bannerPos

Rug til afgræsning

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
27-06-2020 07:06
En fordøjelighed på 93 procent og et proteinindhold på 33 procent gør rug til et absolut alternativ, når man snakker om afgræsning. Den fik mange rosende ord med på vejen, da der for nylig var markvandring med fokus på grovfoder og selvforsyning med protein i Vestjylland.

Efter en weekend med regn og udsigt til en uge med sol og varme, var det en flok tilfredse økologer, der samlede sig hos mælkeproducent Alfred Kloster ved Aulum.

Her havde Økologisk Landsforening, ØkologiRådgivningen Danmark og Velas inviteret til markvandring med fokus på grovfoder og selvforsyning med protein.

Alfred Kloster er økologisk mælkeproducent på ejendommen Søndervang, har godt 300 årskøer og driver 350 hektar jord.

I en del af jorden er der udlagt demonstrationsparceller da Alfred Kloster, lang tid før nogen havde hørt ordet corona, havde sagt ja til at være vært ved Økotræf Grovfoder – et arrangement, som i mindre målestof blev erstattet af dagen forleden og næste år slås ud i fuld skala samme sted.

Skal holdes nede

Et af emnerne til dagens arrangement var grønrug til afgræsning. En nyere ting, som flere af de 50 deltagere praktiserer selv.

Hos Alfred Kloster blev der sået 15 hektar linjerug den 17. april. Der blev brugt 100 kilo pr. hektar plus almindelig rajgræs. Den 31. maj begyndte en flok ældre køer at afgræsse arealet.

Det samlede areal er delt i fem marker og hver dag kommer køerne på en ny mark.

- Noget af det vigtigste, når vi snakker om afgræsning af rug, er at holde afgrøden nede. Køerne skal bide godt ned, gerne ned til 4 centimeter. De skal have en ny mark hver dag og 5 marker som her er fint, der må i hvert fald ikke gå længere imellem, forklarede Hans Lund, fra ØkologiRådgivningen Danmark.

Bliver afgrøden ikke holdt tilpas nede kan man både risikerer, at køerne ikke gider æde den og meldug og/eller rust senere på sæsonen.

93 procent fordøjelighed og 33 procent protein

Den ældre gruppe køer henter omkring 8 kilo tørstof i marken om dagen. Der er målt en fordøjelighed på 93 procent og et proteinindhold på 33 procent.

Både Alfred Kloster og flere af deltagerne oplever, at køerne rigtig gerne vil æde rugen.

I fedtprocenten i mælken oplever Alfred ikke nogen nævneværdig forskel på de ældre køer i grønrugen og de yngre køer i kløvergræsmarken.

Brug altid linjerug

Men rug til afgræsning er heller ikke uden udfordringer og noget af det man især skal være opmærksom på er udsædsmængden.

- I skal sørge for, at der er 200 planter pr. kvadratmeter. Tjek spireevnen, især på frø fra sidste år og så skal frøene ned i 2-3 centimeters dybde og i kan sagtens blande det med rajgræsset, forklarede Hans Lund, som opfordrede til at være ekstra agtpågivende overfor hybridrug og udelukkende vælge linjerug til afgræsning.

Når august måned rammer, går krudtet af rugen og rajgræssen tager over.

0

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.

Coronakrisen slår hårdest til i landdistrikterne

Der er brug for en langsigtet plan, mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug og Fødevarer, som er kommet med et udspil.

Resultat af forsøg med no-till skal nu vise sig i høsten på Nordlangeland

Ulrik Bremholm på Nordlangeland nåede at høste en god portion af sin vinterbyg, inden regnen satte ind. I år har han eksperimenteret med no-till på en femtedel af bedriften, så det er spændende at se, hvad udbyttemålerne viser.

Overarbejde kan koste dyrt

En medarbejder må over en periode på fire måneder i gennemsnit maksimalt arbejde 48 timer om ugen, påpeger Patriotisk Selskab.
Side 1 af 56 (1111 artikler)Prev1234567545556Next