bannerPos

Stor interesse for grovfodermøde

Knap 100 landmænd, delt i to hold for at forebygge spredning af corona, besøgte torsdag deltog på Gelstedgaard i grovfodermødet, arrangeret af Velas og DLG Fyn.
12-09-2020 08:03

Lige knap 100 fremmødte, primært fynske landmænd, blev klogere på græs og majs, da Velas i samarbejde med DLG i forrige uge afholdt grovfodermøde på Gelstedgaard.

Knap 100 landmænd blev allerede ved velkomsten delt op i to hold, så alle corona-regler var overholdt, da DLG og Velas i samarbejde i forrige uge afholdt grovfodermøde hos Jakob Eriksen på Gelstedgaard i Gelsted.

Blandt emnerne var sortsgennemgang i majs og vurdering af græsmarker.

Produktchef hos DLF, Gurli Klitgaard indledte med at kalde græs for den bedste protein- og NDF-kilde til kvæget og understregede, at både græsblanding og skårlægningstidspunkt er afgørende for, om kvaliteten bliver høj.

- Tag græsset, når græsset er klar og håndter sukkeret i fodringen og hjemme i ensilagestakken, lød den indledende anbefaling fra produktchefen, inden hun gennemgik de forskellige græsblandinger.

Tidlig slæt på blanding 45

Blandt mulige græsblandinger er blanding 45, der indeholder rajsvingel af rajgræstypen og har en tidlig forårsvækst.

- Det kan være svært at håndtere en blanding 45 på lokaliteter som Fyn, hvor det hurtigt kan blive for tørt, så der skal fokus på skårlægningshøjden, understregede DLF-produktchefen og uddybede, at græsset er mere udfordret der, hvor der bliver slået i bund. Græsblandingen kan godt tåle at have lidt pels på inden vinter, så sidste slæt bør være senest 1. oktober. Den er ikke så udsat for sneskimmel.

Gurli Klitgaard anbefalede at tage første slæt tidligt på året, så snart proteinindholdet er omkring 14-16 procent.

- Tag den lige inden skridning. Vi kan risikere at tage slæt med et højt sukkerindhold, men hellere det og så styre sukkerindholdet ved at blande slæt et og to ved fodring.

Hun opfordrede til at lade tredje slæt stå, tredje og fjerde slæt puljes, i fald det blev tørt.

Ingen hovedkulds forelskelse

Strandsvingel Plus og strandsvingel blev fremhævet med en robust vækst og en god rod.

- Strandsvingel Plus Hipast, som findes i blanding 40, er en krydsning på strandsvingel, og kommer langt ned i jorden. Det gør, at den gror lidt længere hen over sommeren, hvis det bliver tørt, sagde Gurli Klitgaard.

- Kommer man fra en blanding 45 og går over til en blanding 40 eller 49, skal man forvente at blive lidt skuffet til en start, lød det fra den garvede produktchef.

- Blanding 40 med Hipast og Blanding 49 med stor andel af strandsvingel er ikke blandinger, man hovedkulds forelsker sig i med det samme. Men det er blandinger, man kommer til at holde af med tiden, lovede hun.

Højt kløverindhold

Kunsten er ifølge Gurli Klitgaard at beholde kløveren i græsset.

- Den store kamp er i udlægsåret, sagde hun. Hold igen på gødningstildelingen. Så får I en aktiv kløver. Og husk så det med at blande slættene. Lav en slætstrategi og samensiler.

- Får vi taget slættene på de rigtige tidspunkter, opnår vi et højere proteinindhold og dermed en højere fordøjelighed og mere grovfoder i rationen, uddybede Gurli Klitgaard.

Forædler mod holdbarhed

DLF arbejder fortsat med holdbarhed af sorterne, og er, ifølge Gurli Klitgaard der, hvor de kan se en tydelig forskel i tredje brugsår.

- Holdbarhed er en vigtig parameter og det giver en sikkerhed hos jer, sagde hun.

