bannerPos

9.300 tæver i løbetid

- I år tror jeg på svagt stigende priser, og en skindpris i 2020, som igen gør det rentabelt at producere minkskind i Danmark, siger minkavler og bestyrelsesmedlem i Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening, Martin From.

Tekst og foto: Ebbe Mortensen

Freelance journalist
18-03-2019 08:00
Det er parringstid på de fynske minkfarme, og minkavler Martin From ser positivt på den kommende sæson og fremtiden for minkbranchen.

- Hvis jeg kan få 350 kroner for et skind, er jeg rigtig godt tilfreds.

Minkavler Martin From tror ikke, det bliver i år, han får 350 kroner for sine minkskind, men efter en årrække med faldende priser, forudser den nordfynske minkavler, at skindpriserne igen vil begynde at stige.

- Sidste år fik vi 223 kroner pr. skind, og da produktionsprisen lå på cirka 290 kroner, siger det sig selv, at det ikke var nogen god forretning for minkavlerne, siger Martin From, der er bestyrelsesmedlem i Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening.

Til sammenligning fik minkavlerne i jubelåret 2013 612 kroner pr. skind.

- I år tror jeg på svagt stigende priser, og en skindpris i 2020, som igen gør det rentabelt at producere minkskind i Danmark, siger pelsdyravleren midt i løbetiden for sine i alt 9.000 moderdyr på farmen i Ringe på Nordfyn.

Drastisk fald i produktionen

De seneste års lave priser på minkskind skyldes en kraftig overproduktion i lande, som de danske minkavlere konkurrerer med. Nu er overproduktionen imidlertid reduceret kraftigt.

I Polen er minkproduktionen ifølge Martin From mere end halveret. Holland er også tæt på en halvering, og i Kina er produktionen gået ned med cirka 85 procent. Også i lande som USA og Canada er produktionen reduceret.

- Vi har ikke været ramt så hårdt af nedlægning af farme før denne sæson, men i år er der reduceret i omegnen af 30-35 procent. Der er en del ældre avlere, som har valgt at trække sig, fordi de ikke vil sætte mere til af deres pension, fortæller Martin From.

- I andre tilfælde er det bankerne, som har tvunget minkavlerne til at stoppe, fortæller han.

Minkfarmene certificeres

Under normale omstændigheder omsættes der hvert år cirka 45 millioner minkskind i detailleddet på verdensmarkedet. I år forventer man syv millioner færre skin på markedet og i 2020 tæt på 20 millioner færre skind.

- Det må alt andet lige skabe konkurrence, og det bliver spændende at se, hvad der sker, siger Martin From, som tilføjer, at det som producent er vigtigt at have styr på sine produktionsomkostninger og sit kapitalbehov.

Når økonomien bliver bedre, står de danske minkavlere, ifølge Martin From, med gode kort på hånden i kraft af en høj kvalitet i produktionen. Minkavlerne i hele Europa er samtidig i fuld gang med at blive velfærdscertificeret

- I 2020 skal alle skind, der indleveres til de europæiske auktionshuse i København og Helsinki være fra certificerede farme. Det er et rigtig godt initiativ, mener den fynske minkavler.

Bæredygtig pelsproduktion

En række dyreværnsorganisationer og også fra politisk hold har der gennem årene været negative holdninger til pelsproduktion. Men ifølge Martin From er de danske minkavleres produktion både bæredygtig og har orden i dyrevelfærden.

Forskere fra Aarhus Universitet har da også konkluderet, at minkene på de danske minkfarme lever under velfærdsmæssigt tilfredsstillende forhold. Der er en lav forekomst af sygdom, dødelighed, bidmærker og skader hos minkene, og når dyrene pelses, er der kun få kliniske eller fysiske skader på deres krop, tænder og organer.

Martin From peger på flere positive sider af den danske minkproduktion.

- En stor del af det, vi producerer minkene med, er overskud fra andre produktioner, for eksempel restprodukter fra slagterierne. Og den bevidste forbruger vælger pels, fordi den kan holde i op til 60-70 år. Miljøbelastningen er meget lille i forhold til kunstig pels, som er et plastikprodukt, der ikke er godt for miljøet.

- Derfor er det vigtigt at få fortalt, at vi laver et godt og bæredygtigt produkt, understreger Martin From.

From Minkfarm ApS

·        Martin Froms forældre startede med minkavl på adressen Ringemarken 36, Nr. Højrup, 5450 Otterup, i 1998.

·        I 2001, hvor Martin begyndte at arbejde på farmen, var produktionen baseret på 2000 moderdyr. Samme år blev antallet af moderdyr øget til 3300.

·        I 2010 steg antallet af moderdyr til 5300, i 2012 til 6600, i 2013 til 7300 og i 2015 til 9300, som er det aktuelle antal moderdyr på den nordfynske minkfarm, der dermed er en af de største minkfarme på Fyn.

·        Antallet af medarbejdere varierer fra to til 25 henover sæsonen.

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next