bannerPos

Nye vogne sørger for foder til 600 malkekøer

Gårdejer Karsten Kristensen, (tv), og sælger Steen Lerche Hansen, TBS Maskinpower i Starup, (th), giver hér hinanden ”Corona-håndslag” med albuen på de to nye vogne.
16-09-2020 11:36

Harehedegaard Mælkeproduktion mellem Hovborg og Starup valgte Krampe-vogne, der spiller en stor rolle, når høsten af foder-afgrøder til bedriftens 600 malkekøer og opdræt skal håndteres

KVÆG Harehedegaard Mælkeproduktion mellem Hovborg og Starup har lige købt to stk. Krampe-vogne. Når den sidste delleverance er på plads, er der tale om identiske vogne med græssider og store dæk. De indgår i gårdens maskinpark og skal bl.a. være med, når der høstes korn og foder til gårdens ca. 600 malkekøer med tilhørende opdræt.

Det var oprindeligt gårdejer Karsten Kristensens mening at købe et par vogne af en anden type, men efter at sælger Steen Lerche Hansen fik lokket ham med til TBS Maskinpower i Starup for at se Krampevognen, skiftede han mening.

-  Jeg har egentlig altid troet, at Krampe var for dyre til os, men det tog mig ikke lang tid at beslutte mig for Krampevognene. Merprisen er relativt begrænset i forhold til, hvor meget mere vogn vi får – og vi kan godt lide kvalitet her på gården.

 

Vægter højt sikkerhedsniveau

Det er specielt Krampevognenes høje sikkerhedsniveau og fremtidssikrede bremsesystem, der tiltaler den vestjyske mælkeproducent, men også på det helt overordnede plan, synes han, at Krampe-vognene udstråler kvalitet.

-  Jeg ved af erfaring, at vi kvægbønder bruger vi vores maskinpark helt til grænsen, når det går stærkt, så kvalitet er ikke luksus. Det er en nødvendighed”! Han har selv haft lejlighed til at køre korn fra her i høst og har også bemærket, at vognene er behagelige at køre med, og det ser han også som en stor fordel.

-  Vi har ca. 1.000 ha jord som dyrkes med græs, majs og korn, så der er meget kørsel inden afgrøderne er bjærget, så kørselskomfort betyder meget”, siger han. Kornet kører gården for en stor dels vedkommende direkte til Vejrup Andelsforenings store kornanlæg i Roust, mens græs og majs køres til gården med køer eller opdræt, som er placeret på anden ejendom.

 

Helhed på gården

De to Krampe Big Body 640 tipvogne er begge udrustede med 650/55R26.5 dæk og ekstra høje græssider.

Undervognen er dimensioneret til 24 tons, og vognkassen rummer 33 m³ med høje sider. Krampe Big Body kan fås helt op til 55 m³, men 33 m³ er mere passende til logistikken hos Harehedegaard.

-  Vi går meget op i helheden her på gården. Vi vil f.eks. ikke køre med de helt store snittere, for så kan de ikke følge med i stakken derhjemme, og så kan det komme til at knibe med foderkvaliteten osv. Det hele skal spille sammen, og derfor er Krampe Big Body 640 den rigtige størrelse for os - og så skal man lige tage kørselshastigheden med i det regnestykke, slutter Karsten Kristensen.

jba

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next