bannerPos

Landbruget går en spændende fremtid i møde

Peter Cederfeld de Simonsen overtog som 20-årig i 1980 Brahesborg som led i et glidende generationsskifte. Og sidste år påbegyndte han og hans søn Christian et generationsskifte, så Christian i dag ejer 80 procent af ejendommen.

Tekst og foto: Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
17-05-2020 09:00
- Jeg tror, landbruget står foran et økonomisk kvantespring, siger Patriotisk Selskabs formand, Peter Cederfeld, der fylder 60 år fredag den 22. maj.

- Jeg tror på landbruget. Jeg tror, at vi står foran et økonomisk kvantespring. Robotteknologien og digitaliseringen af erhvervet giver utrolig meget. Og jeg tror, at vi gennem det kan lave et mere lysegrønt og effektivt landbrug.

Det siger Patriotisk Selskabs formand, godsejer, kammerherre Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg ved Assens, til LandbrugFyn i anledning af, at han fredag den 22. maj fylder 60 år.

Og han fortsætter:

- Vi kan ikke gøre os uafhængige af vejret, men med præcisionslandbrug og nye gps-standarder kan man komme langt. Det teknologiske fremskridt har været stort, og jeg tror, vi kan vise nye veje og nye muligheder for resten af landet.

- Det kommer til at kræve nogle investeringer. Presset på hele strukturudviklingen vil stadig være der. Bedrifterne bliver stadig større. Men der er sket en diversitering i nogle år. Der er ved at komme også mindre brug og for eksempel flere gårdbutikker. Inden for flere af sektorerne er der mange, som gør det rigtig fint. 

Generationsskifte

Sidste år påbegyndte Peter Cederfeld og hans søn, Christian Cederfeld de Simonsen, et generationsskifte på Brahesborg.

80 procent af ejendommen blev i 2019 overdraget til Christian Cederfeld, som er cand.merc. fra CBS og arbejder på tredje år i den finansielle sektor i London.

Far og søn ejer deres dele af ejendommen hver for sig, men det hele drives i et I/S. Og Peter Cederfeld understreger, at han ikke har nogen aktuelle planer om at holde op, men regner med at fortsætte, indtil han bliver pensionist.

Moderne bedrift

Peter Cederfeld er cand.agro. og civiløkonom. Som 20-årig overtog han i 1980 Brahesborg som led i et glidende generationsskifte. Senere har han overtaget en række skove, avlsgården Wilhelmsborg samt enkelte andre ejendomme i omegnen.

Brahesborg Gods er i dag på godt 1.400 ha, hvoraf cirka 500 ha er skov. Godt 800 ha er landbrugsjord, og resten er mose, eng, sø, huse, veje og hegn. Der er desuden pasningsaftale for cirka 150 ha. Brahesborg er i dag et moderne planteavls- og skovbrug og blev som det første landbrug i Danmark i 1996 ISO- og miljøcertificeret.

Godset beskæftiger i alt otte fastansatte medarbejdere. En stor del af arbejdet i skoven udføres i dag af skoventreprenører, ligesom også en del andre opgaver udføres af indlejede medarbejdere, omregnet svarende til 13-14 årsværk. 

Landmand og direktør

Peter Cederfeld har stort set altid haft job ved siden af at drive sit gods. I flere år var han kreditchef og senere direktør i Realkredit Danmark. Og siden 2003 har han været administrerende direktør i Realdania By & Byg A/S.

Selskabet, der er et helejet datterselskab af Realdania, har med årene udviklet sig en del, og det rummer i dag fire arealudviklingsselskaber, som er etableret i samarbejde med fire kommuner, en lang række eksperimenterende eksempelbyggerier med fokus på blandt andet nedbringelse af CO2 og sundt indeklima, samt en unik portefølje af mere end 50 historiske ejendomme. Ejendommene ligger spredt over hele Danmark og fortæller om udviklingen i dansk bygningskultur gennem 500 år.

Interessen for ejendomme og forretning har fulgt Peter Cederfeld gennem hele karrieren – først som kreditchef og siden i rollen som bygherre, filantropisk investor og ejendomsadministrator. Planerne og visionerne kommer ikke af sig selv. Der ligger megen arbejdsomhed og vedholdenhed bag – og mange tusinde kørte kilometer, når han hvert år besøger alle afkroge af landet.

