bannerPos

- Jeg sidder sjældent stille

Helle Lundsgaard forestår administrationen og telefonkontakten med kunderne som tredje generation på Egekærslund A/S i Skt. Klemens. I februar blev hun valgt som den første kvindelig maskinstationsformand.

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
20-04-2019 08:00
Den nyvalgte første kvindelige formand for DM&E Fyn trives med travlheden og de mangeartede opgaver både hjemme på maskinstationen, i den fynske forening og i landsorganisationen.

– Du kan vel godt skrive i bilen. Vi har temmelig travlt her efter den solrige weekend og her inden påske, hvor mange skal have sået og kørt gylle. Og jeg skal lige nu til Hemmerslev på Nordfyn for at hente en af vore folk. Han venter derude, efter at have kørt en gummiged dertil for at læsse hos en landmand, hvor vi spreder slam.

Derfor er dette portræt af den nyvalgte fynske maskinstations- og entreprenørformand blevet til på turen mellem Skt. Klemens og Nordfyn – og retur.

I pauserne mellem telefonopkald fra kunder fortæller 46-årige Helle Lundsgaard, hvorfor hun er havnet i denne mandeverden, og tilmed nu som den første kvinde både er blevet formand for DM&E Fyn og dermed også sidder med i landsledelsen.

Blev bidt af travlheden

- Egentlig kunne jeg ikke som ung se mig selv som maskinstationspige, men tog i stedet kontoruddannelse på Odense Marcipanfabrik. Men efter en tjans efter HH-studiet på kontoret på Lerbjerg (Lerbjerg Maskinstation ved Røjle, red.), og et halvt år med børnepasning på en australsk hjortefarm, startede jeg i 1996 herhjemme, mens jeg læste HD om aftenen.

- Det skete jo meget, og så blev jeg vel bidt af det, lyder det fra Helle Lundsgaard, mens vi finder vej ad de små nordfynske veje.

Efter hun og ægtefællen Kurt Lundsgaard Andersen først overtog halvdelen af Egekærslund A/S i Skt. Klemens i 2003, og den resterende del i 2007, har parret ført virksomheden videre og udbygget den med både nye aktiviteter og et større jordtilliggende.

Husbonden, der er uddannet agrarøkonom, står både for den daglige drift af maskinstationen og de i alt 650 hektar markdrift, hvoraf de 200 hektar er ejet. Helle tager sig af kundekontakten og hele administrationsdelen, hvor hendes mor Gitte Lundsgård fører bogholderiet.

Kender hele spektret

Egekærslund udfører både landbrugsarbejde og entreprenøropgaver, ligesom et stort aktiv også er »park og sport«.

- Det tæller vedligeholdelse og pleje af sportspladser, hegnsklipning og lignende, forklarer Helle Lundsgaard, der med den brede pallette har en god baggrund for at kunne repræsentere hele spektret i branchen.

- Samtidig er jeg tæt på de mange administrative udfordringer og hele HR-området, som fylder meget hos os alle i branchen og dermed også i foreningen.

Håb: Flere elever

Helle Lundsgaard har, siden hun blev medejer af maskinstationen i 2003, været med i bestyrelsen for DM&E Fyn. De seneste tre år som næstformand, inden hun i februar afløste Jørgen Jørgensen, Hjadstrup, som havde formandsposten i ikke mindre end 30 år.

Med formandsposten er hun automatisk nu også med i landsbestyrelsen for Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E).

Spurgt om, hvad hun ser som vigtige opgaver at arbejde for, nævner den nye formand straks udfordringen med rekrutteringen af elever.

- Det er afgørende, at vi hele tiden uddanner unge, så vi har kvalificeret arbejdskraft fremadrettet. Vi skal gøre opmærksom på vores branche med dens spændende og afvekslende arbejdsopgaver. Det vil vi blandt andet gøre på det kommende dyrskue i Odense, hvor jeg håber vores medlemmer vil bakke op om få vist og fortalt de unge om branchen, og samtidig få vist, hvad maskinstationerne og entreprenørerne kan tilbyde.

Helle Lundsgaard nævner også kampagnen Workgreen.dk, som er produceret sammen med andre maskinstationer, 3F og GLS-A.

Uddelegering

Som formand for de godt 80 fynske medlemsvirksomheder i DM&E vil også arbejde for, at man får størst mulig værdi af de omfattende konsulenttilbud og serviceydelser, som organisationen fra hovedkontoret i Vejle tilbyder.

