bannerPos

Kvægundtagelsen bliver forlænget i fire år

Mandag fik Danmark vished om, at kvægundtagelsen bliver forlænget.
22-06-2020 13:58

EU-Kommissionen har nu efterkommet Danmarks ønske om endnu en fornyelse af den danske kvægundtagelse.

Kvægundtagelsen der giver danske kvægbrug mulighed for at dække en større del af deres kvælstofbehov med husdyrgødning er blevet forlænget til 31. juli 2024.

Kvægundtagelsen forlænges med uændrede betingelser i forhold til den hidtil gældende ordning, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at beslutningen om at efterkomme Danmarks ønske om en fornyelse af den danske kvægundtagelse blev taget på et virtuelt møde i EU’s Nitratkomité mandag, hvor repræsentanter for EU's medlemslande stemte for Europa-Kommissionens forlængelse af den danske undtagelse fra nitratdirektivet med fire år.

- Det er en rigtigt god nyhed for dansk landbrug, at det er lykkedes at forlænge kvægundtagelsen i hele fire år og uden ændringer i de vilkår, som kvægbrugene skal efterleve. Undtagelsen er helt afgørende for vores kvægbranche, og det er meget glædeligt, at der nu er skabt sikkerhed om ordningen så langt ud i fremtiden, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Har tillid til dansk kvælstofregulering

De landmænd, der frivilligt anvender undtagelsen, skal leve op til en række særlige miljøkrav. Blandt andet skal der plantes specifikke afgrøder, der er særligt gode til at optage kvælstof.

- Forlængelsen af kvægundtagelsen er et bevis på, at Kommissionen og de andre medlemslande har tillid til den kvælstofregulering, vi har i Danmark. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kommissionen har kigget den danske kvælstofindsats nøje efter og bedt os om at styrke, hvor der var behov. Det har vi leveret på, siger Mogens Jensen.

For kort tid strammede den danske regering således en række kvælstofkrav til landbruget. Især kravet om en højere udnyttelsesprocent af kvælstoffet i husdyrgødningen har her vakt utilfredshed i landbruget.

ege

 

0

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.

Coronakrisen slår hårdest til i landdistrikterne

Der er brug for en langsigtet plan, mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug og Fødevarer, som er kommet med et udspil.

Resultat af forsøg med no-till skal nu vise sig i høsten på Nordlangeland

Ulrik Bremholm på Nordlangeland nåede at høste en god portion af sin vinterbyg, inden regnen satte ind. I år har han eksperimenteret med no-till på en femtedel af bedriften, så det er spændende at se, hvad udbyttemålerne viser.

Overarbejde kan koste dyrt

En medarbejder må over en periode på fire måneder i gennemsnit maksimalt arbejde 48 timer om ugen, påpeger Patriotisk Selskab.
Side 1 af 56 (1111 artikler)Prev1234567545556Next