bannerPos

- Stoltheden springer i øjnene her på dyrskuepladsen

- Der er uendeligt meget at være stolt. Ta’ bare et kig her på den fynske dyrskueplads, lød det fra dyrskueformand Torben Povlsen ved åbningen af Det Fynske Dyrskue i Odense. Foto: Erik Hansen

Tekst og foto: Camilla Bønløkke

Fagjournalist
14-06-2019 12:15
- Her midt i Odense er Det Fynske Dyrskue hvert år med til at minde os om, hvorfor vi med god grund kan være stolte af dansk landbrug og danske fødevarer, lød det fra Torben Povlsen ved åbningen af årets skue.

- Lad mig starte med ordet »klima«, og med tilføjelsen: Grøn, grønnere, grønnest.

Sådan indledte dyrskueformand Torben Povlsen, da han fredag åbnede årets fynske dyrskue, og henviste til de seneste to store valgkampagner.

- Der er ingen tvivl om, at klima ligger helt i top på prioriteringslisten, både hos politikere og vælgere. Desværre har debatten ofte fået karakter af en styrkeprøve i at være mest grøn. Og med en syndebuk, der i mange tilfælde er landbruget.

- I kampens hede er det som om, at mange har glemt, at Danmark ikke bare er et landbrugsland med lange og stolte traditioner, men også et af verdens mest klimaeffektive og bæredygtige landbrugslande, pointerede han ud gennem højtalerne på Dyrskuepladsen. 

- Man har glemt, at dansk landbrug med sin produktion og eksport af kvalitetsfødevarer hver dag bidrager med store summer til den danske økonomi og den danske velfærd. Det er som om, at stoltheden over dansk landbrug er gået i glemmebogen, sagde formanden for Det Fynske Dyrskue og for Centrovice, og slog her fast, at det både er forstemmende og uforståeligt.

- For der er uendeligt meget at være stolt. Ta’ bare et kig her på den fynske dyrskueplads.

Stolthed på skuet

Begrebet stolthed var generelt centralt i Torben Povlsens dyrskuetale:

- Fødevaremarkedet, i hjertet af Den Fynske Dyrskue, hvor lokalt producerede fødevarer ligger side om side med delikatesser fra det danske forrådskammer. Dyreudstillingen, Det Fynske Dyrskues rygrad, hvor et kig indenfor i staldene viser det flotteste opbud af landbrugets dyr. Maskinudstillingen, hvor de store landbrugsmaskiner minder os om, hvem der hver dag baner vejen fra jord til bord. Og de mange udstillere ved handelsboderne.

- Alle er de med til at tegne billedet af et landbrugsland, som alle kan og bør være stolte af, understregede formanden fra hovedtribunen på dyrskuepladsen, der samtidig takkede alle - ansatte, frivillige, udstillere og alle andre - for den store indsats, der er blevet ydet før og under de tre dyrskuedage.

Mere om dyrskuet på nettet og i næste nummer

Da Det Fynske Dyrskue foregik efter trykningen af denne avis, kan vi i denne omgang kun bringe uddrag fra dyrskueformand Torben Povlsens tale ved åbningen.

Nyheder og billeder af skuets vinderdyr kan allerede nu studeres på LandbrugFyns hjemmeside, og i næste uges LandbrugFyn bringes den store reportage med skuets vindere og stemning fra årets største begivenhed i fynsk landbrug.

                 Redaktionen

Spændende fremtid for halmen

Der er mange muligheder for, at halm bliver brugt og får en merværdi, siger Hans Stougaard, der efter 23 år som formand for Danske Halmleverandører ikke stiller op til genvalg på generalforsamlingen 3. marts.

Sunde hønsefødder i kyllingestalden

Svidninger på trædepuderne er en vigtig indikator for dyrevelfærden i kyllingestalde. Med effektiv ventilation og selvrensende varmevekslere har sydjysk landmand reduceret svidningerne til under en procent.

Vandløbene passes bedre

Generelt er der tilfredshed med kommunernes indsatser, lyder det ved generalforsamlingerne i de lokale vandløbslaug. Kun i Middelfart er der markante problemer på grund af manglende kommunal oprensning.

DLG tjente 36,5 millioner på Fyn

Den fynske grovvareafdeling er forbillede for DLG’s nye landsdækkende struktur.

625 kroner kiloet

Karl Larsen fra Herrested på Østfyn er for femte år i træk først med nye danske kartofler.

Udskyd skatten på ubestemt tid

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit, fortæller Velas-skatteekspert.

Virksomme veteraner

2019 var et aktivt og begivenhedsrigt år for Motor og Veterantraktor Klubben Fyn.

Ib Jensen stopper

Fyns Familielandbrug skal vælge ny formand på den kommende generalforsamling.

Vådt år for planteavlen

Efter tørken i 2018 blev 2019 et af de vådeste år nogensinde, fastslog Fyns Familielandbrugs formand på LRS’s planteavlsaften i Svendborg.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.
Side 1 af 45 (897 artikler)Prev1234567434445Next