bannerPos

Kartoffelprojekt stadig i kog

Om dette kan blive et fremtidigt syn på de fynske marker, afgøres endegyldigt ved den ekstraordinære generalforsamling i selskabet K&H ApS den 12. november. Her vil det vise sig, om der er skabt grundlag for en kommende fynsk kartoffelmelsfabrik. Arkivfoto: Erik Hansen

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
23-10-2020 08:39
Med kun 4.000 tilmeldte hektarer undersøger initiativtagerne de sidste muligheder for at etablere en kartoffelmelsfabrik frem til den ekstraordinære generalforsamling den 12. november.

MELKARTOFLER I nu over to år har en gruppe på seks fynske landmænd undersøgt mulighederne for at etablere en kartoffelmelsfabrik. Projektet, som oprindeligt blev sat i søen af Centrovice for at kunne fynske landmænd en mulighed for at dyrke en højværdiafgrøde, opererer med et anlægsbudget på 570 millioner kroner og et produktionsgrundlag på mindst 6.500 hektar.

Efter et tilsagn fra 47 fynske dyrkere i første omgang med 1.500 hektar satte bestyrelsen for anpartsselskabet, K&H Fyn, en frist til den 8. oktober for flere interesserede kartoffeldyrkere, for at enten at nå det nødvendige areal eller også måtte at droppe projektet.

- Vi havde håbet flere tilsagn og dermed på et grundlag, så processen kunne speedes op. Men med 4.000 hektar landede vi uheldigvis midt imellem, med et for lille produktionsgrundlag men modsat med et trods betydeligt areal, siger planteavler Lau Hvid Hansen, der trods alt glæder sig over interessen fra potentielle dyrkere på både Fyn og Sjælland.

Ikke opgivet håbet

Derfor valgte bestyrelsen ikke i første omgang at droppe projektet helt. I stedet holdes gryden i kog frem til en endelig beslutning ved den kommende ekstraordinære generalforsamling, som er planlagt til den 12. november.

Det sker ved at afdække forskellige muligheder med enkeltpersoner, virksomheder og brancher, som Lau Hvid Hansen vælger at udtrykke det, uden at ville konkretisere det nærmere.

- Vi anstrenger os en gang mere frem til den ekstraordinære generalforsamling, inden vi her forhåbentlig får en endelig afklaring.

Dermed har han og den øvrige bestyrelse ikke opgivet håbet om at kunne tilbyde interesserede landmandskolleger dyrkning af denne højværdiafgrøde. Og skulle der enten være mulighed for flere hektar hos de allerede tilmeldte avlere eller nye, som vil være med i sidste øjeblik, så er chancen der stadig, påpeger Lau Hvid Hansen. 

Mere potentiale

I en fælles udtalelse udtrykker bestyrelsen for K&H Fyn ærgrelse over, at det ikke lykkes at trænge mere igennem med budskabet til specielt de fynske jordbrugere.

- Vi har ved flere lejligheder mødt landmænd, som ikke har taget muligheden tilstrækkeligt i betragtning. Og der er nok stadig mange, der betragter kartoffeldyrkning som en sandjordsafgrøde, som kræver vanding. Og når man ikke har den mulighed, er der ikke blevet budt ind på vores tilbud.

Lau Hvid Hansen peger over for LandbrugFyn også på, at der meget vel er et større potentiale på de enkelte ejendomme, som har indsendt tilsagn om at være med i en kommende kartoffelmelsfabrik. Ikke mindst når arealerne sammenlignes med leverandører til andre fabrikker.

- Derfor tror jeg, at der fortsat er et potentiale, lyder det optimistisk fra bestyrelsesmedlemmet.

Kartoffelmelsprojektet

Projektet blev lanceret af landboforeningen Centrovice i foråret 2018. Senere på året blev selskabet K&H Fyn ApS dannet for at undersøge mulighederne for en fynsk fabrik til forarbejdning af kartofler til stivelse og protein samt protein af hestebønner

Bestyrelsen i K&H Fyn ApS består af Henrik Terp, Sanderumgaard (formand), Lau Hvid Hansen, Hårslev (direktør), Dennis Stenbjerg Hansen, Hofmansgave, Henrik Petersen, Hasmark, Kurt Brusgård Poulsen, Ringe, Torben Povlsen, Sentved

I 2018 tilmeldte 47 dyrkere ialt cirka 1.500 hektar til dyrkning og leverance af melkartofler til den kommende fabrik. Efter den seneste runde er tilmeldt ialt 4.000 hektar

Produktionsgrundlaget er budgetteret til at skulle være omkring 6.500 hektar

Anlægsinvesteringen er på 570 millioner kroner, opdelt i 300 millioner kroner til bygning af fabriksanlægget og 270 millioner kroner produktionsanlæg

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling for alle anpartshavere 12. november, hvor projektets videre skæbne afgøres

0

Kartoffelprojektet kulet ned

- Det kunne have blevet et rigtigt spændende projekt for os landmænd at samarbejde om, lyder det fra en ærgerlig initiativgruppe bag de nu kuldsejlede planer om en fynsk kartoffelmelsfabrik.

Kold College afholder alternativt åbent hus

Lørdag den 21. november er der mulighed for privat rundvisning på de tre uddannelsesgrene, der tilbydes på Kold College. Man skal blot booke tid på skolens hjemmeside.

Juletræsfældningen er godt i gang

Covid-19 sætter sit præg over hele landet – også på juletræsmarkedet. Julen kommer dog heldigvis uanset, så der skal stadig fældes og sælges juletræer.

Online overblik over fodersiloerne

Sparet tid, overblik og en effektiviseret arbejdsgang er blandt de fordele, som svineproducent Jakob Krogh Andersen på Egensøgaard i Martofte har opnået med installering af niveaufølere fra NiveauTeknik i fodersiloerne.

Ny model ændrer EU-støtten – og styrker dyrelivet

Landmænd kan i fremtiden formentlig lade naturen råde uden at blive trukket i støtte. Det vækker begejstring hos både landmand og forsker i biodiversitet.

Deadline for minkavlen

På Ellinge Minkfarm og hos alle kollegerne har det de seneste 10 dage været en kamp mod uret at skulle aflive samtlige mink. Den ulykkelige situation har samtidig været nærmest uden informationer fra myndighederne.

Erfarne kræfter i nyt tæt partnerskab

Nybolig Landbrug og VKST går sammen om at styrke rådgivningen til kunder i forbindelse med salg af landbrugsejendomme.

Med det nye år følger nye miljøkrav

Nye krav om miljøledelse træder i kraft til næste år. Ifølge miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, er formålet at forebygge utilsigtet miljøpåvirkning omkring bedriften og uheld.

Kvægårsmødet aflyses

Corona-situationen betyder, at de fynske kvægfolk ikke kan mødes til det traditionelle årsmøde før jul.

Der er travlhed i tømrerfirmaet

Erfaringen er stor og de varierende opgaver er mange for håndværkerne hos Arne Mose Hansen. Helt aktuelt er den midtfynske tømrervirksomhed i gang med hele tre staldbyggerier på Fyn, men derudover er opgaverne i ordrebogen fordelt rundt i hele landet.
Side 1 af 63 (1245 artikler)Prev1234567616263Next