bannerPos

Plovekspert holder nyt pløjekursus

Ligesom sidste år er det igen den tidligere pløjeverdensmester Jens Iversen (med kasket), som underviser ved Landbrugsrådgivning Syds pløjekursus. Det finder sted 3. september i Villumstrup ved Ørbæk. Foto: Erik Hansen

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
14-08-2019 08:00
Landbrugsrådgivning Syd inviterer til pløjekursus ved Ørbæk den 3. september, hvor man kan deltage både med og uden plov.

Det antages, at cirka 80 procent af alle danske plove er indstillet forkert. En forkert indstillet plov resulterer blandt andet i et markant øget brændstofforbrug, større slid, samt dårligere vækstbetingelser for afgrøden.

Dette koster meget på bundlinjen, og kan - med enkelte justeringer - være et nemt sted at spare på omkostningerne, samt være med til at højne udbyttet.

Landbrugsrådgivning Syd inviterer derfor til et heldags pløjekursus, med emner som blandt andet traktorens dæktryk, vinkling på ploven og forploven.

Ligesom sidste år er det verdensmester Jens Iversen fra Ploveksperten Aps, der styrer deltagerne igennem dagen. Der var meget stor ros til ham på sidste års kursus. Derfor afholder Landbrugsrådgivning Syd i år kursus både på Fyn og i Jylland.

På Fyn foregår det tirsdag den 3. september fra klokken 8 til 17 på adressen Villumstrupvej 2 i Villumstrup ved Ørbæk.

Om formiddagen gennemgås de teoretiske indstillinger, hvorefter deltagerne indstiller egen medbragte plov eller hjælper en kollega. Om eftermiddagen sættes ploven i jorden med efterfølgende finjustering, så den laver et perfekt pløjearbejde.

Til hvert af de to kurser kan der deltage otte personer med egen plov og 16 personer uden plov. Det vil sige, at der er 24 pladser på hvert kursus.

Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet, hvor fristen er den 27. august.

Pris inkl. forplejning dagen igennem med både morgenbrød og frokost er 1.500 kroner pr. person som deltager med traktor og plov, og 800 kroner, hvis man kommer uden plov.

For mere information om kurset og tilmelding kontaktes Landbrugsrådgivning Syd.

Ib Jensen stopper

Fyns Familielandbrug skal vælge ny formand på den kommende generalforsamling.

Vådt år for planteavlen

Efter tørken i 2018 blev 2019 et af de vådeste år nogensinde, fastslog Fyns Familielandbrugs formand på LRS’s planteavlsaften i Svendborg.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

Fleksible bladgødninger

Flex Fertilizer-systemet tildeler næringsstofferne effektivt til afgrøden og efter aktuelt behov. Samtidig er det en både klima- og miljøvenlig gødningsform.

Energinet kom i dobbeltild i Davinde

Der blev skudt på Energinet både fra lodsejere og miljøforkæmpere under et møde om Baltic Pipe-gasledningen i Davinde Forsamlingshus.

35 millioner fra Danish Agro

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år rekordomsætning og et overskud før skat på 402 millioner kroner.

Tysk sag kostede DLG dyrt

Tørken i sommeren 2018 kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I 2019 er det en konkurrencesag fra Tyskland, som koster koncernen 119 millioner kroner.

Oplagt for de unge

DM&E Fyns nye formand opfordrede ved generalforsamlingen medlemmerne til at tage flere elever ind i virksomheden.

Formandsskifte i Fyns LandboUngdom

Da Fyns LandboUngdom for nylig afholdt Årssamling, inkluderede det en overlevering af formandsposten. Den afgående formand Frederik Petersen går efter post i LandboUngdoms landsledelse.
Side 1 af 45 (890 artikler)Prev1234567434445Next