bannerPos

Sikrer såning i fremtiden med nyt maskineri

Christian Juhl Pedersen er driftsleder for det store 570 hektar store markbrug, der drives sammen med Trøllundgaard Avl- og Opformering med 770 SPF-søer. Foto: Bøje Østerlund

Bøje Østerlund

Freelancejournalist
24-08-2019 09:21
Hos Trøllundgaard Aps nær Hegnsvig er driftsleder Christian Juhl Pedersen begejstret for sin nye Kuhn Espro 6000 RC mix.

Med den nye Kuhn Espro 6000 RC mix såmaskine ønsker driftsleder og medejer af Trøllundgaard Aps, Christian Juhl Pedersen, både en stor fleksibilitet og en stor kapacitet.
- Vi har prøvet pløjefri dyrkning og vil gerne mere ind med det igen. For eksempel såede vi 80 procent af rapsen pløjefrit sidste år, fortæller han om dyrkningen af det 570 hektar store markbrug, der udover rapsen og 70 hektar frøgræs hovedsageligt dyrkes med foderkorn til de 700 SPF-søer, der er basis i Trøllundgaards avls- og opformeringsbesætning. 
- Jorden er meget forskelligartet her. Der er en del våde huller og lavninger i markerne med klægagtig morjord, lerholdige pletter og ellers sandjord med potentiale for sandflugt, hvis vi ikke passer på.

Valgte samsåning 
På grund af leveringstid på den nye Espro 6000 RC såmaskine fik Trøllundgaard mulighed for at leje en tilsvarende maskine og har derfor allerede nu halvandet års erfaring med den nye teknologi, der på bedriften afløser den tidligere såkaldt boks-såmaskine. 
- Vi har studeret fordele og ulemper ved placeret gødning som vi har praktiseret i ti år, men valgte altså en maskine med samsåning af gødning og såsæd. Dels fordi forsøgsresultaterne i mange tilfælde viser samme udbytter ved samsåning og fordi vi i øvrigt heller ikke anvender så store mængder startgødning, når vi har gyllen.
På Trøllundgaard, hvor der fortsat vil blive pløjet en del på grund af frøgræsdyrkningen i sædskiftet, var det også et krav, at maskinen skulle kunne køre direkte uden en forudgående harvning efter ploven.

Frøsåning
- Vores maskine er købt med en lamelplanke placeret der, hvor gødningstænderne normalt sidder. Derved kan vi i de varierende jordtyper sikre os en ensartet såning og ikke mindst en ensartet sådybde, når vi kører på en mark med skiftende jordtyper.
- Det har vi allerede oplevet som en meget væsentlig egenskab ved Espro maskinen. I både vinter- og vårafgrøder ser vi en meget ensartet fremspiring over hele marken, fortæller Christian Juhl Pedersen.
På Kuhn Espro maskinen er der mulighed for at så efterafgrøder og udlæg med særskilt frøsåningsudstyr, hvor slangerne placeres på de prelleplader, der er anbragt mellem såskærene. 
- Vi har dog valgt at så udlægget med hvert andet såskær og har derved fået en helt perfekt fremspiring af rajgræsudlægget mellem hver række vårbyg, viser driftslederen.

Gradueret såning 
For Christian Juhl Pedersen har det været vigtigt at investere i en fremtidssikret såmaskine. 
- Med præcisions-gps og IsoBus har maskinen alle muligheder, også flere end vi lige nu udnytter. For eksempel har vi endnu ikke anvendt gradueret udsåning med CropSat markkort, men det kommer vi til, lyder det. 
- Vores maskine er udstyret med Kuhn´s kommende fordelerhoved VistaFlow, hvor vi kan styre hvert såskær individuelt og derfor etablere plejespor i et hvilket som helst system. Vi er altså fuldstændig uafhængige af bredden på såmaskinen i forhold til vores plejesporsbredder. Dermed er det utrolig nemt for os at køre ud og så for andre, som kører med nogle helt andre bredder på deres plejespor.  
- Og så vil jeg da lige fremhæve, at Espro-maskinen er utrolig nem at indså. Det passer bare helt præcist med mængden af såsæd til arealet, og det er en stor bekvemmelighed at kunne stole på det hver gang. 

Bekvem under transport  
Til bekvemmelighederne hører også de store pakke- og bærehjul, der klarer sig formidabelt på de løse jordtyper. 
- Dels skaber det grundlaget for den meget præcise sådybde under alle forhold. Men jeg vil også gerne fremhæve, hvordan Kuhn har løst problemet med transporten på vejen til og fra marken.
- Fordi de midterste bærehjul kan løftes og vi uden problemer kan køre på en markvej med fem et halvt tons korn og gødning i tanken. Der er lovpligtige bremser på transporthjulene, og i transportstilling med fyldt tank kører den bare ligeså stabilt som en vogn på landevejen. Det er altså rigtigt dejligt, fastslår Christian Juhl Pedersen.

Trøllundgaard Aps
Tre medejere med driftsleder for markbruget, Christian Juhl Pedersen, som den ene.
Husdyr: Trøllundgaard Avl- og Opformering med 700 SPF søer
Markbrug: 570 hektar, hvoraf 100 er forpagtet. Desuden maskinsamarbejde med nabo
Afgrøder: Vinterraps, frøgræs, vinterhvede, hybridrug, vårbyg 
Medarbejdere: I alt 11, hvoraf 2 er i markbruget
 

Regler for nødslagtning præciseres

Kreaturer må kun slagtes på marken ved akut tilskadekomst eller hvis et vildt dyr på slagteriet vil kunne være til fare for sig selv og sine omgivelser.

Handelsgigant i højt gear

Gasa Group er blandt de helt store spillere på det europæiske blomstermarked, og med det nye domicil i Odense er den fynske handelsvirksomhed gearet til fremtiden.

Fordel for følgeerhverv

EU’s støttekroner har med udvidelsen af Lars Iversens bedrift også åbnet for flere arbejdspladser.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Fynsk Kvæg har fået ny formand

Næstformand Peter Høj tager over efter Lars Iversen, der siden år 2000 var været de fynske kvægbrugeres førstemand.

Udfordringer og muligheder i grovfoder

Fynske majsmarker og attraktive græssorter var i fokus, da Kvægrådgivning Danmark sammen med DLG forleden inviterede til grovfodermøde hos mælkeproducent Palle Bjerggaard Hansen i Såderup på Østfyn.

Fra kultur til køer

Den tidligere kulturchef i Odeon er ansat som ny dyrskuechef.

Blev selvstændig uden bankens hjælp

Banken sagde nej, og så måtte den unge Thomas Bæk Jensen gøre det selv. Købe et slidt husmandssted, etablere malkerum og købe 40 køer. I dag sidder han for bordenden på Kjærholm – en mælkeproduktionsejendom med plads til knap 300 malkekøer.

Gør plads til næste års blomsterstriber

Det er en god idé at tænke de populære sommerblomster ind i efterårsarbejdet, opfordrer maskinstationsejer Bjarne Nygaard.

Rytteriet opfylder rytterens ønsker

Eva Overgaard har pr. 30. august fået indfriet drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende, og byder nu hestefolket velkommen til et bredt udvalg af rideudstyr i »Rytteriet«, der har til huse i snedkeriet på Valdemars Slot.
Side 1 af 36 (704 artikler)Prev1234567343536Next