bannerPos

Landbrugsforeninger sender skarp kritik af minister

John Ankersen

Journalist
15-04-2019 14:15
Tolv landbrugsforeninger, der har berørte medlemmer af gasledningen Baltic Pipe, er utilfredse over manglende hjælp fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Efter tre møder med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) havde repræsentanterne fra de tolv landbrugsforeninger, hvis medlemmer bliver ramt af gasledningen Baltic Pipe, endnu ikke fået et klart svar på, om ministeren vil hjælpe lodsejerne.
Foreningerne har modtaget et brev fra ministeren, hvor det fremgik, at han ikke vil gøre yderligere i sagen.
- Det betyder, at lodsejerne ikke skal forvente at få bedre erstatninger end den, der sædvanligvis gives – og det på trods af anlægsarbejdets omfang, konstaterer landboorganisationerne, der er godt utilfredse over udmeldingen.
Foreningerne havde arbejdet på en aftale med en bedre servituterstatning end den, der gives i forbindelse med langt mindre omfattende intrastrukturprojekter. Men det har ministeren altså ikke ønsket at se på, og det får foreningerne til at sende en skarp kritik af ministeren.
Udover møder med Lars Chr. Lilleholt har foreningerne siden foråret 2017 haft en fornuftig dialog med Energinet om de vilkår, som gasledningen skal lægges på.
Det drejer sig for eksempel om, hvor dybt ledningen skal ned i jorden, og hvordan drænledninger skal genetableres efter gravearbejdet.
 
Forringelse af ejendomsværdien
Spørgsmålet om erstatning til lodsejerne vil hverken Energinet eller ministeren dog tage stilling til, og henviser begge til, at erstatningerne fastsættes i forbindelse med ekspropriationen, hvilket foreningerne ikke er tilfredse med.
- Ministeren har gentagne gange sagt, at Baltic Pipe ikke blot bliver til gavn for hele Danmark, men også en god forretning. Alligevel er der ikke afsat penge til at give lodsejerne erstatning for de begrænsninger, der bliver lagt på deres ejendom, lyder det fra landboorganisationerne.
- Det er, påpeges det videre, fuldstændigt uhørt og man tromler hen over lodsejere og ødelægger både jord og ejendom for at tilgodese andre lande og for at hver husstand kan spare 125 kroner i tarif.
Gasledningen forventes at blive lagt uden gæsteprincippet, der betyder, at ledningsejer er gæst på lodsejerens jord og derfor skal tage visse, udvidede hensyn til lodsejeren.
Meget tyder imidlertid på, at Baltic Pipe vil fravige gæsteprincippet, og det betyder, at Energinet ikke skal tage de samme hensyn til lodsejerne, som ellers. Og sammenlagt med de begrænsninger ledningen i øvrigt giver, vil Baltic Pipe medføre en markant forringelse af ejendomsværdien, men det kompenseres lodsejerne ikke for.

Individuelle retssager
Samtidig har foreningerne også forsøgt at lave en procesaftale med Energinet, som vil betyde, at lodsejerne i Baltic Pipe vil blive omfattet af den retssag, landbruget har anlagt mod Energinet for at fravige gæsteprincippet ved etableringen af vindmølleparken Kriegers Flak.
En procesaftale ville betyde, at lodsejerne i Baltic Pipe kan blive omfattet af resultatet i den anden retssag.
- Når Energinet ikke vil lave en procesaftale betyder det, at hver enkelt lodsejer skal lægge sag an mod Energinet, hvis de vil ikke vil acceptere, at gæsteprincippet er fraveget. Det er lodsejernes eneste mulighed for at klage, siger advokat Søren Nørgaard Sørensen fra Hjulmand Kaptain.
Han er advokat for de 12 landbrugsforeninger, og han fører også sagen om Kriegers Flak.  
- Det er fuldstændig uforståeligt, at Energinet ikke vil lave en procesaftale sådan som de har gjort med lodsejere i sagen om Kriegers Flak, fastslår Søren Nørgaard Sørensen.
De 12 foreninger er: - Gefion, - Vestjysk Landboforening, - Sydvestjysk Landboforening, - Jysk Landbrug, - Kolding Herreds Landboforening, - Patriotisk Selskab, - Centrovice, - Østdansk Landboforening, - Sjællandske Familielandbrug, - Fyns Familielandbrug, - Familielandbruget LRS Vejle samt Familielandbruget Sydvest.

Grimme grøntsager går som varmt brød

Siden 2017 har gartneriet Alfred Pedersen og Søn afsat hele gartneriets produktion af 2. sorteringsvarer som et led i bekæmpelsen af madspild.

Korinth klarer kloak og dræn i stor stil

Korinth Entreprenørfirma har hos Gøma fået skræddersyet 12 tons slamsuger/spuler til de mange opgaver for landbruget, virksomheder og private husstande.

Heden kører videre med Krampe-vogne

Som MI-forhandler har Heden Maskinforretning siden 2010 solgt de tyske kvalitetsvogne. Nu er maskinforretningen blevet Krampe-forhandler for hele det fynske område.

Fremragende fynsk fodboldgræs

Den fynske virksomhed AML Entreprise ApS, der også omfatter firmaerne NKI-Nordisk Kunstgræs Import, Mixto Hybridgræs DK og LB Watertech, er en af Danmarks førende virksomheder inden for anlæg og vedligehold af kunstgræsbaner – samt filtre til rensning af drænvand fra kunstgræsbaner og befæstede arealer.

Styrelse svarer på tvivlsspørgsmål om nye firmabil-regler

Nye registreringskrav for varebiler har høstet mange spørgsmål. Færdselsstyrelsen svarer her på de mest gængse.

- Jeg bliver aldrig den samme

Bent Juul Sørensen er netop blevet frikendt i et seks år langt sagsforløb om grøfter, dige og en privatvej i Rise Mose. Men med sagerne blev det nærmest legitimt at anklage ham for alt, oplevede den ærøske mælkeproducent og lokalpolitiker.

Krone-klar til sæsonen

JA Maskinstation i Brenderup har investeret i nyt grej til den forestående sæson med ensilering og halmbjærgning.

Det betaler sig at opdatere drænanlægget

Et nyt drænanlæg kan afskrives over fem år, så det bør ikke være svært at få økonomi i at få sine marker opdateret med hensyn til dræning, vurderer dræningsspecialist.

Medlemmer på gårdbesøg med Merrild

Centrovice inviterer for første gang alle medlemmer på bedriftsbesøg. Det foregår på Lykkeslund ved Uggerslev, hvor der også vil være mulighed for at møde og høre et indlæg af Landbrug & Fødevarers formand.

Møde om strategier for råvarehandel

Centrovice inviterer til møde om økonomi og strategi i forbindelse med handel med råvarer.
Side 1 af 28 (555 artikler)Prev1234567262728Next