bannerPos

Få større råbukke ved den rigtige afskydning

- Desværre er der så meget fokus på bukkene, at det er dem, der mest bliver skudt, siger jagtfaglig chef og afdelingschef Rådgivning & Uddannelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard.

Tekst og foto: Flemming Erhard

Journalist
04-05-2020 10:51
Jægerne er alt for fokuserede på bukkejagten og jagttrofæet, siger Danmarks Jægerforbund

Når bukkejagten går ind den 16. maj, er det for mange jægere ligesom juleaften, da de var børn. Men gaven kunne være større for mange af dem, hvis de havde kendt deres besøgelsestid, når der var jagttid også for hundyrene og lammene.

Ifølge jægerforbundet er den årlige afskydning af rådyr inden for få år faldet fra 120.000 til 95.000 dyr.

Omkring halvdelen af de skudte dyr er råbukke. Det har den konsekvens, at der sker en skævvridning af bestanden, så den stiger eksplosivt for derefter at blive ramt af tæthedsafhængig dødelighed og almindelige mistrivsel blandt dyrene.

- Det er vigtigt at huske også at få skudt nogle hundyr og nogle lam. Mange steder mistrives råvildtet, fordi bestandene i nogle områder er for store af den grund, at man ikke skyder hundyr og lam nok. Der er meget fokus på bukkene, som er dem, der skydes flest af, siger jagtfaglig chef og afdelingschef Rådgivning & Uddannelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard.

Det er både i dyrenes og i jægernes egen interesse at pleje bestanden på den måde. 

Trofæet fylder meget

- Hvis man sørger for, at afskydningen sikrer, at bestanden er under den naturlige bæreevne, så får man også større bukke ud af det med nogle større trofæer at skyde. Det burde være en motivationsfaktor. Det er et væsentligt budskab til jægerne, siger Niels Søndergaard.

Danmarks Jægerforbund anbefaler, at jægerne griber bestandsplejen sådan an, at der kan skydes én buk på et areal, hvor der siden nedlæggelsen af den sidste buk er skudt én rå og et mindst et lam.

Der er ikke de store udsving i bestanden af råbukke fra år til år, siger Niels Søndergaard. Ifølge jægerforbundets statistik nedlægges der ud fra grove gennemsnitsberegninger en buk pr. 10-15 hektar i de områder af landet, som har det højeste råvildtudbytte. I de geografiske områder med det laveste råvildtudbytte nedlægges der en buk pr. 50-60 hektar.

- Bukkejagten er for mange jægere kulminationen for at komme ud og høste indsatsen med at plante og tilså i forbindelse med vildtplejen og med afskyde hundyr. Trofæet fylder rigtigt meget for jægerne, siger jægerforbundets jagtfaglige chef.

0

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.

Coronakrisen slår hårdest til i landdistrikterne

Der er brug for en langsigtet plan, mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug og Fødevarer, som er kommet med et udspil.

Resultat af forsøg med no-till skal nu vise sig i høsten på Nordlangeland

Ulrik Bremholm på Nordlangeland nåede at høste en god portion af sin vinterbyg, inden regnen satte ind. I år har han eksperimenteret med no-till på en femtedel af bedriften, så det er spændende at se, hvad udbyttemålerne viser.

Overarbejde kan koste dyrt

En medarbejder må over en periode på fire måneder i gennemsnit maksimalt arbejde 48 timer om ugen, påpeger Patriotisk Selskab.
Side 1 af 56 (1111 artikler)Prev1234567545556Next