bannerPos

EU vil gøre landbrugsstøtte mere grøn og bæredygtig

Redaktionen

10-09-2020 09:18

EU’S FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK går under navnet CAP. Og CAP’en står foran en stor forandring. Fra og med 2021 og til udgangen af 2027 ønsker EU-Kommissionen, at en reformeret landbrugspolitik bringes i spil i Europa. Landbrugspolitikken skal som udgangspunkt gøres mere simpel. Og samtidig skal der endnu større fokus på klima, miljø og natur.

I DET KOMMENDE år vil vi her i avisen løbende følge udviklingen. Og vi vil komme med eksempler på, hvordan danske landmænd og virksomheder allerede i dag er i gang med en proces, hvor miljømæssig og økonomisk bæredygtighed spiller en væsentlig rolle fra jord til bord.

EU LÆGGER OP til, at den fremtidige støtte skal sikre landområderne i Europa en økonomisk, bæredygtig udvikling. Man vil således sikre en balance, der tilgodeser landbrugene og landdistrikterne, så disse sikres en fair indtægt. Dette kan blandt andet ske ved at indføre ny teknologi og ved at få bragt forskning og ny viden i spil i landdistrikterne. Også disse emner vil vi her i avisen bringe eksempler på hen over det kommende år.

EN NY OG forandret CAP fokuserer også på fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet til Europas indbyggere. Samtidig lægger EU-Kommissionen op til, at den støtte, som går til landbruget og landdistrikterne, gøres mere fleksibel end i dag. Resultatet kan blive, at de enkelte EU-lande i et vist omfang selv bestemmer, hvor stor en del af støtten, der bruges som egentlig produktionsstøtte. Og hvor meget støtte, der skal øremærkes klima og miljømæssig bæredygtighed – f.eks. projekter, der sikrer biodiversiteten i Europa.

ALT DETTE SKAL implementeres i nationale strategier, som ligger i tråd med den overordnede EU-politik, der skal sikre, at fremtidens landbrug og landdistriktsudvikling er moderne, konkurrencedygtig og bæredygtig - både miljømæssigt og økonomisk. Her i spalterne følger vi den nye CAP’s tilblivelse, de politiske og praktiske udfordringer - ligesom vi følger implementeringen i praksis. God læselyst!

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Kompost af pileflis nedbringer udledningen af næringsstoffer fra marken

Et EU-støttet forsøgsprojekt vil i år vise i hvilket omfang, kompost af pileflis kan nedbringe økologernes behov for at køre staldgødning ud.

Flis er for godt til at brænde af

Ny Vraa Bioenergi er stoppet med at afsætte pileflis til forbrænding i varmeværker. Brødrene Henrik og Anders Bach jagter en større værdiskabelse i deres produktion.

De vilde heste tiltrækker tusindvis af turister

Flokken af vilde heste på Langelands sydspids er blevet det helt store trækplaster for turister og naturinteresserede.

Vilde heste plejer truet naturtype

En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Tilskud kan gå tabt

Der er fortsat risiko for, at ansøgere hamstrer tilskud uden fast vilje til at bygge. Da skal EU have penge tilbage fra Danmark.

Nyt tilskud til byggeri af slagtesvinestalde skruer op for miljøeffekten

Barren for tilskudsberettigede staldprojekter er sat højt over emissionskravene til almindelige miljøgodkendelser.

Teknisk kvælstoffilter med natur- effekt

Et åbent minivådområde fremstår som en sø i landskabet, der tiltrækker både fugle, padder og insekter.

40 minivådområder i spil på Fyn

Oplandskonsulenterne hos Velas i Vissenbjerg på Fyn har søgt EU-tilskud og tilladelse til godt 40 mini- vådområder. Cirka 30 har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og knap 20 har fået tilladelse fra kommunerne.

Græsæg til restauranter og til salg i gårdbutikken

I Dalbakkegaards gårdbutik kan kunderne både købe gårdens egne produkter og produkter fra andre lokale producenter.

Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.

Lokal butik med foder til hobbydyr klarer udfordringerne

Hos Rolfsminde Foder jonglerer indehaver Bitten Skovgaard Frederiksen med fodersalg, bekymrede kunder og to små børn.

Skovrejsning øger glæden ved natur og jagt

Vildtbestanden vil nyde godt af den nyplantede skov, når først indhegningen fjernes efter fem år, siger Allan Jansen.