bannerPos

Vilde heste plejer truet naturtype

De vilde heste på Sydlangeland afgræsser et 110 hektar stort område. Hestene opfylder en vigtig funktion som landskabsplejere ved at fremme og vedligeholde overdrev, der er en truet naturtype, som kræver et lysåbent landskab.

Ebbe Mortensen

Freelance journalist
02-05-2020 07:43
En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Missionen lykkedes.

Da Naturstyrelsen Fyn i 2003 slap 18 vilde heste løs på et 36 hektar stort areal i Klise Nor ved Bagenkop på Sydlangeland, havde det to vigtige formål. Hestene skulle være med til at skabe en større biodiversitet gennem græsning og på den måde sikre og forbedre områdets overdrev, der er en truet naturtype.

Desuden skulle hestene være med til at skabe en helt ny og unik naturoplevelse på Langeland. I den forbindelse fik projektet økonomisk støtte fra EU til fremme af naturturisme.

- Det er lykkedes os at skabe både en varig attraktion og en god naturpleje, konstaterer skovrider og chef for Naturstyrelsen Fyn, Jakob Harrekilde Jensen, der slår fast, at de vilde heste på Langeland er kommet for at blive en permanent del af naturplejen på Naturstyrelsen Fyns arealer på Sydlangeland.

Det startede med en dialog

Ideen til at lade vilde heste indgå i naturplejen på Langeland opstod i 2002 i en dialog mellem Naturstyrelsen Fyn og Naturturisme I/S, der var et samarbejde mellem de fire sydfynske kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø med det formål at udvikle friluftslivet og outdoor-turismen på Sydfyn og i Det Sydfynske Øhav. Naturturisme I/S er i dag videreført som Geopark Det Sydfynske Øhav,

- På dette tidspunkt var man indenfor naturforvaltningen optaget af at finde alternativer til afgræsning med kvæg, og det førte til, at man valgte heste, som på det tidspunkt var noget meget nyt at bruge indenfor naturplejen i større skala, fortæller Jakob Harrekilde.

De første 18 heste af racen Exmoor kom til Langeland fra øen Tærø mellem Sydsjælland og Møn, hvor de havde levet vildt og passet sig selv i næsten 40 år. De 18 heste bestod af en flok med16 hopper, en hingst og et hingsteføl.

 

Den lille oldtidshest

  • Exmoor-ponyen er den ældste og mest primitive af de indfødte, britiske ponyer. Racen er også den mest rene og den, der genetisk ligger tættest på den oprindelige vildhest.
  • Racen siges at have eksisteret siden før istiden, og den har overlevet på grund af sin isolation i moseområderne, hvor den kun har ændret sig en smule.
  • De hårdføre Exmoor-ponyer er flere steder sat ud i store indhegninger i naturen, da de er gode til at skabe og vedligeholde lysåben natur.
  • Hestene lever af græs, buske og planter, og de kan på den måde sørge for, at områderne ikke gror til, men forbliver åbne. Samtidig gnaver hestene af træernes bark, hvilket giver levesteder til insekter og biller.
  • Exmoor-ponyen beskrives som en hest med et ædelt hoved med bred pande og fremstående øjne. Store, aflange næsebor og små velstillede ører. Halsen er kort og kraftig. Kroppen er kompakt og muskuløs.
  • Om vinteren sætter Exmoor-ponyen en tyk pels, der gør den i stand til at klare sig uden læ i al slags vejr. Pelsen er så isolerende, at hestene i vinterperioden kan ses med sne på ryggen, selvom kroppen er varm.

Nyt areal og blodfornyelse

De 36 hektar ved Klise Nor bliver stadigvæk afgræsset af vilde heste, men i dag bruges området af pensionerede hingste og vallakker. Den store flok, der i dag tæller cirka 40 heste om vinteren og godt 55 heste om sommeren, afgræsser i dag et 110 hektar stort område mellem Dovn Klint og Søgård Sø syd for Bagenkop. Her sørger de vilde heste for at holde landskabet åbent til gavn for planter og dyr.

- Da vi tog det store areal i anvendelse, fik vi samtidig en hingst fra Tyskland for at få noget blodfornyelse. Der havde været problemer med indavl i den oprindelig flok fra Tærø, hvor flere af hopperne havde problemer med at fole. Der var også problemer med blindhed hos nogle af hestene, fortæller Jakob Harrekilde.

I dag er problemerne med indavl elimineret.

- Vi har med års mellemrum fået en ny hingst ind. Det er vilde heste, så normalt giver vi ikke hestene navne, men hingstene har et navn, fordi der altid kun er én hingst i flokken. Den første hingst hed Felix, derefter kom Nemo, og sidste år satte vi den nye hingst, Zeus, ind, som vi sjovt nok fandt på racens hjemegn Exmoor i det sydvestlige England, fortæller Jakob Harrekilde.

Sjældne plantearter

Det 110 hektar store område, hvor de vilde heste går og græsser, er et såkaldt Natura 2000-område, som er et fælleseuropæisk projekt, der drejer sig om naturbeskyttelse med en overordnet målsætning om at stoppe forringelsen af naturens mangfoldighed. I Danmark er der i alt udpeget 252 Natura 2000-områder.

- Den naturtype, vi er meget optaget af på Sydlangeland, er overdrev. Og her kan vi se, at arealet med overdrev langsomt udvider sig i kraft af de vilde hestes pleje. Det tager vi som et rigtig godt tegn, siger Jakob Harrekilde.

Fra starten har man i projektet ikke fokuseret på at fremme bestemte planter.

- Men vi har nogle enkelte plantearter, der er sjældne, og som stortrives på Sydlangeland. Det gælder for eksempel smalfliget brandbæger, som i dag kun findes på Sydlangeland, og strandloppeurt, som ikke er helt så sjælden som smalfliget brandbæger, men dog heller ikke helt almindelig, fortæller den fynske skovrider.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Optræk til stor forhøjelse af EU-landbrugsstøtten til biavl

Mens EU's samlede landbrugsstøtte skæres ned, vil kommissionen vil øge budgettet for biavl betragteligt

EU-støtte løser ikke biavlernes største problem

Afsætning er de danske biavleres altoverskyggende problem. Og det afhjælper støttemulighederne ikke rigtigt. For vilde bier er støtten direkte skadelig, siger biolog.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Affaldspaller bliver til møbler

Iværksættervirksomheden, Træls, har god afsætning på møbler og interiør af genbrugstræ.

- De skal ville mere end sig selv

Spirende virksomhedsejere skal forpligte sig til at samarbejde for at få en fod inden for i det kommunale iværksætterhus »Compas« i Hedensted. Det gør dem levedygtige.

Hård kamp om LAG-midler

52 ansøgere kæmper om små fire millioner kroner i puljen hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

Enmandshær i pølsemageriets tjeneste

Henrik Rasmussen er ejer og ene mand i produktionen på Lejre Mikropølsemageri i Kirke Såby på Midtsjælland.

LAG-tilskud fastholder beskæftigelse i landdistrikterne

Det gør det både effektivt og langtidsholdbart, at det er lokale bestyrelser, som fordeler støttemidler fra EU’s landbrugsfond til udvikling i landdistrikterne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

Byens Gårdbutik i Svendborg sælger varer fra 65 forskellige fødevareproducenter og skaber arbejdspladser til folk på kanten af det ordinære arbejdsmarked.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.