bannerPos

Hundrede gik i frø

De omkring 100 frøavlere ved markvandringen på Østfyn besøgte blandt andet den erfarne havefrøavler Helge Bak, Kissendrup, der her sammen med frøavlkonsulent Per Funch Clausen (med kasket) forklarer om rød sennep. Udbyttet i den krævende salatfrøafgrøde ligger omkring 30.000 kroner pr. ha.

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
01-06-2019 08:00
Rekordstort fremmøde ved markvandring på Østfyn, arrangeret af Frøavlerne på Fyn og Langeland.

Frøavlerne for Fyn og Langeland er navnet for de lokale frøavlsforeninger, som for en del år siden samlede sig til én lokal forening, der organisatorisk er under Landbrug & Fødevarers Frøsektion.

Foruden frødagen, som afvikles i starten af januar og generalforsamlingen i marts, er et fast programpunkt i foråret fire markvandringer rundt på Fyn og Langeland.

- Vi plejer at samle 30-40 frøavlere, somme tider lidt flere. Men det her er helt overvældende, lød det fra den nyvalgte formand, Arne Vad, da ikke mindre end 100 frøavlere var mødt frem ved sæsonens østfynske markvandring.

- Måske er det dagens regnvejr med opklaringen her i eftermiddag - og måske jeres foromtale i LandbrugFyn, som har gjort, at så mange er dukket op. Eller også de spændende programpunkter med aktuel information fra konsulenterne, funderede han, da aftenen sluttede i laden hos Halm 80 med en sandwich og øl/vand.

Klimaudfordringer

Sammen med det andet lokale bestyrelsesmedlem, Hans Luunbjerg, Kejrup, og frøavlskonsulenterne, stod Arne Vad bag aftenens program, som bød på stop ved flere frøgræsmarker hos både VG Agro og Halm 80. Samt spændende havefrøafgrøder hos Helge Bak i Kissendrup, og sluttelig en flot spinatmark i Skalkendrup.

Blandt programpunkterne var en flot udviklet engrapsmark med en plænesort fra DSV i Revninge og en økologisk rajgræsmark ved Mullerup med sorten Double, som blandt andet bruges på VM-boldbaner. Ligesom flere øvrige frøgræsmarker, som den lange bilkortege defilerede forbi og gjorde holdt ved senere på turen, har den været udfordret af sidste års tørke og de kolde forår.

Hos Helge Bak, der har dyrket havefrø i 30 år, blev præsenteret nicheafgrøder som frø af iberis, eller flipkrave, som haveblomsten også hedder. Og andre havefrø, blandt andet morgenfrue og rød sennep, der anvendes som salat.

Den erfarne havefrøavler kunne berette om svingende udbytter, alt efter vækstsæsonernes udfordringer. For eksempel ligger frøudbyttet i morgenfruer som regel på omkring 1.000 kg, når afgrøden skårlægges en morgen i september og efter en uges vejring mejetærskes. Udbyttet er normalvis på 20-35.000 kroner pr. hektar, men sidste år blev det til rekord i den tørre sommer med 54.000 kroner.

Den nye frøformand

● Arne Vad (54) blev efter et år som næstformand ved generalforsamlingen i marts valgt som ny formand for Frøavlerne på Fyn og Langeland. Han afløser Knud Rabølle, Simmerbølle, som ikke ønskede at genopstille.

● Dermed er Arne Vad fynsk og langelandsk bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarers Frøsektion

● Som tredje generation driver Arne Vad planteavl og frøavl på gården i Midskov på Hindsholm.

● Markbruget er på 200 hektar inkl. forpagtninger. Heraf er 30 hektar med rødsvingel, 24 hektar alm. rajgræs, 18 hektar spinat og 5,5 hektar kørvelfrø

- Stoltheden springer i øjnene her på dyrskuepladsen

- Her midt i Odense er Det Fynske Dyrskue hvert år med til at minde os om, hvorfor vi med god grund kan være stolte af dansk landbrug og danske fødevarer, lød det fra Torben Povlsen ved åbningen af årets skue.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Praktisk Porcus-app letter dokumentationen

Siden 1. januar i år har et EU-krav betydet, at behovet for halekupering skal dokumenteres skriftligt. Porcus Svinefagdyrlæger er klar med en gratis app, der gør dokumentationen ualmindelig enkel.

Åbent hus i forsøgsmark

Centrovice inviterer til gennemgang af forsøgene i Nr. Søby den 25. juni.

Fremtiden er robotter på markerne

- Danske landmænd er blandt verdens bedste til ny teknik, siger Richa Misri, der er fynsk bestyrelsesformand for den nye Farmdroid-markrobot, som nu kører ude i praksis – blandt andet i Jordløse.

Jerseyfolk hygger sig på Helnæs

Kvægfolk forstår at hygge sig i smukke omgivelser. Det skete i sidste uge på Horneland, hvor de fynske RDM- og holsteinfolk mødtes til den traditionelle grillaften. Onsdag den 19. juni er det så jerseyfolkenes tur til et hyggearrangement ved grillen. Det foregår hos Peter Mygind Hansen på Helnæs Søgård. Bedriften med 140 jerseykøer plus opdræt fungerer desuden som besøgsvært for Arlas madskole, der ligger tæt på gården. Aktivitetsudvalget Jersey Fyn oplyser, at det af hensyn til maden er nødvendigt med tilmelding til VikingDanmark senest den 14. juni.

Flere møder i Centrovice-teltet

Flere unge i erhvervet og bæredygtighed er blandt emnerne, som rådgivningsvirksomheden tager op i dyrskuedagene.

Traditionsrig hesteudstilling

Udstillingen kommer igen i år til at dække over et bredt udvalg af hestesportens discipliner, og de fleste racer vil være repræsenteret.

Jerseykalve skal nurses fra fødslen

Jerseyteam lancerer fagdage i juni, blandt dem en på Fyn den 18. juni, og håber, at flere jerseykælvninger resulterer i en levende kalv ved seks måneder.

Velkommen til det »nye« dyrskue

På en række felter, blandt andet på fødevareområdet, har Det Fynske Dyrskue fået et løft. Den nye dyrskueledelse glæder sig over fin opbakning fra udstillerne og ser frem til tre spændende dyrskuedage i Odense med et spækket program.
Side 1 af 30 (593 artikler)Prev1234567282930Next