bannerPos

Patriotisk Selskabs formand midt i en corona-tid:: Landbrugets omdømme er styrket

- Den forhøjede arveafgift kan få konsekvenser, som rækker langt ud over landbrugets rækker. Det er meget besynderligt i en tid, hvor jobskabelsen i yderområderne er afgørende for sammenhængskraften i landet, påpegede Patriotisk Selskabs formand Peder Cederfeld, som i år måtte aflægge sin beretning online. Arkivfoto

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
22-10-2020 08:00
Landbruget og fødevareproducenterne præsterer og leverer, og det bliver værdsat. Og dét skal vi bruge klogt, lød bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, da Patriotisk Selskab i sidste uge måtte afvikle generalforsamlingen digital, og hvor et halvt hundrede medlemmer fulgte med online herhjemme foran computerskærmen.

GENERALFORSAMLING Coronaen har med ét ændret verdenen for os alle. Det gjaldt også Patriotisk Selskabs generalforsamling i tirsdags, som for første gang i selskabets lange historie måtte afvikles digitalt, og derfor også kom til at handle om følgerne af pandemien.

- Men mens det meste af Danmark i foråret lukkede ned, arbejdede landbruget og hele erhvervet professionelt videre. Forsyningskæderne til landmanden fungerede, landmændene og fødevareproducenterne var på arbejde hver dag, og medarbejderne i butikkerne satte friske varer på hylderne. Midt i al uvisheden gav denne forsyningssikkerhed ro og tryghed. Så selv om coronaen sætter meget på standby, så fortsætter landbruget sit bidrag og sit medansvar, og omdømmet styrkes.

Det understregede bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg ved Assens, da han tonede frem på computerskærmen med sin beretning.

 

50 »deltagere«

Afviklingen af generalforsamlingen skete via platformen Microsoft Teams. I forvejen havde omkring et halvt hundrede af foreningens medlemmer skaffet sig det fornødne link, så de hjemme fra stuen eller måske godskontoret både se og høre formanden.

Og efterfølgende både debattere beretning og regnskaberne samt stemme, idet også valghandlingerne var blevet digitale denne aften (se mere herom i næste uges avis, red.).

 

Bæredygtighed

Formanden så muligheder for at bruge denne styrkelse af landbrugets omdømme positivt.

- At bruge omdømmet klogt handler om at sikre, at landbruget i Danmark og i EU stadig står stærkt – også på den anden side af coronaen. Det er nu, vi skal holde momentum. Bæredygtighed kan være et af de kloge indsatsområder, lød det fra formanden og fortsatte:

- Bæredygtighed er sund fornuft. Snusfornuft. Holdbarhed. Et udtryk for, at der er balance i tingene. Balance mellem produktionens økonomiske udbytte og produktionens konsekvenser for miljø og for mennesker. Danske landbrugsvirksomheder er allerede bæredygtige. De tænker måske bare ikke over det, og de viser det heller ikke frem. ’

- Det skal vi blive bedre til, konstaterede Peter Cederfeld de Simonsen. 

Den nye generation

At bruge det gode omdømme klogt handler også om at indtænke næste generation, påpeger formanden.

- De unge er både vores nye medarbejdere og vores kommende forbrugere. Derfor er det vigtigt, at vi som erhverv hele tiden er i sync med de unge. Og lige så vigtigt: At regeringen bakker dem op og sikrer gode økonomiske og strukturelle vilkår, når de skal bære stafetten videre.

Desværre kan stigningen i bo- og gaveafgiften betyde, at mange virksomhedsejere må kigge langt efter nogen at give stafetten til.

- De unge springer ikke til det, og man forstår dem godt. Højere afgift er en direkte forøgelse af deres gæld. En arveafgift på 15 procent betyder, at arvtageren til en af vores gennemsnitsejendomme skal sætte omkring 400.000 kroner til side årligt for at kunne betale arveafgiften ved et generationsskifte. Dét beløb svarer omtrent til udgiften til en medarbejder, lød det videre i formandsberetningen på skærmen.

Det er ikke ligefrem opløftende udsigter for de unge landmænd og heller ikke for andre familieejede virksomheder, som skaber arbejdspladser i lokalsamfundene.

- Den forhøjede arveafgift kan få konsekvenser, som rækker langt ud over landbrugets rækker. Det er meget besynderligt i en tid, hvor jobskabelsen i yderområderne er afgørende for sammenhængskraften i landet. 

Efterafgrøder

På online-generalforsamlingen kom Peter Cederfeld de Simonsen også ind på flere af de krav, som rettes mod landbrugets udøvere i dagligdagen.

Det gjaldt blandt andet tredoblingen af de målrettede efterafgrøder og en fremrykning på et år.

- Det skete uden nogen form for faglig begrundelse. Og det er udtænkt og udregnet bag et skrivebord, uden hold i virkeligheden. Det er helt uacceptabelt, når ikke engang Landbrugsstyrelsens egen it-håndtering kunne følge med, påpegede patrioternes formand.

