bannerPos

EU-støtte løser ikke biavlernes største problem

Peter Stougaard producerer 24 ton honning om året i store stader til formålet.

Redaktionen

04-10-2020 11:36
Afsætning er de danske biavleres altoverskyggende problem. Og det afhjælper støttemulighederne ikke rigtigt. For vilde bier er støtten direkte skadelig, siger biolog.

Følg EU-reformen her i avisen

EU skal have en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP udløber ved udgangen af 2020, og arbejdet med en ny aftale er derfor i fuld gang.

Her i avisen følger vi de næste 12 måneder reformen af politikken, der definerer fælles regler og strategier på landbrugsområdet, ligesom den kommer til at bestemme, hvordan EU's landbrugsstøtte skal fordeles.

Hver uge vil vi beskrive, hvad CAP-reformen kan komme til at betyde for det danske landbrug og fødevarebranchen - og ikke mindst, hvad man set fra dansk side håber på, at reformen kan ændre.

HONNINGMARKED: En af landets store erhvervsbiavlere, Peter Stougaard fra Fensten ved Odder, har for øjeblikket 24 ton honning på lager.

Det skyldes, at han ikke har kunnet finde afsætning for sin honning til en ordentlig pris over, hvad det har kostet ham at producere den.

- Der er mange, som ikke kan sælge deres honning. Og at gå igennem et år uden indtjening, mens man stadigvæk har udgifter, er ikke godt, bemærker han.

De danske biavlere tegner sig for halvdelen af det danske marked på 5000 ton honning. Resten importeres. Den danske produktion er en brøkdel af den samlede EU-produktion (281.000 ton i 2018). EU-producenterne har i flere år været presset på priserne af import fra især Kina og Ukraine.

Peter Stougaard er bedre stillet end mange andre biavlere. Ved siden af honningproduktionen har han Danmarks største produktion af årligt 10.000 dronningebier, som han eksporterer en del af til hovedsageligt Storbritannien og Holland. 

Produktionsprisen overstiger markedsprisen

Han har også fået solgt hele sin honningproduktion fra 2018 og 2019, fordi han havde kontrakt på den med aftagere. Andre avlere undlod dengang at sælge på forhånd i håbet om fortsatte prisstigninger. Det blev til et stort drop for to år siden. Så der er store producenter, som ligger inde med endnu større lagre.

Priserne på verdensmarkedet ligger nu på 6-18 kr. pr kilo. Formanden for Erhvervsbiavlerne, Henrik Kjellkvist, ansætter de danske avleres produktionspris til 20-22 kr. pr kilo. For mange avlere er produktionsprisen på omkring 25 kr. pr. kilo, siger biavler Peter Stougaard.

For 2018-produktionen fik Peter Stougaard 38,50 kr. og for 2019-produktionen fik han 23 kr.

Den dårlige markedssituation for landmændene er ikke et problem, som EU-strategien for biavlssektoren råder bod på, konstaterer avlerne. Mulighederne er i støtteprogrammet, har primært til formål at få flere bier.

EU-kommissionen venter, at antallet af biavlere i EU vil være steget til over 655.000 i perioden 2020-20202 fra 606.000 i 2017-2019.

Og der er ikke lagt op i kommissionens udspil til for eksempel en egentlig produktionsstøtte ligesom den arealstøtte som landmænd får.

- Den kommende strategi vil afhænge af de politiske forhandlinger i forbindelse med CAP-reformen. I det nuværende biavlsprogram er der ikke mulighed for at støtte avlernes afsætning af honning i denne, konkrete situation, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen, Mette Kathrine Fjelstrup Justesen.

Strid om støttens gavn

Støtten til forskning og kurser er altså ikke mærkbar i den daglige forretning, mener både Peter Stougaard og Henrik Kjellkvist.

I Danmarks Biavlerforening, mener sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen dog alligevel, at EU-støtten gør gavn.

- Der gives støtte til projekter, hvor man kan udvikle sig inden for mange områder, og i Danmark har vi blandt andet mulighed for at udvikle ny viden inden for sygdomsbekæmpelse. Det er en forskning og en udvikling, som ikke ville være til stede uden EU-støtten.

Forsker i Biodiversitet ved Københavns Universitet, Hans Henrik Bruun, siger, at der risiko for, at en strategi til at øge antallet af honningbier kan føre til, at de vilde bier fortrænges.

- I min faglige vurdering vil det være til skade for biodiversiteten. Det er godt for honningproduktionen. Men man burde måske kigge på, at der i Danmark er en overproduktion af dansk honning i forhold til efterspørgslen. Hvis de danske biavlere ikke kan afsætte al deres honning, hvorfor skulle man så i himlens navn skrue op for produktionen.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Optræk til stor forhøjelse af EU-landbrugsstøtten til biavl

Mens EU's samlede landbrugsstøtte skæres ned, vil kommissionen vil øge budgettet for biavl betragteligt

EU-støtte løser ikke biavlernes største problem

Afsætning er de danske biavleres altoverskyggende problem. Og det afhjælper støttemulighederne ikke rigtigt. For vilde bier er støtten direkte skadelig, siger biolog.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Affaldspaller bliver til møbler

Iværksættervirksomheden, Træls, har god afsætning på møbler og interiør af genbrugstræ.

- De skal ville mere end sig selv

Spirende virksomhedsejere skal forpligte sig til at samarbejde for at få en fod inden for i det kommunale iværksætterhus »Compas« i Hedensted. Det gør dem levedygtige.

Hård kamp om LAG-midler

52 ansøgere kæmper om små fire millioner kroner i puljen hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

Enmandshær i pølsemageriets tjeneste

Henrik Rasmussen er ejer og ene mand i produktionen på Lejre Mikropølsemageri i Kirke Såby på Midtsjælland.

LAG-tilskud fastholder beskæftigelse i landdistrikterne

Det gør det både effektivt og langtidsholdbart, at det er lokale bestyrelser, som fordeler støttemidler fra EU’s landbrugsfond til udvikling i landdistrikterne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

Byens Gårdbutik i Svendborg sælger varer fra 65 forskellige fødevareproducenter og skaber arbejdspladser til folk på kanten af det ordinære arbejdsmarked.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.