bannerPos

Trækker stopknappen efter 30 år som formand

- Vi er aldrig blevet rige som maskinstationsfolk, men rige på oplevelser, lyder fra Jørgen Jørgensen, der efter 30 år stopper som formand for DM&E Fyn, men fortsætter virket på Hjadstrup Maskinstation, som han som kun 18-årig startede sammen med sin bror.

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
02-02-2019 08:00
De fynske maskinstationer skal have ny formand. Jørgen Jørgensen fra Hjadstrup, som blot har været den fjerde formand gennem foreningens 72-årige historie, takker af ved årsmødet på torsdag.

Siden foreningen Fynske Maskinstationer, i dag Danske Maskinstationer & Entreprenører Fyn (DM&E Fyn), blev stiftet i 1947, har foreningen kun haft fire formænd. Først var det Aage Hvillum, Stenstrup, og dernæst Peter Suhr Lauritsen, Skalbjerg. Derefter kom Jørgen Rasmussen, Rynkeby til. Han blev efter 14 år på posten i 1989 afløst af den dengang 38-årige Jørgen Jørgensen fra Hjadstrup Maskinstation.

Nu er det så Jørgen Jørgensens tur til at blive afløst – efter 30 år på formandsposten.

Det sker på DM&E Fyn’s generalforsamling på torsdag den 7. februar på Fangel Kro, hvor både han og Kurt Sindahl, Trunderup, ikke genopstiller ved bestyrelsesvalget.
 

90 medlemmer

- Bestyrelsen kører godt, og der er heldigvis nye, som er klar til at tage over. Derfor træder jeg tilbage med god samvittighed, lyder det fra den afgående formand, der allerede i 1979 – altså for 40 år siden – blev valgt ind i maskinstationsbestyrelsen.

Selv om maskinstationsbranchen ligesom kunderne i landbruget har oplevet store forandringer, afleverer Jørgen Jørgensen en forening i god gænge.

Efter nogle år, hvor især landbrugsmaskinstationerne blev presset af strukturudviklingen i landbruget, med et faldende medlemstal helt ned på omkring 60 medlemmer, tæller DM&E Fyn i dag 90 medlemmer.

Det skyldes først og fremmest tilgangen af mange mindre og mellemstore entreprenørvirksomheder, ligesom der også løbende er tilgang af nyetablerede maskinstationer.

Således oplyser Jørgen Jørgensen, at to trediedele af foreningens omsætning stammer fra entreprenøraktiviteter.
 

Medlem i 1967

Allerede året efter, Jørgen Jørgensen sammen med sin bror Villy, startede Hjadstrup Maskinstation, blev maskinstationen medlem af foreningen. Det skete med momsens indførelse i 1967.

Jørgen Jørgensen husker, hvordan maskinstationsopgaverne gennem årene er ændret fra traditionelle landbrugsopgaver til de mere typiske specialområder, startende med majsens indtog på Fyn i begyndelsen af 80’erne.

- I dag er de største maskinstationsopgaver ensilering og gylleudbringning, og i mindre grad såning, sprøjtning og høst, påpeger han, men tilføjer, at bjærgning af industrihalm er et stort arbejdsfelt for en del maskinstationer.
 

Hjælp fra Vejle

Flere landbrugsmaskinstationer har gennem hans lange formandsperiode tilpasset sig udviklingen ved at lægge om til nærmest udelukkende entreprenøraktiviteter.

- Her har sekretariatet i Vejle været en stor hjælp, da de hurtigt tilbød entreprenørkurser, tegneprogrammer og konsulenttjeneste. Det har hjulpet mange medlemmer og givet de mange nye medlemskaber i entreprenørbranchen, understreger Jørgen Jørgensen, der som fynsk formand i alle årene også automatisk har været medlem af DM&E’s landsbestyrelse.
 

Foreningsarbejde som hobby

Siden 2000 har det tillige været som næstformand. Endvidere har Jørgen Jørgensen i 20 år været den danske repræsentant i den europæiske brancheorganisation Ceettar i Bruxelles, som blandt andet er kontaktleddet til EU omkring færdselsregler, typegodkendelser mm.
Også herhjemme har Jørgen Jørgensen gennem mange år været maskinstationernes repræsentant i den såkaldte færdselsgruppe, ligesom han har repræsenteret maskinstationsbranchen i arbejdsgiverforeningen GLS-A i 25 år.

