bannerPos

Blomsterstriberne kan med fordel blive stående

Har man udlagt dele af et omdriftsareal som et vildt- og bivenligt tiltag, er der ikke krav om, at plantedækket skal slås på dette område hvert år. Arkivfoto
25-08-2020 07:58

På udvalgte arealer kan man lade plantedækket stå indtil foråret, så føde- og overvintringsmuligheder er sikret for vildtet.

NATUR Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvintre og dermed skabe grundlag for næste års insektbestand. Landbrugsstyrelsen påpeger, at det er muligt at placere tiltagene på samme sted flere år, hvis man samtidig opfylder betingelserne for grundbetaling og grøn støtte for arealet.

Ifølge Styrelsen, kan man med fordel have flere små områder med forskellige tiltag. Det kan være etablering af vildttiltag og mindre marker med brak eller bræmmer, hvor der er udsået en blomsterblanding. Ved at have flere mindre marker med forskelligt plantedække bliver det nemmere for mindre dyr og insekter at bevæge sig gennem det åbne land, og det kan samtidig hjælpe med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

Tiltag om vinteren

Har man udlagt dele af et omdriftsareal som et vildt- og bivenligt tiltag, er der ikke krav om, at plantedækket skal slås på dette område hvert år. Fødegrundlaget kan dermed sikres hen over vinteren for en lang række af insekter og større dyr ved at lade marken stå urørt gennem kalenderåret. 

Er der tale om et flerårigt tiltag, som for eksempel en insektvold eller en urørt græsstribe, skal opvæksten af træer og buske årligt begrænses, så der ikke er mere end 100 spredte træer og buske pr. ha, som er over en meter i højden.

Blomster- og bestøverbrak

På arealer med blomster- og bestøverbrak gælder der et 2-årigt aktivitetskrav. Det betyder, at man ikke er forpligtet til at slå plantedækket i 2020, hvis der er jordbehandlet og sået en blomsterblanding i 2019.

På arealer, hvor der er etableret bestøver- eller blomsterbrak i 2020, kan man på samme måde lade plantedækket stå hele 2021.

Landbrugsstyrelsen henviser til, at man kan finde mere om vildt- og bivenlige tiltag og blive inspireret til at komme i gang på markliv.dk.

cab

0

Dyhr får JCB

Maskinforretningen i Gudbjerg har fået forhandlingen af de velanskrevne engelske teleskoplæssere og gummigeder.

- Nu vil vi til bunds i vandmiljøet

Seges-rapporter om tilstanden i Odense Fjord, Nakkebølle Fjord og Holckenhavn Fjord vil være vigtig dokumentation for landbruget over for politikere og kommunerne ved kommende miljøindsatser, understreger formand Torben L. Povlsen.

Farfars traktor i felten

Lars Jørgensen fra Frøbjerg var blandt de over 80 deltagere ved pløjedagen på Brobygaard, hvor han kørte med en 17 hestes traktor, som han fik som 9-årig af sin farfar.

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.
Side 1 af 59 (1174 artikler)Prev1234567575859Next