Aktiv erhvervsmand

Administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård, der også er bestyrelsesformand for Realdania By & Byg, siger om fredagens fødselar:

- Peter har været helt central i udviklingen af det, der i dag er Realdania By & Byg og de filantropiske indsatser, hvor det rigtige redskab er en filantropisk investering eller et ejerskab. Han kombinerer på fineste vis den nødvendige forretningsforståelse med blikket for det bæredygtige i at bevare og genanvende vores historiske bygninger og samtidig udvikle nye måder at bygge på. Peter brænder for at gøre bygningsarven levende. Og det er præcis det, der er vores ambition, fastslår Jesper Nygård.

Peter Cederfeld har gennem årene varetaget mange ledelsesposter og tillidshverv, heraf mange som formand. Aktuelt tæller tillidsposterne blandt andre Byggeriets Samfundsansvar, Syddansk Universitet og Fynske Bank.

Store muligheder

På det landbrugsmæssige område kom Peter Cederfeld i 1991 i bestyrelsen for Patriotisk Selskab, hvis formand han har været siden 1997. Han er desuden formand for Det fynske Landbocenter og bestyrelsesmedlem i blandt andre Fyns Landbrugs Eventforening og Wefri A/S (som bl.a. omfatter aktiviteter på godserne Frijsenborg og Wedellsborg, red.).

- Med hensyn til landbrugets fremtid tror jeg som nævnt, at robotteknologien og den digitale verden åbner store muligheder, påpeger Peter Cederfeld. Jeg tror, vi kan blive et foregangsland for store dele af verden - med anvendelse af teknologi på en begavet måde. Jeg er fortsat optimist.

- At lave gode og sunde fødevarer med styr på sporbarheden – det er fremadrettet, og det vil blive efterspurgt. Folk vil i stigende grad interessere sig for, at der er styr på, hvordan sunde fødevarer bliver produceret. Og jeg mener, det er vigtigt, at landbruget skal producere det, folk efterspørger. 

Kæmpe opgave

- Danske landbrugsvarer har en høj kvalitet, som vi godt kan være stolte af her i landet. Og så er det vigtigt – og giver et godt image – at have en mulighed for at fortælle, hvad landbruget kan, påpeger Patriotisk Selskabs formand.

- Det har været en fornøjelse at være med til at passe på kulturlandskabet. I dag er der større bevidsthed om, hvordan landbrug og skovbrug fremstår i landskabet. Og medarbejderne er også glade, når der er noget smukt at se på. I min optik har naturen det bedre. Men vekselvirkningen mellem kulturlandskabet og naturen er vigtig.

- I landbruget glemmer vi tit at fortælle om alle de gode ting og de store fremskridt, der er. Der har landbruget en kæmpe opgave. Det er os selv i landbruget, der skal gøre noget ved det. De sidste 30 år har vi ikke været gode nok til at fortælle det. Det er blevet bedre, men det er også blevet mere nødvendigt.

Som nævnt fylder Peter Cederfeld 60 år på fredag, den 22. maj, 60 år. Privat bruger fødselaren gerne tid på familien – og på jagt og fiskeri. Men fritidsinteresserne tæller blandt andet også kunst, klassisk musik og ikke mindst vin. Fødselsdagen fejres hjemme på Brahesborg med de nærmeste.

0

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Bukkejagten er belønningen for en god forvaltning af områdets råvildt

Jagtfaglig chef peger på en voldsom underhøstning af hundyr og unge dyr, når de fynske jægere skyder to bukke ud af rådyr.

Det Fynske Dyrskue sælger støtteaktier

Arrangørerne håber på økonomisk hjælp til et endnu større skue næste år.

Nordfyn tror på storken

Alt tyder på, at storken er på vej tilbage til Danmark. Kendt storkeekspert »møblerede« forleden to storkereder på taget af Oregaard.

Intet skue på Brahetrolleborg i år

På grund af den verdensomspændende coronakrise er årets Brahetrolleborg Heste- og Ponyskue aflyst.

Danskerne køber fleste øko-varer

Sidste år steg salget med ni procent og Landbrug & Fødevarer forudser, at danskernes lyst til økologiske fødevarer vil fortsætte i 2020.

Agernæs Øko udvider det økologiske areal

De nuværende 200 hektar udvides med 120 hektar over de næste fem år.
Side 1 af 52 (1022 artikler)Prev1234567505152Next