- Indtil videre har jeg kun deltaget i et bestyrelsesmøde derovre, men det tegner helt sikkert spændende, siger Helle Lundsgaard, der dog hidtil har siddet i det landsdækkende virksomhedsudvalg og i edb-udvalget, og derfor kender gangene på sekretariatet.

Som nu fynsk formand har hun fundet det vigtigt, at opgaverne i DM&E fordeles. Derfor er hun trådt ud af de nævnte udvalg, og i stedet er andre fynske bestyrelsesmedlemmer udpeget til opgaver i landsforeningen. Således er Jens Peter Slæbæk Nielsen, Torneløkke, og Morten Nielsen, Lonico, henholdsvis indvalgt i virksomhedsudvalget og i entreprenørudvalget. Endvidere er Hans Hvenemose med i agroudvalget.

Sidder ikke stille

- Hvordan har du fundet tid til de nye organisationsopgaver, ved siden af maskinstationen og familielivet?

- Indtil nu har jeg siddet i skolebestyrelsen. Det er jeg stoppet med. Men ellers synes jeg, det er spændende at have travlt med mange bolde i luften. Faktisk har jeg svært ved at sidde stille.

- Men, tilføjer hun, jeg er glad for, at vi ikke har bopæl på maskinstationen. Selvfølgelig har jeg altid telefonen med mig, men det er en fordel at kunne tage hjem til børnene, og måske ride en tur på hestene. Jeg har også en racercykel, men den står stille og roligt i cykelskuret.

Helle og Kurt Lundsgaard bor med deres fire børn på en ejendom ved Fangel. Herfra er der seks kilometer til Egekærslund i Skt. Klemens.

Helle Lundsgaard

● 46 år, gift med Kurt Lundsgaard Andersen. Bor på ejendom ved Fangel. Fire børn – Emma 18 år, Jeppe 14 år og tvillingerne Line og Jesper på 10

● Datter af Gitte og Arne Lundsgård, der drev Egekærslund Maskinstation i Skt. Klemens fra 1977, efter den var stiftet af Arne Lundsgårds far, Aksel Lundsgård, i 1952

● Helle og Kurt Lundsgaard Andersen overtog ved et glidende generationsskifte Egekærslund A/S i 2003 og den resterende halvdel i 2007

● Maskinstationen har 10 faste ansatte og to elever. I højsæsonerne ekstra mandskab. Der udføres landbrugsarbejde, entreprenøropgaver samt opgaver indenfor park- og sportsområdet

● Helle Lundsgaard blev i 2003 indvalgt i bestyrelsen for DM&E Fyn. I februar 2019 blev hun efter tre år som næstformand valgt til formand. Dermed blev hun også medlem af landsledelsen i DM&E

 

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Dyrskuechefen til Lundsgaard

Alex Nielsen er blevet ansat som eventchef for Anexet på godset ved Kerteminde.

Stougaard vil holde regeringen op på klimaløfter

Halmbranchen glæder sig over en klimaambitiøs regering. Men nu skal der handling bag ordene, mener Danske Halmleverandører.

Køng-landmand styrer sin risiko med succes

Hans Raahauge har gode erfaringer med DLG’s risikostyringsværktøj Risk Management.

Plovekspert holder nyt pløjekursus

Landbrugsrådgivning Syd inviterer til pløjekursus ved Ørbæk den 3. september, hvor man kan deltage både med og uden plov.

Dyrskuechef har søgt nye muligheder

Siden oktober 2018 har Alex Nielsen stået i spidsen for Danmarks ældste dyrskue. Han har nu efter flere overvejelser valgt at søge nye veje og fratræder derfor stillingen som dyrskuechef.

Direktør fik syn for skoven

Fra en karriere i byggebranchen har Lars Muldbak tilpasset organisationen og intensiveret fremtidssikringen af Skovdyrkerne Øerne.

Begrænsningens kunst ved skovrejsning

- Vi er midt i en ansøgningsperiode for tilskud til privat skovrejsning, og mange spændende projekter er på tegnebrættet, lyder det fra skovrider Thomas Ravn, der har gode råd til, hvordan skovrejsningsprojekter kommer vellykket fra start og bliver til bæredygtig skov og ikke krat.

Gør kulturerne klar til salg

Langesømessen er lig med startskuddet for fremvisning af kulturer.

Fremmer madforståelse og sociale færdigheder

1.900 børn har i år deltaget på en af de over 100 madskoler, som 4H arrangerer i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Rema 1000.
Side 1 af 34 (662 artikler)Prev1234567323334Next