- Jeg ville nødigt have været den meget spændende tid foruden. Ikke mindst har jeg mødt rigtig mange spændende mennesker gennem foreningsarbejdet, som jeg hele tiden på en måde har betragtet som min hobby, understreger den 68-årige nordfynske maskinstationsejer.
 

Daglig driftsleder

Jørgen Jørgensen ejer fortsat 25 procent af Hjadstrup Maskinstation, hvor et glidende generationsskifte blev indledt i 2015. Og selvom han har sig fået en seniorordning, der dog indebærer fuld tid i sæsonerne, så har han ingen planer om at stoppe.

Det er fortsat ham, som dagligt tager maskinstationens telefon og som driftsleder tilrettelægger og fordeler kundeopgaverne til staben, der i sæsonerne er oppe på 7-8 mand.

Selv sørger han for gylleomrøreren i forårssæsonen, og om sommeren kører han med storrive og minibigballepresser i halmen. I majssæsonen fungerer Jørgen Jørgensen primært som servicemand.
 

- Det har aldrig været bedre

- Jeg plejer at sige, at det aldrig har været bedre end nu at være maskinstationsmand. Førerhusene og komforten kan ikke ønskes bedre. Kommunikationsmidlerne er optimale, og arbejdsforholdene er helt anderledes i de ellers »gode, gamle dage« på Morten Korchs tid.

- Men vi er aldrig blevet rige som maskinstationsfolk, men vi er rige på oplevelser, smiler Jørgen Jørgensen, der allerede for to år siden meddelte bestyrelsen, at han planlagde at trække sig tilbage.

I de kommende uger bringes her i avisen omtale af generalforsamlingen i DM&E Fyn. Hvem der bliver den nye formand, bliver først afgjort ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 28. februar.

 

Besøg i Odense tæt ved sidste års tal

43.459 besøgte Det Fynske Dyrskue, trods det elendige vejr lørdag.

Halm er fremtiden

Der er masser af nye muligheder for udnyttelse af halm som miljø- og klimavenlig råvare til blandt andet energi. Det er emnet for et arrangement, som Danske Halmleverandører indbyder alle interesserede til hos Heden Maskinforretning på torsdag.

18.000 gæster fredag og regnvejr lørdag i Odense

Efter en flot start i solskin er det fynske dyrskue druknet i regn i dag, hvor de bedste dyr blev kåret. Til gengæld er vejrudsigten lovende for skuets sidste dag søndag.

Spirende fynsk kartoffelprojekt

Et år efter offentliggørelsen af planerne om en kartoffelmelsfabrik ser bestyrelsesformand Lau Hvid Hansen optimistisk på realiseringen af muligheden for, at fynske landmænd kan føje denne specialafgrøde til markplanen.

Præmieliste for kødkvæg på Det Fynske Dyrskue

Se her, hvor alle kødkvæg blev bedømt af dommerne på førstedagen. Dyrskuet i Odense fortsætter i dag og i morgen.

Præmieliste for malkekvæg på Det Fynske Dyrskue

Se her, hvor alle malkekøer blev bedømt af dommerne på førstedagen. Dyrskuet i Odense fortsætter i dag og i morgen.

- Stoltheden springer i øjnene her på dyrskuepladsen

- Her midt i Odense er Det Fynske Dyrskue hvert år med til at minde os om, hvorfor vi med god grund kan være stolte af dansk landbrug og danske fødevarer, lød det fra Torben Povlsen ved åbningen af årets skue.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Praktisk Porcus-app letter dokumentationen

Siden 1. januar i år har et EU-krav betydet, at behovet for halekupering skal dokumenteres skriftligt. Porcus Svinefagdyrlæger er klar med en gratis app, der gør dokumentationen ualmindelig enkel.
Side 1 af 30 (600 artikler)Prev1234567282930Next