bannerPos

Årets fynske høst: Lige til øllet – og brødet

- Det har været en høst af god kvalitet og generelt store mængder, påpeger detaildirektør Michael Lorentzen, her på en af de travle høstdage på Danish Agro-afdelingen i Skamby.

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
31-08-2019 08:00
God kvalitet og store mængder i de fleste afgrøder, konkluderer Danish Agros fynske detaildirektør.

Forrige år var kornhøsten meget våd og besværlig. Sidste år meget nem og hurtigt overstået. I år har det været en slags mellemting: Startende med hedebølge, derefter et par uger med heftige, lokale regnbyger, dagsregn og opholdsvejr, og her den seneste uges tid med sol og varme.

Nuvel, det har givet udfordringer, men overordnet set er der kommet en stor høst af en god kvalitet ind i de fynske lader eller på foderstoffen.

-  Der er naturligvis egnsvise variationer, alt efter hvor og meget nedbør som er faldet. Før regnvejrsperioden var kvaliteten af de høstede afgrøder rigtig fin, mens der har været større variationer og spiring i kornet, hvor det ustadige vejr har lagt kornet ned, konkluderer Danish Agros fynske detaildirektør Michael Lorentzen, her hvor årets fynske kornhøst i store træk er overstået.

Raps som sidste afgrøde

Trods perioden med regnbyger har der ikke været udstrakt behov for tørring.

- Større udfordringer var der i den varme periode i begyndelsen af august, hvor de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg blev hurtigt modne i akset, mens stænglerne endnu var grønne. Det gav problemer for mange mejetærskere.

Men indenfor den seneste uges tid har det gået rigtigt stærkt med at få høstet de sidste marker. Og faktisk har rapsen i år været en af de seneste afgrøder, som er blevet høstet, endda med et overraskende godt udbytte.

- De nye såkaldte skvulpeopspringsresistente sorter står længere tid med grønne stængler, uden at rapsfrøet drysser af. For hver dag, raspen får lov at stå, hentes omkring 40 kg olie pr. hektar, fortæller Michael Lorentzen, der vurderer, at de fynske rapsmarker i år har haft et potentiale på omkring 5 tons rapsfrø pr. hektar, naturligvis med variationer fra egn til egn.

Brød- og øl-kvalitet

Om udbytterne i de enkelte afgrøder nævner han, at det startede med en ok høst i vinterbyggen, dog med en hektolitervægt i den lave ende.
Udbyttet i rug har været fantastisk i år, og mange avlere har hentet en god merpris ved konceptavl til rugbrødsproduktion.

- Afgrøden har haft et højt faldtal, og vi har hørt om rugudbytter helt op til 9,5 tons pr. hektar, fortæller Danish Agro-chefen.
Også den største afgrøde, hveden, har haft brødkvalitet med et højt proteinindhold, og et udbytte noget over middel.

- Vi kan tillige glæde os over, at morgenmaden er reddet med en flot kvalitet i de begrænsede arealer med grynhavre.
Også øllet er reddet med en god avl i maltbyg. Michael Lorentzen nævner dog, at sorteringen i byggen i år har været middel, og derfor har der været fradrag i nogle partier.

Pressede priser

Desværre er priserne for årets kornhøst på et lavt niveau i forhold til sidste år, hvor tørken spillede ind, og på højde med priserne fra 2016 og 2017.

- Markedet er presset af den gode høst i de fleste europæiske lande. Desuden spiller det kommende Brexit også ind på kornpriserne, idet englænderne sender mest muligt korn ud af landet, mens »tid er«.

Detaildirektøren kan nu sammen med de fynske landmænd se tilbage på en god høst, omend med udfordringer i det skiftede vejrlig.

- Vi har kørt med fleksible åbningstider i vore afdelinger, alt efter behovet de enkelte dage, og med en sms-service, hvor vi løbende har meddelt, hvor længe og hvor det har været muligt at indlevere nyhøstet korn. Det har vi fået meget ros for.

 

0

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.

Coronakrisen slår hårdest til i landdistrikterne

Der er brug for en langsigtet plan, mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug og Fødevarer, som er kommet med et udspil.

Resultat af forsøg med no-till skal nu vise sig i høsten på Nordlangeland

Ulrik Bremholm på Nordlangeland nåede at høste en god portion af sin vinterbyg, inden regnen satte ind. I år har han eksperimenteret med no-till på en femtedel af bedriften, så det er spændende at se, hvad udbyttemålerne viser.

Overarbejde kan koste dyrt

En medarbejder må over en periode på fire måneder i gennemsnit maksimalt arbejde 48 timer om ugen, påpeger Patriotisk Selskab.
Side 1 af 56 (1111 artikler)Prev1234567545556Next