bannerPos

EU vil gøre landbrugsstøtte mere grøn og bæredygtig

Redaktionen

10-09-2020 09:18

EU’S FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK går under navnet CAP. Og CAP’en står foran en stor forandring. Fra og med 2021 og til udgangen af 2027 ønsker EU-Kommissionen, at en reformeret landbrugspolitik bringes i spil i Europa. Landbrugspolitikken skal som udgangspunkt gøres mere simpel. Og samtidig skal der endnu større fokus på klima, miljø og natur.

I DET KOMMENDE år vil vi her i avisen løbende følge udviklingen. Og vi vil komme med eksempler på, hvordan danske landmænd og virksomheder allerede i dag er i gang med en proces, hvor miljømæssig og økonomisk bæredygtighed spiller en væsentlig rolle fra jord til bord.

EU LÆGGER OP til, at den fremtidige støtte skal sikre landområderne i Europa en økonomisk, bæredygtig udvikling. Man vil således sikre en balance, der tilgodeser landbrugene og landdistrikterne, så disse sikres en fair indtægt. Dette kan blandt andet ske ved at indføre ny teknologi og ved at få bragt forskning og ny viden i spil i landdistrikterne. Også disse emner vil vi her i avisen bringe eksempler på hen over det kommende år.

EN NY OG forandret CAP fokuserer også på fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet til Europas indbyggere. Samtidig lægger EU-Kommissionen op til, at den støtte, som går til landbruget og landdistrikterne, gøres mere fleksibel end i dag. Resultatet kan blive, at de enkelte EU-lande i et vist omfang selv bestemmer, hvor stor en del af støtten, der bruges som egentlig produktionsstøtte. Og hvor meget støtte, der skal øremærkes klima og miljømæssig bæredygtighed – f.eks. projekter, der sikrer biodiversiteten i Europa.

ALT DETTE SKAL implementeres i nationale strategier, som ligger i tråd med den overordnede EU-politik, der skal sikre, at fremtidens landbrug og landdistriktsudvikling er moderne, konkurrencedygtig og bæredygtig - både miljømæssigt og økonomisk. Her i spalterne følger vi den nye CAP’s tilblivelse, de politiske og praktiske udfordringer - ligesom vi følger implementeringen i praksis. God læselyst!

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Optræk til stor forhøjelse af EU-landbrugsstøtten til biavl

Mens EU's samlede landbrugsstøtte skæres ned, vil kommissionen vil øge budgettet for biavl betragteligt

EU-støtte løser ikke biavlernes største problem

Afsætning er de danske biavleres altoverskyggende problem. Og det afhjælper støttemulighederne ikke rigtigt. For vilde bier er støtten direkte skadelig, siger biolog.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Affaldspaller bliver til møbler

Iværksættervirksomheden, Træls, har god afsætning på møbler og interiør af genbrugstræ.

- De skal ville mere end sig selv

Spirende virksomhedsejere skal forpligte sig til at samarbejde for at få en fod inden for i det kommunale iværksætterhus »Compas« i Hedensted. Det gør dem levedygtige.

Hård kamp om LAG-midler

52 ansøgere kæmper om små fire millioner kroner i puljen hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

Enmandshær i pølsemageriets tjeneste

Henrik Rasmussen er ejer og ene mand i produktionen på Lejre Mikropølsemageri i Kirke Såby på Midtsjælland.

LAG-tilskud fastholder beskæftigelse i landdistrikterne

Det gør det både effektivt og langtidsholdbart, at det er lokale bestyrelser, som fordeler støttemidler fra EU’s landbrugsfond til udvikling i landdistrikterne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

Byens Gårdbutik i Svendborg sælger varer fra 65 forskellige fødevareproducenter og skaber arbejdspladser til folk på kanten af det ordinære arbejdsmarked.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.