bannerPos

Frisk femogtyveårig

Kurt Reindel, tidligere direktør på det nedlagte Tommerup Væveri, fortalte om tilblivelsen af Hørvævsmuseet, som han blandt andet skænkede et par store gamle damask-maskinvæve. Til venstre receptionens ordstyrer, bestyrelsesmedlem Bodil Lindeloff.

Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
24-07-2019 08:00
Hørvævsmuseet på Krengerup fejrede forleden 25-års jubilæum »still going strong«. Det landskendte museum er ligesom naboen, Danmarks eneste Skodamuseum, med til at skabe liv i tidligere landbrugsbygninger på Krengerup Gods

Der var fuldt hus i festteltet, da Hørvævsmuseet, som er indrettet i den tidligere kvægstald på Krengerup Gods ved Glamsbjerg, tirsdag den 9. juli holdt 25-års jubilæumsreception.

I sin velkomst sagde museets formand, Marianne Krämer, blandt andet:

- Museet er still going strong. Vi har lavet et jubilæumsskrift, der fortæller om de 25 år – og sætter fokus på fremtiden. Vi fik ved starten doneret en del store væverimaskiner, og vi er nu i gang med at »genfortælle« museet. Og mange af vores ca. 70 frivillige medarbejdere vil være her hele dagen – og besvare spørgsmål.

Formanden rettede en tak til museets stiftere, hvoraf flere var mødt op til receptionen. Der var tak til Krengerups ejere, familien Rantzau, til Skodamuseet, til Assens Kommune, Fynske Bank og flere sponsorer. Der var stor tak til museets frivillige medarbejdere. Og til duoen »Rosinante«, som bidrog med musikalske indslag.

Fra vækst til tekstil

Efter fællessang af »Du danske sommer, jeg elsker dig« var næste taler en af stifterne, Inger Smedegaard, som blandt andet sagde:

- Hørvævsmuseet bygger på en stor ide, der er vokset op efter at være spiret frem af et lille frø. Det var vigtigt at finde de rigtige mennesker og den rigtige placering. Ideen var at starte et sted, hvor hørren kunne præsenteres fra vækst til tekstil. Et særkende for museet er: »Man må godt her!«

En anden af stifterne, Kurt Reindel, tidligere direktør på det nedlagte Tommerup Væveri, fortalte om tilblivelsen af Hørvævsmuseet, som han blandt andet skænkede et par store gamle damask-maskinvæve. Museet viser i dag et stykke dansk landbrugs- og industrihistorie, som levendegøres af de mange frivillige, der fremstiller damaskduge, servietter, olmerdug, viskestykker og meget andet efter de gamle mønstre.

Bevarelse gennem benyttelse

Krengerups ejer, Ulrik Rantzau, fortalte i sin tale, at han ikke var ret gammel, da museet blev startet. Alligevel havde han forskellige opgaver i den forbindelse.

- Hørvævsmuseet viser i dag et muligt svar på spørgsmålet om, hvad man skal/kan bruge gamle landbrugsbygninger til, som ikke længere er brugbare til landbrugsformål, påpegede Ulrik Rantzau. Her var det kvægstalden, der fik en ny anvendelse, hvilket en montre på museet fortæller om.

- Kodeordet er »Bevarelse gennem benyttelse«. En vigtig ting i den sammenhæng er glæden ved den aktivitet, der driver værket. Derfor er det vigtigt, i lokalsamfundet at finde dem, der brænder for en ide.

- For godset er det svært at drømme sig til en bedre udnyttelse af bestående bygninger. Stor ros til de mange frivillige, uden hvis indsats en aktivitet som Hørvævsmuseet ikke kunne eksistere. Held og lykke - og tak for indsatsen.

1650 ha land- og skovbrug

Efterfølgende fik LandbrugFyn en snak med Ulrik Rantzau mellem Krengerups tidligere avlsbygninger, hvoraf kvægstalden nu i 25 år har rummet Hørvævsmuseet, og hvor godsets fredede stråtækte kørelade siden 2001 har dannet ramme om Danmarks eneste Skoda Museum.
Krengerup Gods, der blev oprettet i slutningen af 1500-tallet, består af tre hovedgårde: Krengerup, Brahesholm og Søholm, og godset har siden 1770 været i slægten Rantzaus besiddelse. I 1783 skiftede Krengerup navn til Frederikslund, da gården blev opkaldt efter ejeren, Frederik Siegfred Christiansen Rantzau. I 1917 fik Krengerup atter sit oprindelige navn tilbage.

I dag er Krengerup, Brahesholm og Søholm moderne land- og skovbrugsvirksomheder, der ejes af 32-årige Ulrik Rantzau, der er niende generation Rantzau på godset.

- Jeg overtog bygninger og jord i 2009, og resten inden for de sidste års tid, fortalte Ulrik Rantzau. Bedriften omfatter i alt ca. 750 ha ager og ca. 900 ha skov. Af medarbejdere er der to skovfogeder, en driftsleder, en fast traktorfører, en fleksibelt ansat medarbejder, en elev og en håndværker, som blandt andet tager sig af park og have og de mange gamle bygninger.

Til slut pegede Ulrik Rantzau endnu en gang på vigtigheden af at være åben for ideer til nye anvendelser af bevaringsværdige bygninger, der på grund af udviklingen har mistet deres landbrugsmæssige værdi.

 

Regler for nødslagtning præciseres

Kreaturer må kun slagtes på marken ved akut tilskadekomst eller hvis et vildt dyr på slagteriet vil kunne være til fare for sig selv og sine omgivelser.

Handelsgigant i højt gear

Gasa Group er blandt de helt store spillere på det europæiske blomstermarked, og med det nye domicil i Odense er den fynske handelsvirksomhed gearet til fremtiden.

Fordel for følgeerhverv

EU’s støttekroner har med udvidelsen af Lars Iversens bedrift også åbnet for flere arbejdspladser.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Fynsk Kvæg har fået ny formand

Næstformand Peter Høj tager over efter Lars Iversen, der siden år 2000 var været de fynske kvægbrugeres førstemand.

Udfordringer og muligheder i grovfoder

Fynske majsmarker og attraktive græssorter var i fokus, da Kvægrådgivning Danmark sammen med DLG forleden inviterede til grovfodermøde hos mælkeproducent Palle Bjerggaard Hansen i Såderup på Østfyn.

Fra kultur til køer

Den tidligere kulturchef i Odeon er ansat som ny dyrskuechef.

Blev selvstændig uden bankens hjælp

Banken sagde nej, og så måtte den unge Thomas Bæk Jensen gøre det selv. Købe et slidt husmandssted, etablere malkerum og købe 40 køer. I dag sidder han for bordenden på Kjærholm – en mælkeproduktionsejendom med plads til knap 300 malkekøer.

Gør plads til næste års blomsterstriber

Det er en god idé at tænke de populære sommerblomster ind i efterårsarbejdet, opfordrer maskinstationsejer Bjarne Nygaard.

Rytteriet opfylder rytterens ønsker

Eva Overgaard har pr. 30. august fået indfriet drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende, og byder nu hestefolket velkommen til et bredt udvalg af rideudstyr i »Rytteriet«, der har til huse i snedkeriet på Valdemars Slot.
Side 1 af 36 (704 artikler)Prev1234567343536Next