bannerPos

Fra RDM til Jersey på godt en uge

Mathias Hedegaard har på halvanden uge skiftet sine røde køer ud med Jersey og skippet malkerobotterne til fordel for en malkestald.

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
15-09-2020 07:59
125 røde køer forlod i løbet af tre dage Enegaarde ved Balle på Djursland. Ugen efter flyttede 155 jerseykøer ind og snart kommer de sidste, så Mathias Hedegaard når op på en produktion på 170 jerseykøer.

Skiltet med den røde ko og teksten »RDM Enegaarde« hænger stadig på enden af kostalden.

- Det kan vel hænge, indtil de sidste er helt væk, der er jo stadig lidt ungdyr igen, fortæller Mathias Hedegaard, som selvom det gjorde ondt, har skiftet de røde køer, han holdt så meget af ud med Jersey, fordi staldforholdene er mere egnet til en mindre ko.

Mathias er 29 år gammel og her, to en halv måned efter de gule jerseykøer flyttede ind, rigtig glad for dem.

- Jeg er imponeret over hvor hurtigt de er faldet til. Der gik fem dage, så lå de alle sammen ned, fortæller Mathias, som måske også havde frygtet lidt konkurrence mellem de forskellige grupper af køer, som kommer fra fem forskellige besætninger.

- Det har vi overhoved ikke oplevet. De har fundet samme fra start. På førstedagen kom der 30 køer fra bindestald og 60 køer fra en stald, der ligner den her og vi kunne faktisk ikke se, hvem der kom fra bindestalden. Alle gik fint op i sengebåsene og lagde sig og var nemme at få til malkning, forklarer Mathias.

Jerseykøerne passer i sengebåsene

Der ankom 155 malkekøer på tre dage og snart kommer yderligere 15 jerseykøer.

- De er dejlig nysgerrige og passer rigtig godt i sengebåsene. De rejser og lægger sig langt lettere. De røde køer lå skævt, fordi der ikke var plads nok. Det eneste vi har gjort nu, er at flytte nakkebommen en anelse. De mindre køer giver faktisk også langt mere luft i stalden. De uger, hvor der virkelig var varmt, ville der med de røde køer have været varmt, trykkende og fugtigt, det oplevede vi slet ikke på samme måde med jerseyerne, fortæller den unge mælkeproducent.

Fra robotter til malkestald

Samtidig med raceskiftet på Enegaarde skippede Mathias også de to malkerobotter og indsatte en malkestald.

Malkestalden er købt brugt, en Dairymaster 2«12 swing over, som har kostet 350.000 kroner.

- Det er ret tankevækkende. For malkestalden har kostet det samme som jeg brugte i vedligeholdelsesomkostninger på robotterne om året – det er i hvert fald tæt på, fortæller Mathias.

En af RDM’ernes udfordringer på Enegaarde var celletallet og også det er på vej i den rigtige retning med de gule køer og en ny malkestald.

- Et tre måneders gennemsnit for de røde lå på 320.000, hvor det ved jerseykøerne lige nu ligger på 200.000 og samtidig er også kimtallet faldet.

Enegaarde

Mathias Hedegaard ejer og driver Enegaarde på Djursland.

Ejer:

Mathias Hedegaard er 29 år og uddannet agrarøkonom fra Bygholm Landbrugsskole.

Beliggenhed:

Enegaarde bestod engang af tre ejendomme i en klynge ved Balle nær Grenaa på Djursland. I dag er der to tilbage, hvoraf Mathias Hedegaard overtog den første i 2015 og den anden i 2019.

Enegaarde – ejendom 1

Mathias Hedegaard overtog i 2015 den første af de to ejendomme, som hører under Enegaarde. Dengang en tom ejendom, som han lavede om til en produktion af 300 slagtekalve årligt efter Dansk kalv-konceptet. Til marts sendes de sidste Dansk Kalv-slagtekalve på slagteriet og herefter skal bygningen fuldt ud bruges til kalve, ungdyr og egne kødkvægskrydsninger.

Enegaarde – ejendom 2

Sidste sommer, i 2019, bød muligheden sig, at Mathias Hedegaard kunne købe den anden, af de to ejendomme, som hører under Enegaarde. Dengang en ejendom med 125 RDM-årskøer, en kostald fra 1999 og to malkerobotter. I dag er de 125 røde køer skiftet ud med 155 Jersey – på vej mod 170 og malkerobotterne er skiftet ud med en almindelig malkestald.

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next