bannerPos

Fugleinfluenza giver frustrerede høns

Efter fund af rovfugl med fugleinfluenza, har Fødevarestyrelsen meddelt, at alle udegående hønsehold skal holdes inden døre. Det kan give problemer med stress, fjerpilning og i værste fald kannibalisme. Arkivfoto

Tekst og foto: Henriette Lemvig

Fagjournalist
18-11-2020 09:46
Når udegående høner, som følge af offentlige påbud, pludselig ikke længere har adgang til udearealet, opstår en for hønerne frustrerende situation. Frustrationerne kan udmønte sig i stress, fjerpilning og i værste fald kannibalisme.

Som følge af forhøjet trusselsniveau for fugleinfluenza indførte Fødevarestyrelsen fra den 6. november krav om midlertidig indelukning eller overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab. 
Problemer med høns, der pludselig skal holdes inden døre, synes ifølge Niels Finn Johansen, fjerkrækonsulent hos Seges, at være størst i de små hønsehold, hvor næsten alle høner bruger det meste af deres vågne tid på udearealet. Indelukning af sådanne flokke opleves af hønerne som en betydelig indskrænkning af deres adfærdsmuligheder.

Som i næsten alle andre sammenhænge gælder det om at forebygge. Hvis det er muligt, bør man som det første give hønerne mere plads indendørs. Samtidigt bør man ændre pasningen af dyrene således, at den beskæftigelse og adspredelse, hønerne normalt får udendørs, flyttes ind i hønsehuset. Herudover bør man optimere næringsstofforsyningen og i øvrigt sikre, at klima, hygiejne og lys i hønsehuset er optimalt.

- Det er vigtigt at iværksætte de forebyggende foranstaltninger senest samme dag og gerne et par dage før, at hønerne lukkes inde, lyder det fra konsulenten.

Hønsegård kan overdækkes

Forskrifterne fra Fødevarestyrelsen siger, at man i forbindelse med fugleinfluenza skal holde hønerne under tag. Det betyder i praksis, at man har lov til at etablere et overdækket areal i forbindelse med hønsehuset til erstatning for det rigtige udeareal. Taget skal være så tæt, at vilde fugle ikke kan tabe klatter ned til hønsene og under ingen omstændigheder komme ind i arealet. I små hønsehold kan en kraftig presenning udgøre taget, men vær opmærksom på, at der skal være så meget hældning, at regnvand løber af.

Det overdækkede udeareal skal være afgrænset med vægge af kraftigt net fra jord til tag, der sikrer, at hønerne ikke kan komme ud, og at vilde fugle ikke kan komme ind. Galvaniseret eller plasticbelagt trådhegn med max. 5 x 10 cm maskestørrelse anbefales.

En anden mulighed kunne være at sætte en drivhustunnél i forlængelse af hønsehuset. Det anbefales at sætte plader nederst på indersiden, så hønerne ikke hakker hul i plastikvæggene.

En tredje mulighed kunne være at give hønerne adgang til yderligere areal, som kan frigøres til formålet i eksisterende bygninger, f.eks. maskinhus, lade eller andre stalde. 

- Det handler først og fremmest om at give hønerne mere plads, som erstatning for adgangen til udeareal. Det bør sikres, at det nye areal er hygiejnisk, tørt og attraktivt. Brug dette areal til daglig udfodring af grovfoder, anbefaler Niels Finn Johansen.

Risiko for kannibalisme

Når hønsene uventet skal være indendørs, vil risikoen for kannibalisme stige. I de tilfælde, hvor der er opstået kannibalisme, er man nødt til at dæmpe lyset kraftigt. 

- Straks man ser den første høne med blødende sår, skal man begynde at dæmpe lyset. Herefter skal man holde skarpt øje med flokken. Kommer der flere med blødende sår, dæmper man mere – og mere indtil kannibalismen ophører. 

- Efter nogle dage uden kannibalisme begynder man igen forsigtigt at øge lysstyrken, idet man naturligvis iagttager høneflokken nøje og sikrer, at kannibalismen ikke genopstår, forklarer Niels Finn Johansen.

Under denne proces bør man, samtidigt give hønerne et mere koncentreret foder og et ekstra tilskud af fiskemel, 3-5 g/høne pr. dag. Fiskemelet blandes sammen med fuldfoderet. 
Det bemærkes, at kannibaliserede dyr skal fjernes fra stalden. Let skadede dyr kan isoleres i separate rum indtil sårene er helet. Svært skadede dyr skal aflives.
 

0

Københavnerne hyldede fremtidens landmænd

Torben Povlsen glæder sig over den overvældende opbakning til produktionsdanmark ved demonstrationerne forrige lørdag. Han var selv på talerstolen ved Langelinie.

Ingen landbrugsstøtte til at droppe CO2-udledende marker

Det kan give stor klimagevinst at tage lavbundjorde ud af produktionen, men EU-Parlamentet vil ikke give landbrugsstøtte til det.

Venstre: - Den grønneste landbrugsreform nogensinde

Nye økoordninger kan fremme nye udviklingsmuligheder for dansk landbrug, siger V-parlamentsmedlem Asger Christensen.

Økologisk Landsforening: - Bedre end den gamle landbrugsstøtteordning

Nye regler om økoordninger for landbrugsstøtten belønner indsatser for fælles samfundsgoder for alle EU’s borgere, siger politisk chef i ØL, Sybille Kyed.

Unge var klar til at hjælpe

Sønnens landbrugsskolekammerater og venner bidrog fra tidlig morgen til sen aften, da de mange mink på Ellinge Minkfarm skulle aflives.

Har brugt 200.000 kroner på sagen – indtil videre

- Vi er oppe mod en stor magt, og derfor har der været brug for konsulent- og advokatbistand, siger ejeren af Rønningesøgaard. Han har måttet udarbejdet tre høringssvar, og savner som berørt lodsejer opbakning fra Landbrug & Fødevarer.

- Vi bliver fuldstændig kørt over

Stig Bille Brahe Selby, der får to kilometer gasledning gravet ned i Rønningesøgaards marker, føler sig krænket over erstatningen og hele sagsforløbet for projektet, der skal sikre norsk naturgas til en polsk købmandsforretning, som han udtrykker det.

Kartoffelprojektet kulet ned

- Det kunne have blevet et rigtigt spændende projekt for os landmænd at samarbejde om, lyder det fra en ærgerlig initiativgruppe bag de nu kuldsejlede planer om en fynsk kartoffelmelsfabrik.

Kold College afholder alternativt åbent hus

Lørdag den 21. november er der mulighed for privat rundvisning på de tre uddannelsesgrene, der tilbydes på Kold College. Man skal blot booke tid på skolens hjemmeside.
Side 1 af 63 (1253 artikler)Prev1234567616263Next