bannerPos

Færre men rigtigt placerede efterafgrøder giver større miljøgevinst

Velux-projektet »Naturen - en rentabel del af landbruget«, hvor landboforeningen Agri Nord og rådgivningsselskabet Velas har siddet med i styregruppen, påpeger at en målrettet placering af efterafgrøder kan reducere arealet med efterafgrøder og stadig opnå samme miljøgevinst i fjorden. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
26-10-2020 07:53

Nyt lokalt pilotprojekt i Mariagerfjord Kommune viser, at man gennem en mere målrettet placering af efterafgrøder kan reducere arealet med efterafgrøder og stadig opnå samme miljøgevinst i fjorden.

At en mere målrettet placering af efterafgrøder kan reducere arealet med efterafgrøder og stadig opnå samme miljøgevinst i fjorden, er en af delkonklusionerne i det store Velux-projekt »Naturen - en rentabel del af landbruget«, hvor landboforeningen Agri Nord og rådgivningsselskabet Velas har siddet med i styregruppen.

Et af projektets formål var at undersøge landbrugsjordens evne til at tilbageholde kvælstof – altså jordens retentionsevne.

Det viser sig, at der er store lokale forskelle på, hvor meget for eksempel eftergrøder har af effekt på vandmiljøet. Fra nogle arealer er der stort set ingen udvaskning. For landbruget betyder det, at der i dag sås efterafgrøder på arealer, hvor de ingen effekt har.

- Fra landbrugets side ønsker vi, at de tiltag vi laver, rent faktisk har den effekt, de skal. Det kan man godt blive i tvivl om, når vi ved, at der sker en stor, naturlig tilbageholdelse nogle steder. Derfor ville vi gerne støtte denne undersøgelse, og nu bliver det interessant at se på, hvordan vi kan bruge denne viden, siger Henrik Dalgaard, der er bestyrelsesmedlem i Agri Nord.

Kan undvære 2/3 af nuværende efterafgrøder

Beregninger fra projektet viser, at landbruget kan fjerne to tredjedele af de lovbestemte efterafgrøder i området, hvis man placerer en tredjedel på de rigtige marker.

- Det er det, der gør projektet værd at arbejde videre med, siger miljøpolitisk rådgiver Maria Pilgaard fra Velas.

Hun håber, at projektet, kan bruges til at undersøge mulighederne for at optimere driften af arealerne sammen med landmanden også på kvælstof-bundlinjen.

Maria Pilgaard gør det dog klart, at man ikke kan rulle dette projekt ud over hele landet, da det kun baserer sig på viden fra tre vandoplande til Mariagerfjord, og resultaterne er knyttet til en helt særlig jordbundgeologi.

De rette virkemidler giver bedst effekt

Landbruget ser med interesse på de konkrete målinger og undersøgelser, der er lavet i rapporten, fordi der er behov for undgå generelle restriktioner baseret på meget grovmaskede modelberegninger.

- Vi er optagede af, at landbruget belaster vores natur og vandmiljø mindst mulig, men vi er også optagede af at få mest miljø for pengene, siger Henrik Dalgaard.

Han og Maria Pilgaard håber på, at de nye resultater kan skabe et bedre grundlag for at placere de rigtige virkemidler dér, hvor de har den bedste effekt.

- Det virkelige interessante kunne være, sammen med en flok dygtige landmænd og deres planteavlskonsulenter, at se på de nuværende muligheder inden for driften og valg af afgrøder. Her kunne vi komme langt, og som sagt særligt på efterafgrøderne kan man gøre det smartere, siger Maria Pilgaard.

teba

0

Kartoffelprojektet kulet ned

- Det kunne have blevet et rigtigt spændende projekt for os landmænd at samarbejde om, lyder det fra en ærgerlig initiativgruppe bag de nu kuldsejlede planer om en fynsk kartoffelmelsfabrik.

Kold College afholder alternativt åbent hus

Lørdag den 21. november er der mulighed for privat rundvisning på de tre uddannelsesgrene, der tilbydes på Kold College. Man skal blot booke tid på skolens hjemmeside.

Juletræsfældningen er godt i gang

Covid-19 sætter sit præg over hele landet – også på juletræsmarkedet. Julen kommer dog heldigvis uanset, så der skal stadig fældes og sælges juletræer.

Online overblik over fodersiloerne

Sparet tid, overblik og en effektiviseret arbejdsgang er blandt de fordele, som svineproducent Jakob Krogh Andersen på Egensøgaard i Martofte har opnået med installering af niveaufølere fra NiveauTeknik i fodersiloerne.

Ny model ændrer EU-støtten – og styrker dyrelivet

Landmænd kan i fremtiden formentlig lade naturen råde uden at blive trukket i støtte. Det vækker begejstring hos både landmand og forsker i biodiversitet.

Deadline for minkavlen

På Ellinge Minkfarm og hos alle kollegerne har det de seneste 10 dage været en kamp mod uret at skulle aflive samtlige mink. Den ulykkelige situation har samtidig været nærmest uden informationer fra myndighederne.

Erfarne kræfter i nyt tæt partnerskab

Nybolig Landbrug og VKST går sammen om at styrke rådgivningen til kunder i forbindelse med salg af landbrugsejendomme.

Med det nye år følger nye miljøkrav

Nye krav om miljøledelse træder i kraft til næste år. Ifølge miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, er formålet at forebygge utilsigtet miljøpåvirkning omkring bedriften og uheld.

Kvægårsmødet aflyses

Corona-situationen betyder, at de fynske kvægfolk ikke kan mødes til det traditionelle årsmøde før jul.

Der er travlhed i tømrerfirmaet

Erfaringen er stor og de varierende opgaver er mange for håndværkerne hos Arne Mose Hansen. Helt aktuelt er den midtfynske tømrervirksomhed i gang med hele tre staldbyggerier på Fyn, men derudover er opgaverne i ordrebogen fordelt rundt i hele landet.
Side 1 af 63 (1245 artikler)Prev1234567616263Next