bannerPos

Et rigtigt samarbejde involverer alle implicerede parter

- Det er hverken demokratisk eller fagligt forsvarligt, at lave et udvalg, hvor alle parter ikke er repræsenteret, påpeger Peter Rosendahl om sammensætningen af styregruppen for grødeskæringsforsøget i Assens Kommune: Foto: Bæredygtigt Landbrug

Debatindlæg

30-01-2019 08:00
I et læserbrev påpeger bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, at der mangler repræsentation af lodsejere og vandløbsekspert i grødeskæringsforsøgsprojektet i Assens Kommune.

Af Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Jordrup ved Kolding

Vi ønsker alle liv i vores vandløb – samtidig med vores vandløbsnære veje, kældre, haver og marker skal undgå oversvømmelser. Den balance er svær og er ofte tippet.

Derfor er det et godt initiativ Assens Kommune har taget, ved at gå i gang med et forsøg, som skal indsamle data til at dokumentere grødeskæring i små vandløb, og se på dennes indvirkning på afvandingen.

Vandløbslovens §27 understreger, at vandføringsevnen ikke må ændres. Jeg kan som landmand og vandløbsejer kun sige, at det vigtigt, men at historien i forvaltningspraksis ofte er en anden.

Manglende repræsentation

Derfor er det særligt bekymrende, at man i forsøget i Assens kun har biologer i styregruppen. Hvor er hydrologer, hvor er lodsejere eller lodsejerorganisation? Hvorfor er de grupper ikke repræsenteret, når Landbrugsstyrelsen, Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har fået plads?

Det er hverken demokratisk eller fagligt forsvarligt, at lave et udvalg, hvor alle parter ikke er repræsenteret. Man har dermed udelukkende taget interessenter, der indgår på den ene side i den store vandplanssag, hvor Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug har stævnet Staten for den blandt andet den grødeskæringsinstruks, som indgik i vandplanerne. Når det udelukkende er de organisationer, der står bag instruksen, der er i styregruppen, ligger tilliden på forhånd på et meget lavt plan.

Vi vil gerne have flere data fra virkeligheden, men at etablere et forsøg, hvor styregruppen er så ensidigt sammensat er et historisk tillidsbrud med en på forhånd given konklusion. Hvis man vil lave noget i offentligt regi, der virker og vil skabe samarbejde om vores vandløb, bør alle sider tages med fra begyndelsen. Vi skal have en samlende og tillidsskabende proces, hvor der er aktører med fra alle sider - også lodsejere og deres organisationer samt hydrologer, der ved noget om vands veje. Det en ommer.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Ekstra drøn på DM

Landboungdommens DM-stævne i traktortræk i Brande indgår samarbejde med European Championships.

Mælkeanlæg i farestalden har været en dyr fornøjelse

I anden halvdel af 2018 kostede mælkeanlæg i svinestalden soholderne godt 300 kroner i snit pr. so. Det viser den nyeste opgørelse af DB-tjek.

Brede dæk i Ringe

To virksomheder langs Svendborg-motorvejen ved Ringe holdt åbent hus i fredags.

Debutant forventer op mod 5.000 til økodag

Anita og Niels Erik Maegaard i Eskildstrup ved Søllinge deltager for første gang ved den populære, landsdækkende »Økodag«, hvor køerne sendes på græs.

Landbrugsforeninger er utilfredse: ingen hjælp fra minister til landmænd i Baltic Pipe-sagen

Lodsejere, der bliver berørt af anlægget af Baltic Pipe-gasledningen skal ikke forvente at få en højere servituterstatning i ved ekspropriation end normalt, trods pres fra landboforeningerne mod Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V). Det er for dårligt, mener de.

Kulturarven i Lumby sogn føres videre

Skovdyrkerne Øerne har bistået menighedsrådet i ambitionen om at koble historie og nutidigt på en vellykket måde i en fire hektar præsteskov.

25 år i Egense

Erland Pedersen markerer på fredag og lørdag jubilæet med Egense Service Værksted.

Dødelighed bekæmpes med digital overvågning

Sandager Skovgaard har indlogeret et ungt iværksætterteam på bedriften, som afprøver digitale faringsovervågning, der skal sænke antallet af dødfødte grise.

Skov skaber miljø - og glæde

Skovrejsning er et oplagt virkemiddel for at opfylde de kollektive miljøkrav. Ikke mindst på Fyn, hvor terrænet flere steder forhindrer anlæggelse af vådområder, påpeger skovfoged Stefan Petersen.

Løkkes Maskinfabrik klar med nyskabelse til plantørrerier

En fuldautomatisk »Power Mix«-afgrødeomrører ser nu dagens lys. Systemet sikrer en systematisk gennemrøring af hele stakken i et planlager. Allerede før anlægget er markedsført, har flere planteavlere taget idéen til sig.
Side 1 af 26 (505 artikler)Prev1234567242526Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer