bannerPos

Landmændene har fået smag for minivådområderne

Her ses Djurslands første minivådområde på 3000 kvadratmeter ved Voer. Foto: Djursland Landboforening
16-09-2020 10:07

Alene hos oplandskonsulenterne i Djursland Landboforening er der i denne ansøgningsrunde lavet ansøgninger til 21 nye minivådområder, som i alt renser drænvandet fra 1400 hektar.

Overalt i landet dukker der minivådområder op. Miljøvenlige tiltag, som landets landmænd har søgt om at få etableret, så de kan være med til at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Oplandskonsulenterne har op til afslutningen af tredje ansøgningsrunde haft ekstremt travlt. Alene hos Djursland Landboforening er der blevet søgt om 21 nye minivådområder, som i alt renser drænvandet fra 1400 hektar.

- Vi har ikke haft behov for at være opsøgende i denne omgang. De fleste, som har henvendt sig, har haft mulighed for at få lavet et minivådområde, fortæller Rikke Skyum, som er afdelingschef for Land, miljø & erhverv i Djursland Landboforening og en af de fem oplandskonsulenter i Team Midtjylland.

Lige inden tredje ansøgningsrunde åbnede, havde Seges sendt et brev ud til de landmænd, hvor de vurderede, det ville være muligt at etablere et minivådområde. Der blev helt konkret sendt et kort over, hvor et kommende bassin kunne placeres.

- Der er ingen tvivl om, at kortene fra Seges virkelig har gjort noget. Samtidig er ordningen blevet mere spiselig for landmændene, fordi de nu begynder at se resultatet af de mange ansøgninger rundt om i landet i form af flotte minivådområder, lyder det fra Rikke Skyum.

Den ekstreme travlhed op mod afslutningen af denne ansøgningsrunde skyldes ikke kun de mange nye ansøgninger, men også de 14 projekter fra sidste ansøgningsrunde, der også skal følges op på.

Den fjerde ansøgningsrunde forventes at åbne i foråret 2021, og skulle man have lyst til at lave et minivådområde, skal man ikke vente for længe med at kontakte oplandskonsulenterne, som fortsat yder gratis rådgivning i forbindelse med etableringen.

- I år var puljen på 115 millioner kroner og næste år bliver den næsten fordoblet til 215 millioner kroner - så vi får endnu mere travlt. Det er virkelig en god ide allerede nu at melde sig på banen og kontakte sin oplandskonsulent, hvis man overvejer et minivådområde. På den måde kan man komme rigtig godt fra start, lyder opfordringen fra Rikke Skyum.

teba

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next