bannerPos

Forældrekøb: Skærpet beskatning på vej

Hvis loven bliver vedtaget, bliver det fremover mindre attraktivt at udleje boliger under virksomhedsordning til sine børn, fortæller chefkonsulent hos Patriotisk Selskab, Mimi Shin Jensen.
23-09-2020 12:10

Det længe frygtede lovudkast om indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordninger er kommet. Heldigvis er det lempeligere end forventet - men det vil stadigvæk forøge skattebetalingen, såfremt boligen udlejes til et nærtstående familiemedlem.

Har man en bolig i virksomhedsordningen, som man udlejer til et nærtstående familiemedlem, for eksempel sit barn, så skal man ifølge chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab, være opmærksom på et lovudkast, som – hvis det bliver vedtaget – fra år 2021 vil gøre udlejningen mindre attraktiv. 

Lovudkastet er lempeligere end forventet, siger hun i en pressemeddelelse, men:

- I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2020 blev det varslet, at forældrekøb i virksomhedsordningen skulle afskaffes. Man ville eliminere muligheden for at opnå en skattefordel ved at kunne trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles personlige indkomst. For at ”lukke” fordelen blev det meldt ud, at forældrekøbsejendomme i virksomhedsordningen skulle tvangshæves. Det ville have medført en voldsom beskatning for forældre, som i sin tid i god tro har købt og placeret en forældrekøbslejlighed i virksomhedsskatteordningen, fortæller Mimi Shin Jensen og uddyber:

- Så galt ser det heldigvis ikke ud med det nye lovudkast, hvor tvangshævning ikke kommer på tale. Til gengæld vil man reducere skatteværdien af rentefradraget fra op til cirka 56 procent til cirka 33 procent.

Det skal ske ved to indgreb, forklarer chefkonsulenten.
 
- Man vil indføre en ny særlig rentekorrektion, som reducerer den skattemæssige værdi af renteudgifterne. Rentekorrektionen skal medregnes i den personlige indkomst, mens fradraget medregnes i kapitalindkomsten. Til beregning af rentekorrektionen anvendes den gældende rentekorrektionssats. Rentekorrektionen vil blive begrænset til kun at udgøre en andel af virksomhedens renteudgifter, så den ikke overstiger den faktiske skattemæssige fordel, som er opnået ved, at renteudgifterne indgår i virksomhedsordningen. Herudover vil man reducere kapitalafkastgrundlaget med en skematisk opgjort friværdi, siger Mimi Shin Jensen.

Hvem påvirkes og hvordan?

Man bliver omfattet af lovgivningen, hvis man udlejer en bolig, som ligger i virksomhedsordningen, til et nærtstående familiemedlem: 

- Et nærtstående familiemedlem kan være ens egne eller ægtefællens forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og svigerbørn, uddyber Mimi Shin Jensen og fortsætter:

- Reduktionen i kapitalafkastgrundlaget vil betyde, at man ikke længere kan få en lempeligere beskatning på boligens friværdi. I 2020 vil det dog ingen betydning få, da afkastsatsen igen er 0.  Herudover vil det heller ikke længere være muligt at reducere topskatten med renteudgifterne af boligens gæld. Det kan få en betydning på op til 23 procent af renteudgiftens skatteværdi.

Det forventes, at lovændringen træder i kraft for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere. 

hka
 

0

Landdistrikternes Fællesråd: Håber Folketinget erstatter penge fra EU

EU’s landbrugsreform står til at nedskære bevillingerne til det danske landdistriktsprogram, der også støtter landdistriktsudvikling ud over landbruget. Fællesrådet ser stadig håb for at fastholde støtteniveauet.

Mange landmænd har en mere bæredygtig virksomhed, end de tror

Ifølge Patriotisk Selskab kan en RISE-analyse give landmændene et overblik over, hvor bæredygtig deres virksomhed faktisk er.

Manden med de gode nødder

Lars Olesen er Danmarks største valnøddeavler. Hans mål er at gøre de sunde nødder til en nicheproduktion med en god indtjening.

New Holland i jysk samarbejde

De to fynske forhandlere, Kragmann og Egebjerg Smedie, har indgået strategisk samarbejde med Lyngfeldt A/S i Hadsten. Det vil styrke virksomhederne og vores kompetencer overfor kunderne, understreger Jesper Kragmann.

Ærlighed og god service

Et solidt kundeunderlag, specielt indenfor landbrugs- og entreprenørmaskiner, men også transport og personvognskunder, har været med til at sikre Ovethi – Dansk Dæk Service en stabil omsætning, trods coronasituationen i Danmark.

Besøg et minivådområde

Fire fynske landmænd inviterer til »åbent minivådområde« den 29. oktober.

Kartoffelfabrik er stadig i kog

Med kun 4.000 tilmeldte hektarer undersøger de fynske initiativtagere de sidste muligheder for at etablere en kartoffelmelsfabrik.

Geder skal pleje Svanninge Bakker

Naturstyrelsen vil benytte et større gedehold til at holde græsset, gyvel og den øvrige bevoksning i ave i det unikke naturområde på 80 hektar.

Solrig dag i den økologiske vinterraps

Vejret viste sig fra sin bedste side, da små 20 interesserede var samlet hos Jørgen Schiøttz-Christensen i Skårup, for at blive klogere på dyrkningen af økologisk vinterraps. Og budskabet var de erfarne dyrkere og konsulenter enige om: Et veletableret såbed er første skridt mod en succesfuld økologisk høst af vinterraps.
Side 1 af 61 (1207 artikler)Prev1234567596061Next