bannerPos

Veteraner tærsker langhalm

Den renoverede langhalmsmaskine var genstand for stor interesse fra mange af deltagerne i tærskedagen i Øster Hæsinge.

Tekst og foto: Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
09-08-2019 08:00
Den nyrestaurerede »Langhalms-Maskinen Fakse« var det store trækplaster, da Motor og Veterantraktor Klubben Fyn lørdag den 3. august holdt tærskedag i Øster Hæsinge.

Mange af medlemmerne i Motor og Veterantraktor Klubben Fyn (MVKF) har haft travlt, siden klubben i foråret af maskinens opfinder, 92-årige Bøje Olsen, Fakse, fik doneret to eksemplarer af »Langhalms-Maskinen Fakse«.

Med i den bemærkelsesværdige overdragelse var tillige en af de Nuffield traktorer, som i sin tid leverede trækkraft til langhalmsmaskinerne på disses færd rundt i landet. Samt en lille campingvogn, der i de travle sæsoner havde tjent som logi for maskinens faste stab.

Fyn var i flere år et centralt område for Bøje Olsens firma, Fakse Langhalmsmaskiner ApS. Dels fordi der på Fyn var masser af stråtag, og dels fordi Bøje Olsen i 1989 flyttede firma og maskiner til ejendommen Rødegård i Gultved ved Kværndrup, som den næste halve snes år var hjemsted for firmaets fynske aktiviteter. Disse omfattede en overgang syv langhalmsmaskiner og tre tækkerørsrensere, der netop kunne rummes i gårdens bygninger.

Grundig renovering

De to langhalmsmaskiner, som i foråret blev doneret til MVKF, har siden været genstand for et større renoveringsarbejde, udført af medlemmer af klubben. Den ene maskine var i dårlig stand. Den har så til gengæld leveret reservedele til den anden maskine, som – efter blandt andet at have fået et nyt indre transportsejl – kunne ses på Det Fynske Dyrskue i juni. Og som ved forrige lørdags tærskedag på »Peterspladsen« i Øster Hæsinge viste, at den også fungerer i praksis.

Dog ser den langhalm, som den renoverede maskine producerede på tærskedagen, ikke ud helt som den langhalm, der blev lavet »i gamle dage«. Da denne artikels forfatter for 60-65 år siden var med til at lave langhalm på en »ribbe« (eller måske »rippe«?), var rugstråene både stivere og længere end i dag. Og langhalmen var dermed velegnet som materiale til stråtag.   

Dengang kunne en stående rugafgrøde næsten skjule en voksen mand. Vore dages rugstrå er meget kortere, hvorfor de som tækkemateriale stort set er afløst af tagrør fra ind- eller udland. Den smule langhalm, der stadig produceres, bruges primært til julebukke samt diverse isolerings- og dekorationsformål.

Høst som i gamle dage

På MVKF’s tærskedag i Øster Hæsinge forrige lørdag var der, udover at se Langhalms-Maskinen Fakse i arbejde, tillige lejlighed til at opleve tærskning af rug på Gunner Larsens velholdte gamle 18 tommer Dronningborg tærskeværk, trukket af en 70-80 år gammel 9 hk Deutz dieselmotor, hvis ejer, Henning Sørensen, netop har renoveret den fra inderst til yderst.

Lørdag den 27. juli var cirka en halv hektar rug blevet høstet med selvbinder og »sat sammen« i skokke eller hobe på en mark tilhørende Hans Ejner Hansen, Øster Hæsinge.

På tærskedagen blev negene læsset på vogne og kørt til »Peterspladsen«, der ejes af Peter Tegen, hvis far, smedemester Anders Tegen, har været aktiv i veteranklubben i flere år.  

Rutinerede folk

Blandt de mange MVKF-medlemmer, som var med til at betjene den næsten ikoniske langhalmsmaskine, talte LandbrugFyn især med to, som har et særdeles godt kendskab til maskineriet. Ved det centrale ilæggerbord var det Jørgen »Langhalm« Nielsen, som tidligere i 30 år arbejdede med Fakse langhalmsmaskinerne. Og som er en af dem, der via sit mangeårige samarbejde med Bøje Olsen har medvirket til, at de to maskiner kom til Fyn.

Ved den ende af maskinen, hvor »dukkerne«, »kærerne« - eller hvad de færdige bundter langhalm i øvrigt kaldes rundt omkring – kom ud af maskinen og lige skulle have rod-enden pudset af, inden de var klar til brug, blev »finishen« udført af Henrik Nielsen, der også har en del år som »Fakse-pilot« på CV’et.

Både høstdagen og tærskedagen var solide succes’er, som udover en masse aktive medlemmer tillige samlede et stort antal interesserede tilskuere.

Sådan virker maskinen

En kortfattet beskrivelse af opbygning og virkemåde for Langhalms-Maskinen Fakse:

Maskinen, der er en halv snes meter lang, er opbygget med et centralt hjulsæt og en trækanordning, så den kan trækkes efter en traktor. Via kraftoverføring leverer traktoren tillige kraft til maskinen, når den arbejder (altid stationært).

Ilægningen af rugnegene foregår cirka midt på maskinen. Selve maskinen består af to dele, nemlig en »rippe-del«, som ripper kerner og småhalm af og derefter pakker langhalmen i »dukker« eller »kærer«, som ombindes med bindegarn, inden deres rod-ender får en sidste finish, hvorefter de er klar til at blive brugt som tækkemateriale.

Den anden (bagerste) del af maskinen udgøres af tærskeværket fra en Dronningborg mejetærsker med tilhørende halmpresser. Og det hele er opbygget på – og sammenholdt af – en sindrig træ- og metalkonstruktion.

Det »afrippede« materiale af kerner og småhalm føres af et indvendigt sejl (som på en selvbinder eller mejetærsker) tilbage til tærskeværket, som renser kernerne og transporterer dem op i maskinens korntank, og som til sidst presser halmen, der afleveres på en slidske.

Se maskinen i funktion ved tærskedagen - klik her!
0

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.

Coronakrisen slår hårdest til i landdistrikterne

Der er brug for en langsigtet plan, mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug og Fødevarer, som er kommet med et udspil.

Resultat af forsøg med no-till skal nu vise sig i høsten på Nordlangeland

Ulrik Bremholm på Nordlangeland nåede at høste en god portion af sin vinterbyg, inden regnen satte ind. I år har han eksperimenteret med no-till på en femtedel af bedriften, så det er spændende at se, hvad udbyttemålerne viser.

Overarbejde kan koste dyrt

En medarbejder må over en periode på fire måneder i gennemsnit maksimalt arbejde 48 timer om ugen, påpeger Patriotisk Selskab.
Side 1 af 56 (1111 artikler)Prev1234567545556Next