bannerPos

Vinterært og -hestebønne lover godt

Jesper Fog-Petersen præsenterede forsøget som led i Økologisk Landsforenings projekt om mere dansk bælgsæd til konsum. God ukrudtskonkurrence, tidlig høst og merudbytte er nogle af de potentielle fordele, han fremhæver ved vintersorterne.

Tekst og foto: Per Jørgensen

Journalist
30-06-2020 11:06
48 forsøgsparceller med vintersorter af bælgsæd ser særdeles lovende ud efter en mild vinter.

Det danske vintervejr er ikke altid egnet til at vinterærter og vinterhestebønner, men i år har overvintringen været fin. 50 økologiske landmænd og rådgivere så i sidste uge syv forskellige veletablerede vintersorter af hestebønne og ni sorter af vinterært med og uden iblanding af korn i forædlervirksomheden Nordic Seeds forsøgsmark ved Odder.

Jesper Fog-Petersen præsenterede forsøget som led i Økologisk Landsforenings projekt om mere dansk bælgsæd til konsum. God ukrudtskonkurrence, tidlig høst og merudbytte er nogle af de potentielle fordele, han fremhæver ved vintersorterne. 

- Vi har de seneste to-tre år haft tørre forsomre, hvor vårært har svært ved at blomstre. Sidste år høstede vi 5-6 t/ha i forsøg med vinterært, så der er klart noget at hente i vintersorterne, konstaterede Jesper Fog-Petersen, der forventer en tidlig høst.

- Det giver gode muligheder for at etablere efterafgrøder, men det giver også – og det er vigtigt i konsumafgrøder – en større sikkerhed for god kvalitet. Risikoen for svampe i kernerne er alt andet lige mindre, jo tidligere vi høster, påpegede han.

Blandsæd giver sidegevinster

En stor del af parcellerne er blandsæd med vintersæd, herunder også vinterhavre. Blandingsafgrøder kan byde på en række sidegevinster, som ikke mindst økologer har gavn af, fx bedre vinterfasthed, ukrudtskonkurrence og mindre risiko for angreb af skadedyr og sygdomme.

- Havre er særlig interessant, når vi dyrker bælgsæd til konsum. Fødevareindustrien er optaget af 'fri for', og havre udmærker sig som bekendt ved ikke at indeholde gluten, sagde Jesper Fog-Petersen.

Økologisk Landsforenings projekt Økologiske proteinafgrøder til klimavenlig human ernæring arbejder for dyrkning og anvendelse af mere dansk bælgsæd i hele kæden fra jord til bord.

0

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.

Coronakrisen slår hårdest til i landdistrikterne

Der er brug for en langsigtet plan, mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug og Fødevarer, som er kommet med et udspil.

Resultat af forsøg med no-till skal nu vise sig i høsten på Nordlangeland

Ulrik Bremholm på Nordlangeland nåede at høste en god portion af sin vinterbyg, inden regnen satte ind. I år har han eksperimenteret med no-till på en femtedel af bedriften, så det er spændende at se, hvad udbyttemålerne viser.

Overarbejde kan koste dyrt

En medarbejder må over en periode på fire måneder i gennemsnit maksimalt arbejde 48 timer om ugen, påpeger Patriotisk Selskab.
Side 1 af 56 (1111 artikler)Prev1234567545556Next