bannerPos

Solidt halvårsregnskab hos DLG

Grovvarekoncernen forventer en god dansk høst 2019, men afventer et mere samlet billede fra koncernens hovedmarkeder. Arkivfoto: Jørgen P. Jensen
22-08-2019 07:03
På trods af tørken i høst 2018 kommer DLG-koncernen ud med et godt halvårsregnskab.

DLG offentliggjorde forleden sit halvårsregnskab, som koncernen kalder et af de bedste efterfulgt af kommentarer om, at koncernen betragter det solide regnskab med tilfredshed – også set i lyset af de afledte effekter af den historiske tørke i 2018.

Driftsresultat (Ebitda) blev på 594 mio. kr., mens resultatet før skat blev på 151 mio. kr. Omsætningen på 24,5 mia. kr. er på niveau med første halvår 2018. Koncernen styrkede samtidig de finansielle nøgletal, oplyses det i en meddelelse.

De afledte effekter fra sidste års tørkeramte høst betød i første halvår 2019 en kornhandel på 600 mio. kr. mindre end forventet. Effekterne blev dog til dels opvejet af en samlet salgsfremgang af råvarer og færdigfoder på koncernens tre hovedmarkeder i Danmark, Tyskland og Sverige, kan man læse om resultatet, og DLG fortsætter:

Tallene rummer blandt andet en 7 procents fremgang i kvægfodersalget og en 11 procents fremgang indenfor råvarer. Koncernens forarbejdning af raps og salg af raffineret olie har ligeledes præsteret en meget tilfredsstillende indtjeningsfremgang. Desuden har DLG’s store tyske datterselskab Team AG haft en øget omsætning på 600 mio. kr. og realiseret et driftsresultat på 186 mio. kr., svarende til en indtjeningsfremgang på 10 procent i forhold til første halvår 2018.

 

Tilfreds

Koncernchef Kristian Hundebøll er tilfreds med halvårsregnskabet:

- Vi er tilfredse med halvårsregnskabet, der endnu engang viser robustheden i vores forretning. Efter et vanskeligt år med negative afledte effekter af sidste års høst, så har især vores større salg af færdigfoder og råvarer, sammenholdt med en markant indtjeningsfremgang i vores tyske energiforretning, virkelig trukket op, siger Kristian Hundebøll.

 

Ser lyst på fremtiden

Fremtiden tegner også godt, ifølge koncernen: Med udgangspunkt i historisk gode finansielle nøgletal sammenholdt med et styrket finansieringsberedskab på 1,9 mia. kr. via en succesfuld udstedelse af tyske Schuldschein-obligationer står DLG-koncernen godt rustet til fremtiden.

- Vores målrettede arbejde med både at strømline forretningen og forbedre koncernens finansielle nøgletal har båret frugt. Med et styrket likviditetsberedskab står vi rigtig godt rustet til at kunne videreudvikle vores kerneforretning og herigennem skabe værdi til vores ejere, siger Kristian Hundebøll.

DLG forventer også en god høst, i hvert fald i det nordlige Europa, selvom det er for tidligt at spå om det endelige resultat.

- Billedet i Danmark, Sverige og Nordtyskland ser positivt ud, mens de østlige dele af Tyskland ser ud til at få en noget mindre høst end forventet. Vi kan derfor først drage den endelige konklusion om vores forventninger til årsresultatet for 2019, når vi når længere ind i høsten, siger Kristian Hundebøll.

Spændende fremtid for halmen

Der er mange muligheder for, at halm bliver brugt og får en merværdi, siger Hans Stougaard, der efter 23 år som formand for Danske Halmleverandører ikke stiller op til genvalg på generalforsamlingen 3. marts.

Sunde hønsefødder i kyllingestalden

Svidninger på trædepuderne er en vigtig indikator for dyrevelfærden i kyllingestalde. Med effektiv ventilation og selvrensende varmevekslere har sydjysk landmand reduceret svidningerne til under en procent.

Vandløbene passes bedre

Generelt er der tilfredshed med kommunernes indsatser, lyder det ved generalforsamlingerne i de lokale vandløbslaug. Kun i Middelfart er der markante problemer på grund af manglende kommunal oprensning.

DLG tjente 36,5 millioner på Fyn

Den fynske grovvareafdeling er forbillede for DLG’s nye landsdækkende struktur.

625 kroner kiloet

Karl Larsen fra Herrested på Østfyn er for femte år i træk først med nye danske kartofler.

Udskyd skatten på ubestemt tid

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit, fortæller Velas-skatteekspert.

Virksomme veteraner

2019 var et aktivt og begivenhedsrigt år for Motor og Veterantraktor Klubben Fyn.

Ib Jensen stopper

Fyns Familielandbrug skal vælge ny formand på den kommende generalforsamling.

Vådt år for planteavlen

Efter tørken i 2018 blev 2019 et af de vådeste år nogensinde, fastslog Fyns Familielandbrugs formand på LRS’s planteavlsaften i Svendborg.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.
Side 1 af 45 (897 artikler)Prev1234567434445Next