- Erhvervet har jo hele tiden bidraget til det fælles ønske om at nedbringe mængden af kvælstof, så hvorfor denne voldsomme fremfærd, spurgte han, når al forskning og praksis viser, at efterafgrøder i den mængde ikke virker.

- Efterafgrødekravet er ikke blot en dyr og dårlig løsning. Det er også et trist eksempel på en løsning, som bygger på generelle krav og virkemidler i stedet for at bygge på viden om, hvor udfordringerne reelt ligger, påpegede formanden. 

Gode år

Peder Cederfeld glædede sig over, at både 2019 og 2020 har været relative gode år for dansk landbrug. I 2019 var der høje udbytter i planteavlen, prisstigninger på svinekød og gode resultater for mælkeproducenterne. Også indeværende år tegner godt.

Høsten 2020 ligner gennemsnittet for de seneste fem år – til trods for store vandmængder i efteråret og det meste af vinteren, til trods for tørke i foråret - og til trods for corona-pandemien.

- En sund og bæredygtig økonomi er ikke kun afhængig af vind og vejr og vilkårene i verden omkring os. Den er også afhængig af godt købmandskab, god ledelse og et årvågent blik på nøgletallene, pointerede Patriotisk Selskabs formand. 

Overskud på 800.000

Han roste videre Patriotisk Selskab og medarbejderne, som klarer sig godt i et vanskeligt og konkurrencepræget marked.

Selskabet har i regnskabsåret opnået et resultat på 805.280 kroner efter skat, hvilket blev betegnet som tilfredsstillende.

I den del af beretningen kom Peder Cederfeld ind på forskellige fusioner, som vinder frem i disse år, blandt andet med Velas.

Derfor er forventningen, at man fremover vil se en anden struktur i hele rådgivningsmarkedet, og i samarbejdet med Seges.

Samarbejdsrelationer er også en vigtig del af Patriotisk Selskabs strategi, som er gået ind i en ny femårig periode. Samtidig er målsætningen, at antallet af aktive medlemmer fortsat vækster, og omsætningen stiger, og at medarbejdere fastholdes og udvikles.

- Det er de unge, som fremadrettet skal sikre rekruttering, branding, udvikling, læring og digitalisering over en bred kam. Især i en tid, hvor hele rådgivningsbranchen er i bevægelse, sagde formanden og tilføjede samtidig, at selskabet samtidig også gør en aktiv indsats for at fastholde seniorer og sikre overlevering af viden i god tid.

 Mere fra generalforsamlingen i næste uge

0

Kartoffelprojektet kulet ned

- Det kunne have blevet et rigtigt spændende projekt for os landmænd at samarbejde om, lyder det fra en ærgerlig initiativgruppe bag de nu kuldsejlede planer om en fynsk kartoffelmelsfabrik.

Kold College afholder alternativt åbent hus

Lørdag den 21. november er der mulighed for privat rundvisning på de tre uddannelsesgrene, der tilbydes på Kold College. Man skal blot booke tid på skolens hjemmeside.

Juletræsfældningen er godt i gang

Covid-19 sætter sit præg over hele landet – også på juletræsmarkedet. Julen kommer dog heldigvis uanset, så der skal stadig fældes og sælges juletræer.

Online overblik over fodersiloerne

Sparet tid, overblik og en effektiviseret arbejdsgang er blandt de fordele, som svineproducent Jakob Krogh Andersen på Egensøgaard i Martofte har opnået med installering af niveaufølere fra NiveauTeknik i fodersiloerne.

Ny model ændrer EU-støtten – og styrker dyrelivet

Landmænd kan i fremtiden formentlig lade naturen råde uden at blive trukket i støtte. Det vækker begejstring hos både landmand og forsker i biodiversitet.

Deadline for minkavlen

På Ellinge Minkfarm og hos alle kollegerne har det de seneste 10 dage været en kamp mod uret at skulle aflive samtlige mink. Den ulykkelige situation har samtidig været nærmest uden informationer fra myndighederne.

Erfarne kræfter i nyt tæt partnerskab

Nybolig Landbrug og VKST går sammen om at styrke rådgivningen til kunder i forbindelse med salg af landbrugsejendomme.

Med det nye år følger nye miljøkrav

Nye krav om miljøledelse træder i kraft til næste år. Ifølge miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, er formålet at forebygge utilsigtet miljøpåvirkning omkring bedriften og uheld.

Kvægårsmødet aflyses

Corona-situationen betyder, at de fynske kvægfolk ikke kan mødes til det traditionelle årsmøde før jul.

Der er travlhed i tømrerfirmaet

Erfaringen er stor og de varierende opgaver er mange for håndværkerne hos Arne Mose Hansen. Helt aktuelt er den midtfynske tømrervirksomhed i gang med hele tre staldbyggerier på Fyn, men derudover er opgaverne i ordrebogen fordelt rundt i hele landet.
Side 1 af 63 (1245 artikler)Prev1234567616263Next