bannerPos

Corona stopper ikke Bramstrup

De kreative processer og alternative tankegange er i fuld sving hos styregruppen bag Bramstrups forsøgsmarker, der stadig forventes at kunne fremvises den 16. og 17. juni i år. Dog på en anden måde en vanligt og med nødvendigt fokus på de krav, der stilles grundet corona. Fra venstre ses underdirektør Henning Jakobsen, DLG Fyn, avlschef Erling Christoffersen, DLF, chefkonsulent Erik Andkær, Patriotisk Selskab, godsejer Niels Langkilde, Bramstrup og planteavlskonsulent Morten Holmegaard, Patrioti

Tekst og foto: Henriette Lemvig

Fagjournalist
04-06-2020 10:00
Planteavlsinteresserede har også i år mulighed for at hente ny inspiration og viden, når der den 16. og 17. juni formidles viden fra forsøgsmarken ved Bramstrup Videncenter.

Traditionen tro er der igen i år mulighed for at hente ny inspiration og viden, når Bramstrup Videncenter, Patriotisk Selskab, DLG og DLF i samarbejde formidler årets gang og nye tiltag fra det otte hektar store forsøgsareal på Bramstrup Gods syd for Odense.

- Vi har en fin forsøgsmark, vi skal have formidlet ud, siger avlschef hos DLF, Erling Christoffersen forud for arrangementet, som finder sted tirsdag og onsdag aften i næste uge, den 16. og 17. juni.

- Præcis hvordan vi får lov at gøre det, ved vi endnu ikke, men det melder vi endeligt ud mandag den 8. juni, når vi har haft vores afsluttede planlægningsmøde, lover han og bakkes op af sine kolleger.

- Det er jo en helt ekstraordinær situation, vi alle står i grundet covid-19 virus, siger chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab og understreger, at alle givne regler for forsamlinger selvfølgelig vil blive overholdt.

- Vi skal være ekstra kreative og finde alternative måder at formidle den opnåede viden på. Det kan såmænd vise sig at være sundt nok at blive tvunget til en gang imellem, siger han.  

Bred vifte af afgrøder

Henning Jakobsen, underdirektør i DLG Fyn, bakker op.

- Vi har nogle meget fine forsøgsmarker, der er passet optimalt gennem hele sæsonen og som viser en bred vifte af afgrøder. Faktisk er det eneste sted i Danmark, hvor man kan se frøgræs samtidig med både de almindelige hovedafgrøder og proteinafgrøder, siger han.

Specielt i år er der fokus på de nye svampemidler, der venter på en sidste godkendelse.

- Vi ved jo endnu ikke, om vi får lov til at bruge et middel som Balaya, men nu kan vi da som en start se, hvordan det virker, siger Erik Andkær Pedersen.

- Bell og Viverda er kun mulige at bruge frem til midten af 2021, så vi skal finde alternativer. Forhåbentlig får vi Balaya igennem og kan vise, at den afhjælper problemerne lige så godt, som de gamle midler, siger chefkonsulenten. 

Proteinafgrøder på vej frem

Også proteinafgrøderne har stor fokus i forsøgsmarken.

- Vi har et forsøg, hvor vi har sået ærter og havre sammen i håb om, at det kan forhindre, at ærterne lægger sig ned, fortæller Erik Andkær Pedersen.

- Proteinafgrøderne er på vej frem, så det er vigtigt, at vi også forsøger at være på forkant inden for det område. Og lykkes det eksempelvis at så ærter sammen med havre, vil vi lette høsten af ærter, samtidig med, at det vil være en kanon forfrugt til hvede, forventer chefkonsulenten.

Henning Jakobsen fremhæver sædskifter med hestebønner.

- Der er plads til mange flere hestebønner, end vi har i dag, og sammenholdt med blandt andet prisen for byg, så vil det være dejligt, hvis der kan være et andet alternativt end bare maltbyg. Så der arbejdes meget med nye sorter, med fokus på tidlighed og bedre dyrkningsegenskaber. Der bliver gjort noget, siger DLG-underdirektøren. 

Vækstregulering i frøgræs

I forsøgsblokken med frøgræs vil gæsterne ved aftenarrangementet kunne studere alm. rajgræs og rødsvingel.

- Der er tre sorter af rødsvingel og to af rajgræs, med forskellige doseringer og tidspunkter for vækstreguleringer, forklarer Erling Christoffersen, DLF i Højme.

- Den helt store udfordring har været nattefrosten i april, hvilket gav problemer i sprøjtningen. Grundet den milde vinter var frøgræsafgrøderne meget langt fremme, så kiggede man alene på stadiet, var de egentlig klar til at blive vækstreguleret midt i april. Men vi kan ikke vækstregulere under de vejrforhold, så derfor måtte vi springe over i april.

- Efterfølgende er det så blevet meget tørt. Vi har fået 30 procent mindre nedbør i marts, april og maj i forhold til normalt, så det er der også taget højde for, når vi sætter doseringerne. Generelt har vi vækstreguleret mindre end normalt. Så det bliver interessant at se, hvor vi har ramt rigtigt med tidspunkt og dosering, siger Erling Christoffersen. 

Atypisk år for vinterraps

Også vinterrapsen giver anledning til øget interesse.

- Jeg glæder mig personligt meget til at se de forskellige vinterrapssorter, siger Erik Andkær Pedersen.

Ifølge chefkonsulenten fra Patriotisk Selskab er det i år et helt atypisk år. Vinterrapsen har blomstret meget tidligt og er usædvanlig lav samtidig med, at den har smidt mange blade i bunden.

- Så det bliver spændende at følge rapsens udbytter i år, siger han.  

Stort udbud af sorter

Vinterbyg, hvede og rugsorter er som altid vel repræsenteret på Bramstrup, og også i år er der gode nye bud på sunde sorter, der vil gøre det godt fremover.

- I hveden har vi Heerup fra Sejet, som vi synes, ser spændende ud. Der er Limagrains Skyscraper og KWS Extase. Reelt set er der en fem-seks hvedesorter, som man kan vælge mellem alt efter, om man vil så tidligt eller sent, om man ønsker brødhvede eller ej, siger Henning Jakobsen. 

Glæder ens hjerte

Der har været forsøgsmarker på Bramstrup Gods siden 1996, og arealet er vokset støt siden.

Godsejer Niels Langkilde glæder sig over at være del af så vigtige forsøg og ny viden år for år.

- Jeg er uddannet agronom, og det glæder ens hjerte, især sådan en dag som i dag, hvor afgrøderne og forsøgsmarkerne står knivskarpt. Det er utroligt interessant at følge med i, siger han og glæder sig over, at det også i år vil være muligt at formidle viden videre fra den veletablerede forsøgsmark.

 

 

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next