bannerPos

Politikere vil kæmpe imod juletræsstøtten

Asger Christensen (V) er som medlem af landbrugsudvalget i høj grad med til at præge Europa-parlamentets arbejde med den kommende EU-landbrugsreform.

Michael Strandfelt

06-10-2020 07:00
Både EU-parlamentsmedlem og minister vil fjerne penge til juletræer.

Følg EU-reformen her i avisen

EU skal have en ny, fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP udløber ved udgangen af 2020, og arbejdet med en ny aftale er derfor i fuld gang.

Her i avisen følger vi de næste 12 måneder reformen af politikken, der definerer fælles regler og strategier på landbrugsområdet, ligesom den kommer til at bestemme, hvordan EU's landbrugsstøtte skal fordeles.

Hver uge vil vi beskrive, hvad CAP-reformen kan komme til at betyde for det danske landbrug og fødevarebranchen - og ikke mindst, hvad man set fra dansk side håber på, at reformen kan ændre.

Der er danske intentioner om at gøre forsøg for at få fjernet den polske støtte, der frustrerer Christian Bruun og de andre konkurrerende, danske juletræsavlere.

Sådan lyder det blandt andet fra Venstres Asger Christensen, der er medlem af landbrugsudvalget i Europa-Parlamentet.

- Det er vigtigt, at vi har ens rammer i EU. Derfor skal vi selvfølgelig også have lige konkurrencevilkår på juletræsmarkedet, siger Asger Christensen (V).

Og når han vil have lige vilkår, mener han, at der ingen støtte skal være.

- Jeg er positiv over for, at Danske Juletræer mener, at europæisk juletræsproduktion skal friholdes for EU's arealstøtte. Som altid vil jeg kæmpe for lige vilkår for virksomheder i alle medlemslande, lyder det fra Asger Christensen (V).

Minister vil kigge på sagen

Også på Christiansborg har sagen været oppe at vende.

Dansk Folkepartis næstformand og EU-ordfører, Morten Messerschmidt, bragte således sagen op ved mødet i Folketingets Europaudvalg den 18. september.

Han stillede spørgsmål til, om regeringen vil forsøge at ændre støttemulighederne for juletræsavlere i forhandlingerne om den kommende landbrugsreform i Det Europæiske Råd.

Og det fik ministeren til at erklære, at det var en sag, der krævede regeringens opmærksomhed.

- Jeg er helt enig med juletræsavlerne i, at der ikke skal gives arealstøtte til juletræsproduktion, og det er noget, der skal kigges på, lød det fra fødevareminister Mogens Jensen (S) i et kort svar til Morten Messerschmidt på mødet.

Vil have lige vilkår

Og i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg vil det eneste danske medlem, Venstres Asger Christensen, altså også forsøge at påvirke det lille hjørne af den store landbrugsreform, der påvirker de danske juletræsavlere.

-  Hvis vi ikke sikrer lige vilkår, skaber vi en konkurrenceforvridning, der går ud over danske erhvervsdrivende, siger Asger Christensen.

Næste skridt i udarbejdelsen af EU's landbrugsreform er plenarsamlingen sidst i oktober, hvor parlamentet skal forsøge at nå til enighed på en lang række dele af den landbrugspolitik.

Hvis det til sidst skulle lykkes for de danske juletræsavlere at få fjernet mulighederne for at få støtte helt og aldeles, vil det sandsynligvis først gælde fra 2023. Det er nemlig her, at det forventes, den nye EU-landbrugsreform er klar til at træde i kraft, hvilket vil betyde en forsinkelse på 2 år i forhold til den oprindelige plan.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Optræk til stor forhøjelse af EU-landbrugsstøtten til biavl

Mens EU's samlede landbrugsstøtte skæres ned, vil kommissionen vil øge budgettet for biavl betragteligt

EU-støtte løser ikke biavlernes største problem

Afsætning er de danske biavleres altoverskyggende problem. Og det afhjælper støttemulighederne ikke rigtigt. For vilde bier er støtten direkte skadelig, siger biolog.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Affaldspaller bliver til møbler

Iværksættervirksomheden, Træls, har god afsætning på møbler og interiør af genbrugstræ.

- De skal ville mere end sig selv

Spirende virksomhedsejere skal forpligte sig til at samarbejde for at få en fod inden for i det kommunale iværksætterhus »Compas« i Hedensted. Det gør dem levedygtige.

Hård kamp om LAG-midler

52 ansøgere kæmper om små fire millioner kroner i puljen hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

Enmandshær i pølsemageriets tjeneste

Henrik Rasmussen er ejer og ene mand i produktionen på Lejre Mikropølsemageri i Kirke Såby på Midtsjælland.

LAG-tilskud fastholder beskæftigelse i landdistrikterne

Det gør det både effektivt og langtidsholdbart, at det er lokale bestyrelser, som fordeler støttemidler fra EU’s landbrugsfond til udvikling i landdistrikterne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

Byens Gårdbutik i Svendborg sælger varer fra 65 forskellige fødevareproducenter og skaber arbejdspladser til folk på kanten af det ordinære arbejdsmarked.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.