bannerPos

Tips til høsttiden

Fusarium rammer de enkelte småaks, derfor ses ofte tydelige opdeling mellem den friske og syge del af akset.

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
05-08-2020 06:12
Selv om det primært er høsten, der er i fokus på denne tid af året, er der også andre vigtige ting, der skal overvejes vedrørende markbruget. Brug også tiden på mejetærskeren til overblik.

Hvis man selv høster, får man et godt overblik over markernes tilstand foræret fra mejetærskerkabinen.  Først og fremmest selve kornet: Er der svampe eller ukrudt, der berettiger til speciel håndtering af dele af marken? Det kunne være fusarium i hvede, som er ret udbredt i år. Her kan en analyse være påkrævet – enten for toksiner eller bejdsebehov, afhængigt af hvad kornet skal bruges til. Af de nyere vinterhvedesorter ser vi mest aksfusarium i Kvium og Momentum.  

I rug kan meldrøjer drille. I år har der været ret gode betingelser for denne svamp på grund af det kolde og våde forår og deraf uens blomstring. Typisk er der flest meldrøjer i køresporene, hvor der er mest genvækst. Er forskellen til resten af marken stor, bør disse spor høstes til sidst og adskilles fra resten af kornet for ikke at forurene det hele med de giftige, inficerede kerner. 

Juster i kommende afgrøder

Der er også god udsigt fra mejetærskeren til afvigende områder i marken. Spot pletter med kvik og andet græsukrudt samt tidsler, og få disse plottet som »hotspots« i FarmTracking-appen i første omgang. PS: Dette kan gøres i den gratis udgave af appen. Er der meget lejesæd i dele af marken, er det også værd at få plottet ind, så data kan bruges ved vurdering af behov for vækstregulering til foråret. Tjek også, om eventuelt miljøgræs under lejesæd står til reparation efter høst.  

Meget græsukrudt er tegn på, at marken ikke bør tilsås i første halvdel af september igen. Selv om tidlig såning af hvede eller rug tæller godt med som »alternativ« i efterafgrøderegnskabet, er det en meget dårlig ide, hvis der er meget græsukrudt. Ved såning i 1. uge af september spirer der typisk dobbelt så meget græsukrudt som ved såning 14 dage senere!  

Afgrøder der sås i august

Specielt i efterårsudlagt frøgræs er spildkorn problematisk. Har man tiden til det, kan en overfladisk harvning lige efter høst fremprovokere noget af spildkornet. En omhyggelig pløjning er herefter et godt tiltag til en ren frømark.

I vinterraps ser jeg ingen entydig forskel på pløjede henholdsvis u-pløjede marker med hensyn til suscess-rate, når man i øvrigt tilpasser sin dyrkningsstrategi til etableringsformen. Såning først i august er alt andet lige den vigtigste faktor for et godt resultat!

I den våde juli i år har sneglene haft kronede dage. Agersnegle kan hver lægge 400-500 æg, der klækker efter 3-4 uger, klar til at kaste sig over nye afgrøder. Sørg derfor for god pakning af jorden, hvis der pløjes til vinterraps. Derved hæmmes sneglenes bevægelser. Læg sneglekorn ud, som minimum langs markkanten - gerne hele marken, hvis der grubbesås.

Så hvis du har afgrøder der skal sås i august-september, er det en god ide at få købt noget jernfosfat, Sluxx HP eller tilsvarende.

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next