bannerPos

Et rigtigt samarbejde involverer alle implicerede parter

- Det er hverken demokratisk eller fagligt forsvarligt, at lave et udvalg, hvor alle parter ikke er repræsenteret, påpeger Peter Rosendahl om sammensætningen af styregruppen for grødeskæringsforsøget i Assens Kommune: Foto: Bæredygtigt Landbrug

Debatindlæg

30-01-2019 08:00
I et læserbrev påpeger bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, at der mangler repræsentation af lodsejere og vandløbsekspert i grødeskæringsforsøgsprojektet i Assens Kommune.

Af Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Jordrup ved Kolding

Vi ønsker alle liv i vores vandløb – samtidig med vores vandløbsnære veje, kældre, haver og marker skal undgå oversvømmelser. Den balance er svær og er ofte tippet.

Derfor er det et godt initiativ Assens Kommune har taget, ved at gå i gang med et forsøg, som skal indsamle data til at dokumentere grødeskæring i små vandløb, og se på dennes indvirkning på afvandingen.

Vandløbslovens §27 understreger, at vandføringsevnen ikke må ændres. Jeg kan som landmand og vandløbsejer kun sige, at det vigtigt, men at historien i forvaltningspraksis ofte er en anden.

Manglende repræsentation

Derfor er det særligt bekymrende, at man i forsøget i Assens kun har biologer i styregruppen. Hvor er hydrologer, hvor er lodsejere eller lodsejerorganisation? Hvorfor er de grupper ikke repræsenteret, når Landbrugsstyrelsen, Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har fået plads?

Det er hverken demokratisk eller fagligt forsvarligt, at lave et udvalg, hvor alle parter ikke er repræsenteret. Man har dermed udelukkende taget interessenter, der indgår på den ene side i den store vandplanssag, hvor Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug har stævnet Staten for den blandt andet den grødeskæringsinstruks, som indgik i vandplanerne. Når det udelukkende er de organisationer, der står bag instruksen, der er i styregruppen, ligger tilliden på forhånd på et meget lavt plan.

Vi vil gerne have flere data fra virkeligheden, men at etablere et forsøg, hvor styregruppen er så ensidigt sammensat er et historisk tillidsbrud med en på forhånd given konklusion. Hvis man vil lave noget i offentligt regi, der virker og vil skabe samarbejde om vores vandløb, bør alle sider tages med fra begyndelsen. Vi skal have en samlende og tillidsskabende proces, hvor der er aktører med fra alle sider - også lodsejere og deres organisationer samt hydrologer, der ved noget om vands veje. Det en ommer.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Besøg i Odense tæt ved sidste års tal

43.459 besøgte Det Fynske Dyrskue, trods det elendige vejr lørdag.

Halm er fremtiden

Der er masser af nye muligheder for udnyttelse af halm som miljø- og klimavenlig råvare til blandt andet energi. Det er emnet for et arrangement, som Danske Halmleverandører indbyder alle interesserede til hos Heden Maskinforretning på torsdag.

18.000 gæster fredag og regnvejr lørdag i Odense

Efter en flot start i solskin er det fynske dyrskue druknet i regn i dag, hvor de bedste dyr blev kåret. Til gengæld er vejrudsigten lovende for skuets sidste dag søndag.

Spirende fynsk kartoffelprojekt

Et år efter offentliggørelsen af planerne om en kartoffelmelsfabrik ser bestyrelsesformand Lau Hvid Hansen optimistisk på realiseringen af muligheden for, at fynske landmænd kan føje denne specialafgrøde til markplanen.

Præmieliste for kødkvæg på Det Fynske Dyrskue

Se her, hvor alle kødkvæg blev bedømt af dommerne på førstedagen. Dyrskuet i Odense fortsætter i dag og i morgen.

Præmieliste for malkekvæg på Det Fynske Dyrskue

Se her, hvor alle malkekøer blev bedømt af dommerne på førstedagen. Dyrskuet i Odense fortsætter i dag og i morgen.

- Stoltheden springer i øjnene her på dyrskuepladsen

- Her midt i Odense er Det Fynske Dyrskue hvert år med til at minde os om, hvorfor vi med god grund kan være stolte af dansk landbrug og danske fødevarer, lød det fra Torben Povlsen ved åbningen af årets skue.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Praktisk Porcus-app letter dokumentationen

Siden 1. januar i år har et EU-krav betydet, at behovet for halekupering skal dokumenteres skriftligt. Porcus Svinefagdyrlæger er klar med en gratis app, der gør dokumentationen ualmindelig enkel.
Side 1 af 30 (600 artikler)Prev1234567282930Next