bannerPos

Hård kamp om LAG-midler

- Det er dejligt, at så mange lokale ildsjæle og iværksættere har fået øjnene op for LAG-ordningen, siger formanden for bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland, Flemming Engtoft Larsen (yderst tv).

Ebbe Mortensen

Freelance journalist
13-06-2020 09:43
52 ansøgere kæmper om små fire millioner kroner i puljen hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

- Det er dejligt, at så mange lokale ildsjæle og iværksættere har fået øjnene op for LAG-ordningen.

Det siger Flemming Engtoft Larsen, Kalundborg, som er formand for LAG Midt-Nordvestsjælland, som også har været med til at støtte pølsemager Henrik Rasmussens virksomhed, Lejre Mikropølsemageri i Kirke Såby.

Da der var deadline for at søge årets sidste LAG-pulje, havde ikke færre end 52 ansøgere lagt billet ind på de knap fire millioner kroner, som puljen lyder på. Det betyder, at der bliver hård kamp om midlerne, idet de 52 ansøgere tilsammen har søgt om 15,2 millioner kroner.

I øjenhøjde med de mindre virksomheder

De 52 ansøgninger er ny rekord for LAG Midt-Nordvestsjælland, der dækker de fem kommuner: Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg.

Så der bliver hård kamp om midlerne.

- LAG-midlerne er unikke, fordi vi både kan støtte almene formål og erhvervsprojekter, påpeger Flemming Engtoft Larsen, og fortsætter:

- Faktisk har LAG midlerne vist sig at være en af de mest effektive metoder til at skabe arbejdspladser i områder, hvor væksten ellers ikke er udpræget høj. Det skyldes måske, at vi som en lille, fleksibel og lokalt forankret organisation er i øjenhøjde med de mindste virksomheder og dermed virker mindre skræmmende.

De knap fire millioner kroner bliver fordelt på et bestyrelsesmøde her i løbet af juni måned.

Også LAG midler i 2o21

LAG-ordningen får sine midler fra EU, og med både Brexit, Covid-19 og budgetforhandlinger på agendaen har der hersket uklarhed om, hvordan og hvornår ordningen fortsætter. Flemming Engtoft Larsen er derfor glad for, at regeringen har prioriteret 93 millioner kroner til de lokale LAG grupper i 2021.

- Det betyder, at LAG-foreningerne kan fortsætte driften og være med til at holde hjulene i gang. Det behov er bestemt ikke blevet mindre de seneste par måneder, understreger Flemming Engtoft Hansen, som oplyser, at LAG Midt-Nordvestsjælland får fem en halv million til projekter i 2021.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Optræk til stor forhøjelse af EU-landbrugsstøtten til biavl

Mens EU's samlede landbrugsstøtte skæres ned, vil kommissionen vil øge budgettet for biavl betragteligt

EU-støtte løser ikke biavlernes største problem

Afsætning er de danske biavleres altoverskyggende problem. Og det afhjælper støttemulighederne ikke rigtigt. For vilde bier er støtten direkte skadelig, siger biolog.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Affaldspaller bliver til møbler

Iværksættervirksomheden, Træls, har god afsætning på møbler og interiør af genbrugstræ.

- De skal ville mere end sig selv

Spirende virksomhedsejere skal forpligte sig til at samarbejde for at få en fod inden for i det kommunale iværksætterhus »Compas« i Hedensted. Det gør dem levedygtige.

Hård kamp om LAG-midler

52 ansøgere kæmper om små fire millioner kroner i puljen hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

Enmandshær i pølsemageriets tjeneste

Henrik Rasmussen er ejer og ene mand i produktionen på Lejre Mikropølsemageri i Kirke Såby på Midtsjælland.

LAG-tilskud fastholder beskæftigelse i landdistrikterne

Det gør det både effektivt og langtidsholdbart, at det er lokale bestyrelser, som fordeler støttemidler fra EU’s landbrugsfond til udvikling i landdistrikterne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

Byens Gårdbutik i Svendborg sælger varer fra 65 forskellige fødevareproducenter og skaber arbejdspladser til folk på kanten af det ordinære arbejdsmarked.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.