Derudover kigger DLF i deres sortsforædling på cellevægge og fordøjelighed.

- Jo højere fordøjelighed, jo mere energi, understregede produktchefen.

Husk svovl

Hans Erik Larsen, planteavlskonsulent hos Velas, supplerede med den faglige observation, at det stort set altid er de rødkløverbaserede blandinger, der kommer hjem med de største udbytter.

- Generelt ser vi ikke de store forskelle i udbytte mellem rødkløverblandinger her på Fyn, så vælg den, der passer til jeres fodring, sagde han.

Planteavlskonsulenten understregede vigtigheden af korrekt gødning.

- Slætgræsmarker bortfører meget kalium, så hvis de ligger tre til fire år, ved vi med sikkerhed, at der flyttes rigtigt meget kalium ud af marken. Så vær flittig med at få taget jordprøver, så vi ved, hvor vi ligger i niveau.

Også indholdet af svovl i de gødningstyper, der typisk bruges, undlod ikke en kommentar.

- Jeg vil gerne appellere til DLG og andre, der sælger gødning, at der lige bliver spurgt lidt ind til, hvor gødningen skal tildeles. Den sædvanlige N27 med 4 svovl er alt for lidt, når vi taler græsmarker. Svovl er byggesten i protein, så det er vigtigt. Brug en NS26-14 til kommende sæson. Alt for mange græsmarker får for lidt svovl, lød det fra planteavlskonsulenten.

God fynsk majssæson

Den endnu ikke høstede majs, fik mange rosende ord med på vejen ved arrangementet på Gelstedgård.

- Det ser ud til at blive en god majssæson sagde landskonsulent Martin Mikkelsen fra Seges.

- Til trods for køligt vejr i maj, der kostede op mod ti procent af majsplanterne, så blev vejret bedre i juni og gjorde, at planterne kom i gang. Den kolde juli bekymrede igen, men så kom august med varme og sol, og bestøvningen ser ud til at være lykkes over hele fronten, sagde han.

Martin Mikkelsen vurderede ud fra tørstofindhold, at majshøsten på Fyn går i gang i sidste halvdel af september.

- På Fyn ser det godt ud med majsen. På Fyn er jorden gennemgående god, og majsen har kunnet klare sig igennem tørkeperioden, vurderede han.

I gennemgangen af sorter blev det fremhævet, at de middeltidlige og sildige sorter har de højeste udbytter. Tidlige sorter har udbyttepotentiale cirka ti procent under.

Majskonsulenten understregede dog, at ikke udbyttepotentialet alene gør en god økonomi i majs.

- Vi skal også have energiindholdet, proteinindholdet og fordøjelighed i cellevægge med i regnestykket, sagde han og påpegede, at der kan være op til 2.500 kroner pr. hektar til forskel mellem den bedste og den dårligste sort.

- Så det er vigtigt at få valgt den rigtige sort, sagde han og anbefalede, at man tjekker økonomien i majssorterne sammenholdt med fodring på hjemmesiden sortsvalgmajs.dk.

»Funktion« topper

Blandt de klare favoritter er den middeltidlige sort »Funktion«.

- Den har landets højeste udbytte, lød det fra landskonsulenten, der hurtigt blev suppleret af majsforædler hos Sejet Planteforædling, Jens Bagge.

- I kan vælge den fra, hvis ikke I vil have det bedste, fastslog han med et smil.

Han påpegede dog, at det altid er en god ide at vælge tre forskellige sorter til sine marker.

- Det er ikke tilrådeligt at basere det hele på en sort. Og der er selvfølgelig også forskel på marker og deres beliggenhed, sagde han, ligesom det kan være en fordel af sprede høsten med både tidlige og middeltidlige sorter.

- Men et er sikkert. »Funktion« er en topsort, når vi snakker økonomi. Den leverer topudbytter med god kvalitet, lød det.

 

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next