. 14. august. Der er mulighed for at tegne 1, 3 eller femårige kontrakter på konkurrencedygtige vilkår. Se mere på www.sukkerroer.nu eller kontakt Agricentret.

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next