bannerPos

Vinderen af Familielandbrugets initiativpris bliver en nordjyde

14-09-2020 07:51

Begge nominerede til Familielandbrugets Initiativpris er fra Nordjylland. Det bliver enten »Håbet« ved Irene og Erik Rasmussen fra Uggerby ved Hjørring, eller »Anesminde I/S« ved Søren og Bent Højgaard Andersen nær Løgstør, er løber af med sejerne den 5. oktober.

Vinderen af Familielandbrugets Initiativpris skal findes i Nordjylland, hvor de to nominerede til årets priskommer fra. Det sker når Familielandbruget afholder årsmøde den 5. oktober.

De to kandidater er »Håbet« ved Irene og Erik Rasmussen i Uggerby ved Hjørring og »Anesminde I/S« ved Søren og Bent Højgaard Andersen i Løgstør. De nominerede er indstillet af henholdsvis Vendsyssel Familielandbrug og NF Plus.

Håbet

På Håbet, ved Irene og Erik Rasmussen, har man fokus på arbejdsgang, bundlinje og dyrevelfærd og har senest sat gang i en ombygning af ungdyrstalden for at skabe bedre forhold for kvierne.

Ombygningen sker indenfor de fysiske rammer, det giver et rationelt flow i arbejdsgangen og et minimum af omkostninger for byggeriet.

- Den slags forbedringer mener vi i Vendsyssel Familielandbrug bør have mere fokus under mottoet »mere for mindre«, fortæller Inger Skamriis, som er formand i Vendsyssel Familielandbrug.

Erik og Irene købte ejendommen i 1994, dengang var der 32 hektar og nu er der 70 hektar og der drives i alt 130 hektar jord. Desuden udføres en del maskinstationsarbejde. Der er omkring 75 køer i stalden, som yder 12.000 kilo EKM og malkes af en malkerobot.

Håbet er et familielandbrug i ordets bedste forstand. Foruden Erik, arbejder sønnen Andreas på ejendommen.  Irene har arbejde udenfor hjemmet, men er i høj grad også aktiv på gården. Blandt andet har hun netop taget initiativ til at omskabe det gamle hønsehus til en lille gårdbutik.

Gennem alle år har Irene og Erik haft unge mennesker med særlige behov som praktikanter og medhjælpere på gården.

- Håbet er en god ramme – der er ro og orden – lige præcis sådanne rammer som giver sikkerhed og stabilitet i et ungt usikkert menneskes liv. Desuden og ikke mindst har Irene og Erik hjerterum og blik for de unges potentiale. Flere af de unge mennesker bliver ved med at komme i hjemmet og tre er gået i gang med landbrugsuddannelsen, fortæller Inger Skamriis og nævner ord som rettidighed, veltrimmet ejendom og omhyggelig indsats, om de beskedne vendelboer, som også altid er klar til at slå dørene op og vise deres landbrug frem.

Anesminde I/S

NF Plus indstilling til initiativprisen går til Anesminde I/ S ved Søren og Bent Højgaard Andersen i Løgstør.

- Anesminde er en gammel slægtsgård bygget i 1875. Et familielandbrug, der gennem flere generationer har forstået at tilpasse skiftende forudsætninger med respekt og ansvar for det omgivende samfund og dyb respekt for kulturen og naturen i området, lyder det fra Kurt Jørgensen, som er formand i foreningen.

I 2017 startede et glidende generationsskifte, så far og søn Bent og Søren, i dag deler ejerskabet ligeligt.

Der er 165 økologiske malkekøer med på stedet og mælken leveres til Thise Mejeri.

Markbruget består af 265 hektar., hvoraf de 110 ha er forpagtede. Markproduktionen anvendes hovedsaligt som grovfoder til den højtydende besætning, med mere end 11.000 kg. EKM pr ko. Derudover dyrkes forskellige specialafgrøder til salg.

Ejendommen har flere gange stillet sig til rådighed til åbent landbrug, ligesom områdets skoler ofte bruger ejendommen som besøgslandbrug i undervisningsøjemed.

- Ejerne er tro mod familielandbrugets grundværdier. Det har blandt andet medført en henvendelse fra Viking om salg af genetik til Sydamerika. Et af deres krav er, at genetikken skal komme fra et familielandbrug, som jo er den fremherskende produktionsform i disse områder, fortæller Kurt Jørgensen.

teba

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next