bannerPos

Chefkonsulent:: Bedre ledere giver endnu bedre resultater på bundlinjen

Lone Bendixen, chefkonsulent i Business hos Velas.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
11-02-2020 09:00
I takt med at bedrifterne bliver større, er der behov for, at landmændene forbedrer sig som ledere. En løsning kan eksempelvis være, at både landmand og driftsledere kommer på lederkursus.

LEDELSE Gennem de sidste årtier er danske landmænd løbende blevet bedre til at øge udbytterne på både marken og staldgangen.

Et af de områder, hvor udvikling derimod ikke har fulgt trit i samme grad, er landmandens evner som leder og hans fokus på at gøre driftsledere bedre til at uddelegere og lede de ansatte. Og det er en skam, for god ledelse udmønter sig helt konkret i flere penge på bundlinjen samt en stor besparelse i medarbejderudskiftningen.

Sådan lyder meldingen fra chefkonsulent i Business hos Velas, Lone Bendixen, der til daglig rådgiver landmænd om alt fra strategi til ledelse og medarbejderudvikling.

-  Der er ingen tvivl om, at god ledelse giver bedre resultater i både stalden og på marken. Virksomheder med gode ledere klarer sig bedre både økonomisk og effektivitetsmæssigt, eftersom medarbejderne er mere fokuserede og vil gå langt for at opnå de gode resultater. Og så er medarbejderskaren ovenikøbet langt mere stabil”, siger Lone Bendixen, der dog ofte ser, at ledelsesudvikling ikke er et område, der bliver prioriteret på samme niveau som faglig udvikling.

- Vi oplever desværre, at ledelse ikke får så meget opmærksomhed som eksempelvis arbejdet på marken eller i stalden. Det er formentlig, fordi ledelse bliver en smule ukonkret og diffust, og man kan ikke sætte det ind i et excel-ark og regne afkastet ud, siger hun og understreger dermed også vigtigheden af, at det kommer i højsædet.

- I takt med strukturudviklingen, hvor landbrugene bliver større, antallet af medarbejdere stiger, og der drives landbrug på flere lokationer, så er det simpelthen en nødvendighed, at landmændene bruger flere kræfter på at dygtiggøre sig som ledere. Ellers risikerer de at tabe en del af deres gode resultater på gulvet.

 

Uddeleger og få mere tid

Gennem de seneste år har hun besøgt en lang række store bedrifter med mange medarbejdere, og hvor ejerne eller driftslederne har gjort meget i at uddelegere langt mere, end de har gjort førhen.

- På de bedrifter, hvor man i stigende grad er begyndt at uddelegere, oplever lederne, at de får frigjort store mængder tid, samtidig med at man overordnet får bedre resultater. Samtidig finder medarbejderne hurtigere frem til fejl i produktionen, simpelthen fordi de er så opmærksomme og føler ejerskab, siger Lone Bendixen.

 

Tag på lederkurser

Hun bliver bakket op af Jens Skov Rasmussen, konsulent i Business hos Velas, som derfor anbefaler arbejdsgivere at sende både sig selv samt driftsledere på kursus i ledelse. På kurserne gennemgår deltagerne teorier og praksisnære eksempler, som kan implementeres direkte på egen bedrift.

- Vi er alle forskellige, og vi skal hver især have noget forskelligt for at motivere os. På lederkurser lærer man at forstå, hvordan man selv virker på andre mennesker, man lærer at afkode medarbejderes behov, og man finder ud af hvordan man engagerer dem. Og det giver værdi direkte ned på bundlinjen, siger Jens Skov Rasmussen.

Han peger eksempelvis på, at man kan få megen gavn af at invitere medarbejderne til at byde ind med løbende målsætninger for produktionen – både på ugebasis såvel som på årsbasis.

- Grundlæggende kan man sige, at man kan løfte medarbejderne, uanset kulturel baggrund, ved at inddrage og uddelegere ansvar til dem. Er de med til at sætte retningen, bliver de langt mere selvkørende og mere motiverede for at gå en ekstra mil for både egne opgaver såvel som kollegaernes, siger Jens Skov Rasmussen.

jba

0

Vinterraps skal etableres rettidigt

De nye krav om øget areal med efterafgrøder, der gælder fra kommende efterår, lægger yderligere pres på landmændene, der går en meget travl august måned i møde. Reglerne sætter blandt andet rapssåningen under pres og gør, at mange landmænd i højere grad har brug for sorter, der er hurtigstartende.

Stor styrbar sprøjte

Den nye Amazone UX6201 vist frem ved arrangement hos O. Søndergaard & Sønner.

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.

Coronakrisen slår hårdest til i landdistrikterne

Der er brug for en langsigtet plan, mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug og Fødevarer, som er kommet med et udspil.
Side 1 af 56 (1113 artikler)Prev1234567545556Next