bannerPos

Ny ansøgningsrunde til modernisering af kvægstalde

Der er afsat 85 mio. kr. til modernisering af kvægstalde 2020. Ansøgningsrunden løber fra den 4. september til den 30. oktober. Arkivfoto

Tekst og foto: Camilla Bønløkke

Fagjournalist
10-09-2020 09:31
Vi har brug for moderne stalde, men søg kun hvis dit projekt kan færdiggøres inden for de næste to år, opfordrer kvægformand Christian Lund.

Den 4. september åbnede ansøgningsrunden for tilskud til modernisering af kvægstalde 2020. 

Formand for L&F Kvæg, Christian Lund understreger, at det er vigtigt, at undgå urealistiske ansøgninger, så pengene reelt kommer ud at arbejde, og ordningen resulterer i flere moderne og miljøeffektive danske kvægstalde.

Der er som udgangspunkt to år til at færdiggøre projekter, der får tilskud under ordningen. På grund af EU-regler er det ikke muligt at få forlænget projekterne til mere end udgangen af 2023, og det stiller krav, påpeger Christian Lund i nyhedsbrevet KvægNyt nr. 16.

Tilskud til nybyg – ikke ombyg af stalde

Ordningen har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra kvægsektoren, ved at reducere ammoniakudledningen fra stalden og styrke bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet. Derfor skal projektet indeholde ammoniakreducerende miljøteknologi. Der gives både tilskud til malkekvægs- og slagtekalvebedrifter. Projekter vedrørende ombygning eller totalrenovering af eksisterende staldanlæg kan ikke få tilskud.

Det er muligt at søge tilskud til:
● Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter
● Etablering af stald til malkekvæg
● Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve

Tilskuddet udgør 20 procent af de tilskudsberettigede udgifter. Resten finansieres af landmanden. I alt er der afsat 85 mio. kr. i puljen.

Ansøgningsperioden udløber 30. oktober 2020. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.
 

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next