bannerPos

Kulturarven i Lumby sogn føres videre

Formand for præsteskovudvalget i Lumby Sogn, Erik Toft Knudsen, fremviser her den nyanlagte skovsø i præsteskoven. De frie arealer rundt om søen tænkes brugt til blandt andet høstgudstjenester, konfirmandundervisning og skoleundervisning. Fotos: Skovdyrkerne Øerne

Redaktionen

09-04-2019 08:00
Skovdyrkerne Øerne har bistået menighedsrådet i ambitionen om at koble historie og nutidigt på en vellykket måde i en fire hektar præsteskov.

Næppe mange ved, at der til Lumby Præstegård ved Odense hører 16 hektar jord, hvoraf de 12 hektar er bortforpagtet landbrugsjord, mens de resterende fire er skov, som sognets menighedsråd varetager driften af.

Erik Toft Knudsen er mangeårigt medlem af menighedsrådet, og formand for præsteskovsudvalget, og han er ildsjælen bag et omfattende arbejde med at forskønne den store præsteskov, der ligger fem hundrede meter fra præstegården, både så den bliver en nydelse at færdes i, men også så den kan anvendes til flere forskellige formål. Det være sig høstgudstjenester, konfirmandundervisning og skoleundervisning, hvor man i høj grad nu også kan bruge ferskvandssøen.

I et tæt samarbejde med skovfoged Jakob Nielsen i Skovdyrkerne Øerne, er de godt fire hektar forvandlet til en køn park med blandt andet frugttræer, bøgetræer og egetræer, tillige med anlæg af stier og en sø.

Bærende kulturhistorie

Bag hele projektet ligger et ønske om at videreføre de tanker, som præsten P.W. Lütken havde om præsteskoven i hans embedsperiode fra 1791 til 1844, hvor han plantede ask, ellekrat og æbletræer, så sognet og dets bønder kunne være selvforsynende med udbyttet fra gavntræerne og markerne.

 - Vores ønske har været at videreføre den røde tråd fra pastor Lütkens tid, så skoven også bliver et stykke bærende kulturhistorie.

Ambitionen er at gøre skoven åben og attraktiv for borgerne, så de får større udbytte og glæde af den. Vi har etableret stier rundt i skoven, som vil føre skovgæsterne omkring, og er ved at få etableret stier ved hjælp af de fondsmidler, vi har fået, og arbejdet sker i et nært samarbejde med Skovdyrkerne Øerne, fortæller Erik Toft Knudsen.

Ved tre små bække er der etableret broer af douglasgran, så man kan passere tørskoet til bens eller på cykel. Sidste år blev der tillige etableret en sø, finansieret af midler fra Nordea Fonden, samt en mindre jordhøj på fem meter, som om vinteren kan bruges som kælkebakke.

Det er tilstræbt at genanvende mest muligt fra de nødvendige fældninger af visse træer. Således er stammerne fra nogle af de fældede aske- og egetræer tænkt anvendt til opsætning af borde og bænke i skoven, når de er skåret op på Lumby Mølle.

 

Korn i amerikanersiloer kræver korrekt management

- Husk, at korn opbevaret i amerikanersiloer skal beluftes hver tredje uge hele året rundt. Det er blot en af anbefalingerne fra chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen.

IT-bøvl skubber tilsagnsfrister

Landbrugsstyrelsen udskyder efter IT-problemer fristen til at søge nyt tilsagn til økologi eller pleje af græs til 30. september.

Legat til talentfuld montør

Landbrugsmaskinmekaniker Mathias Lundehave Kristensen fra Flemløse Maskinforretning overrakt Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat og 10.000 kroner.

Renset drænvand risler ud i Kongshøj Å

Første fynske minivådområde er færdigetableret for cirka 520.000 kroner på Anhof i Øksendrup.

51.309 besøgte Landsskuet

Lunefuldt dansk sommervejr afholdt ikke publikum fra at besøge Landsskuet i Herning

Konceptavl med fynske fortrin

- Herhjemme kan vi ikke konkurrere på bulkvarer, påpegede Danish Agros detaildirektør, der ved åbent hus-arrangementet i Centrovice’s forsøgsmark ikke forudskikkede stigning i kornprisen.

Afgrøderne står rigtig flot

Efter en vejrmæssig skiftende sæson tegner det til en stor avl på de fynske marker. Det var konklusionen efter en rundtur i Centrovice-forsøgsmarken ved Nr. Søby, hvor over 100 fynske planteavlere deltog forleden.

Solrig 2. dag på Landsskuet

En grå og halvvåd torsdag bød gav godt 15.000 gæster på Landsskuet i Herning. Fredag er startet ud i dansk sommer med sol og lune temperaturer

En effektiv og klimavenlig landbrugsproduktion

Den nyslåede fødevareminister, Mogens Jensen, (S), ser frem til et givtigt samarbejde med landbruget og fødevaresektoren – som han mener både er, og bør være både effektiv og klimavenlig

Skarpere østfynsk korn og foderstoffer

Østfyns Korn & Foderstof har ansat Hans Jørgen Hansen, der har over 30 års erfaring i branchen.
Side 1 af 32 (622 artikler)Prev1234567303132Next