bannerPos

300.000 kubikmeter forurenet spildevand ud i Øresund

I hjørnet af Skovshoved Havn blev der i flere dage gjort klar til den store udledning af forurenende spildevand.

Tekst og foto: Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
30-05-2020 14:55
To spildevandsselskaber har fået tilladelse til at lukke massive mængder af forurenende spildevand ud i Øresund.

SPILDEVAND Københavns Kommune og Gentofte Kommune har for nylig givet tilladelse til, at to spildevandsselskaber, som de selv er medejere af, lukker massive mængder af forurenende spildevand ud i Øresund.

Ved Skovshoved Havn har spildevandsselskabet Novafos således fået en midlertidig tilladelse af Gentofte Kommune til en udledning af 130.000 kubikmeter mekanisk renset spildevand til Øresund.

I stedet for at ryge i et moderne rensningsanlæg på Amager bliver spildevandet via en ældre ledning nu sendt halvanden kilometer direkte ud i Øresund.

Udledningen ved Skovshoved Havn er dog kun knap halvdelen af det spildevand, sendes ud i Øresund, der i vandområdeplanerne lige nu er klasseret som i »ringe økologisk tilstand« og i »ikke god kemisk tilstand«.

Endnu større udledning

Ved Svanemøllen Havn, seks-syv kilometer syd for Skovshoved Havn, finder en endnu større udledning af mekanisk renset spildevand sted.

Her har Københavns Kommune givet selskabet HOFOR en tilladelse til at udlede 160.000 kubikmeter spildevand. Det bringer altså den totale udledning til Øresund op på 290.000 kubikmeter.

Sammenlagt fører udledningerne, fremgår af de to respektive tilladelser fra Københavns Kommune og Gentofte Kommune, til en udledning på cirka tolv tons kvælstof og to tons fosfor. Læg dertil de ukendte mængder miljøfremmede stoffer, som måtte være i spildevandet.

Kommuner ikke bekymret

Fra både Københavns Kommune og Gentofte Kommune lyder det, at det er helt nødvendigt at give tilladelsen.

I kvarteret Nordhavn i København, som ledningen passerer på sin vej fra Skovshoved Havn og Svanemøllen Havn, inden den når rensningsanlægget på Amager, skal der laves en forundersøgelse forud for et boligbyggeri. I den undersøgelse tør man ikke risikere at komme til at ødelægge ledningen.

Fra Gentofte Kommune, der har givet tilladelsen til udledningen ved Skovshoved Havn, lyder det, at man finder den miljømæssig forsvarlig. Udledningen er kortvarig, vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet vil derfor blive kraftigt fortyndet, lyder det.

Københavns Kommune føler sig også sikker på, at udledningen ikke giver miljøproblemer. Kommunen opfordrer dog til, at man holder sig opdateret på badevandet. Strøm- og vindforhold har nemlig betydning for udledningen.

0

14.300 kroner for DSV-frø

Sidste år satte frøfirmaets avlere ny rekord i alm. rajgræs med 1.892 kg pr. hektar.

Dyhr står på flere ben

Gudbjerg-virksomheden startede for 50 år siden med reparation af alt fra knallerter til traktorer, biler, lastvogne og entreprenørmaskiner. J. Dyhr A/S er i dag en moderne maskinforretning, hvor værkstedsarbejdet er en stor aktivitet, blandt andet med klargøring og service af lastvogne med kraner.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Problemplanter op med rod

Selektiv fjernelse af stive bundplanter som pindsvineknop vil gavne både miljø, dyreliv og vandgennemstrømning, lyder det fra erfarne vandløbsfolk, der udfører grødeskæringsforsøget i Assens Kommune.

Vestfynske vandløb med i enestående forsøg

I Assens Kommune kører nu et firårigt projekt, som skal medvirke til en forbedret grødeskæring til gavn for både vandløb, fisk, dyreliv og de omkringliggende arealer.

Dalum tredobler antallet af ansøgere til 10. klasse

Alle stole er optaget, når Dalum Landbrugsskole efter sommerferien byder velkommen til et nyt hold elever i 10. klasse.

Kuhn-maskiner i øko-græs

I det flotte sommervejr var græskaravanen fra Maskinhandler Indkøbsringen forleden nået til Fyn.

Hvem kan løse problemet med krybestrøm?

- Det er ikke holdbart at enkelte besætninger spredt over landet skal stå med sådanne problemer uden der løbende sker en udvikling i opklaringsarbejdet. Vi må appellere til at de berørte myndigheder tager dette mere seriøst op. To LVK-dyrlæger opfordrer til handling og søger hjælp til afdækning af problemer med krybestrøm i en jysk besætning.
Side 1 af 55 (1092 artikler)Prev1234567535455Next