bannerPos

Nytårsudtalelse: Større handlefrihed og fleksibilitet for fremtidens landbrug

- Den nye generation af dygtige, unge mennesker har et andet syn på dét at drive landbrug og virksomhed, og vovemod og handlekraft til at kunne sikre dansk landbrug en fremtid, påpeger Peder Cederfeld i sin nytårsudtalelse.

Redaktionen

29-12-2018 08:00
- At lade de større bedrifter betale EU-gildet er konkurrenceforvridende og en glidebane mod juridisk omlægning, påpeger formanden for Patriotisk Selskab.

Af Peter Cederfeld de Simonsen, formand for Patriotisk Selskab

2018 lakker mod enden, og det er tid til at gøre status og se fremad.

For mange danskere og for landbruget i særdeleshed vil 2018 blive husket som året med den tørreste og varmeste sommer i mands minde.

En langvarig tørke ramte hele landet og fik store konsekvenser for den enkelte landmand og for Landbrugsdanmark som helhed.
Derfor står mange familier rundt om i landet i en vanskelig situation.

Håb om holdbare løsninger

Vejrmæssigt kan vi kun håbe, at 2019 byder på mildere vinde.

Politisk kan vi glæde os over, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen – som var nytiltrådt, da tørken ramte – har udvist stor åbenhed for at skabe større fleksibilitet og handlefrihed for landbruget og dermed større spillerum for os selv til at vise vejen, finde holdbare og realistiske løsninger og skabe balance mellem miljø, landbrug, bæredygtighed osv.

Netop det at vise vejen og sætte dagsordenen har Patriotisk Selskab i årets løb gjort en stor indsats for. Sammen med Tænketanken Frej deltager vi i et projekt, der skal munde ud i en række ambitiøse og holdbare løsninger til fremtidens fødevareproduktion.

Fælles europæisk landbrugspolitik

Kigger vi ud i verden, har vi udsigt til en ny fælles europæisk landbrugspolitik: CAP 2020.

Med langt over 40 millioner mennesker beskæftiget inden for europæisk landbrug udgør erhvervet den største arbejdsgiver i EU. Der er derfor store summer på spil, når en fælles europæisk landbrugspolitik skal tilrettelægges med henblik på at sikre forbrugerne en høj fødevarekvalitet og -forsyning, sikre landmænd fair vilkår og bane vejen for jobskabelse og indtjening i landdistrikterne.

Så meget desto vigtigere er det, at den ny fælles politik – som udvikles i en international brydningstid – ikke skaber konkurrenceforvridning mellem små og store landbrug. At lade de større bedrifter betale gildet i form af støttelofter, omfordeling og anden reduktion af støtten er ikke blot undergravende for konkurrencesituationen, det er også en glidebane for juridisk omlægning af de store bedrifter.  

Lad os arbejde for, at landbrugsstøtten som minimum fastholdes på det nuværende niveau og med det mål for øje, at støtten bruges til at optimere og sikre, at landbruget og hele landbrugserhvervet drives bedst muligt.

Generationsskifte

At drive og videreudvikle et landbrug - hvad enten det sker på dansk eller europæisk jord - kræver, at den unge generation er parat til at tage over, når den ældre generation takker af. Hver tredje virksomhedsejer i dansk landbrug er over 65 år, og mange ejendomme står over for et generationsskifte inden for de kommende år.

I den daglige rådgivning hos Patriotisk Selskab har generationsskifter stort fokus, og som rådgivere er vi parate til at tage imod en ny generation af dygtige, unge mennesker. En generation med et andet syn på dét at drive landbrug og virksomhed, og med vovemod og handlekraft til at tænke nyt og anderledes, spotte tidens tendenser og sikre dansk landbrug en fremtid.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet en glædelig jul og et godt og udbytterigt nytår.

 

Besøg i Odense tæt ved sidste års tal

43.459 besøgte Det Fynske Dyrskue, trods det elendige vejr lørdag.

Halm er fremtiden

Der er masser af nye muligheder for udnyttelse af halm som miljø- og klimavenlig råvare til blandt andet energi. Det er emnet for et arrangement, som Danske Halmleverandører indbyder alle interesserede til hos Heden Maskinforretning på torsdag.

18.000 gæster fredag og regnvejr lørdag i Odense

Efter en flot start i solskin er det fynske dyrskue druknet i regn i dag, hvor de bedste dyr blev kåret. Til gengæld er vejrudsigten lovende for skuets sidste dag søndag.

Spirende fynsk kartoffelprojekt

Et år efter offentliggørelsen af planerne om en kartoffelmelsfabrik ser bestyrelsesformand Lau Hvid Hansen optimistisk på realiseringen af muligheden for, at fynske landmænd kan føje denne specialafgrøde til markplanen.

Præmieliste for kødkvæg på Det Fynske Dyrskue

Se her, hvor alle kødkvæg blev bedømt af dommerne på førstedagen. Dyrskuet i Odense fortsætter i dag og i morgen.

Præmieliste for malkekvæg på Det Fynske Dyrskue

Se her, hvor alle malkekøer blev bedømt af dommerne på førstedagen. Dyrskuet i Odense fortsætter i dag og i morgen.

- Stoltheden springer i øjnene her på dyrskuepladsen

- Her midt i Odense er Det Fynske Dyrskue hvert år med til at minde os om, hvorfor vi med god grund kan være stolte af dansk landbrug og danske fødevarer, lød det fra Torben Povlsen ved åbningen af årets skue.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Praktisk Porcus-app letter dokumentationen

Siden 1. januar i år har et EU-krav betydet, at behovet for halekupering skal dokumenteres skriftligt. Porcus Svinefagdyrlæger er klar med en gratis app, der gør dokumentationen ualmindelig enkel.
Side 1 af 30 (600 artikler)Prev1234567282930Next